Cała Polska czyta dzieciom

13 czerwca 2013 | admin1

Dzień Dziecka w przedszkolu w Opatowcu trzeci już raz został połączony z prowadzoną w nim akcją „Cała Polska czyta dzieciom”.

Na spotkanie „W magicznym świecie baśni”, które odbyło się 03.06.2013r. zaproszone zostały osoby silnie związane z życiem szkoły. Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk z chęcią po raz kolejny odwiedził dzieci, czytając im swój ulubiony z dzieciństwa wiersz Juliana Tuwima „Spóźniony słowik”. Dzieci z wielką uwagą oglądały teatrzyk cieni „Kozucha –Kłamczucha” przygotowany przez  emerytowaną nauczycielkę Krystynę Cugowską. Wanda Gwiazda – emerytowana nauczycielka – w przebraniu żabki sprawiła dzieciom wiele radości czytając wiersz Jana Brzechwy „Żaba”. Wielką sympatią dzieci obdarowana została tytułowa bohaterka wiersza przeczytanego przez panią sekretarz gminy, Bożenę Zbertek,  „Kaczka – Dziwaczka”. Z apetytem natomiast dzieci schrupały warzywa i owoce przyniesione im przez dyrektor Zespołu Szkół  w Opatowcu Elżbietę Szczęsną – Kusak, która przedstawiła wiersz „Na straganie” Jana Brzechwy.

Dzieci, oprócz pięknych utworów, obdarowane zostały słodyczami. Spotkanie zakończyło się krótkim występem dzieci oraz wręczeniem gościom upominków.

Dodaj komentarz

Trwają prace przy remoncie Gminnego Ośrodka Sportu w Opatowcu

12 czerwca 2013 | informatyk

Zadanie pn. „Remont i modernizacja obiektu „Gminnego Ośrodka Sportu w Opatowcu i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rogów” jest w trakcie realizacji. Wartość kosztorysowa całego projektu wynosiła  344 587,92 zł. Po przetargu wartość projektu wyniosła 263 539,29 zł. W ramach pierwszej części zadania zostaną wykonane następujące prace:

- zmiana pokrycia dachu + ocieplenie dachu  poprzez  położenia warstwy ocieplającej i pokrycie  dachu blachą trapezową z powłoką ochronną, wymiana łat, rynien, izolacja pozioma z płyt styropianowych,
- wymiana posadzki na istniejącym obiekcie  ( wyrównanie, uzbrojenie, izolacja pozioma z płyt styropianowych, położenie parkietu, trzykrotne malowanie)
- dobudowa sali  z przeznaczeniem na siłownię i salę do innych ćwiczeń rekreacyjnych ( wykopy fundamentowe, zbrojenia, izolacja przeciwwilgociowa, fundament, obsadzenie okien i drzwi, posadzka z wykładziny rulonowej PVC oraz płytek gresowych polerowanych, dwukrotne malowanie tynków, wykonanie wentylacji wywiewnej),
- wykonanie pomieszczeń sanitarno- higienicznych ( łazienka, natrysk, WC)
- docieplenie   dobudowanej siłowni styropianem,
- wykonanie instalacji  elektrycznej, ochrony od porażeń,
- wykonanie instalacji odgromowej

W drugiej części zadania zostanie wykonane zagospodarowanie przestrzeni publicznej w  Rogowie poprzez:

- wyrównanie placu o powierzchni  0,44 ha
- wykonanie  utwardzenia  terenu tłuczniem kamiennym na powierzchni  700 m2 oraz  – zamontowanie krawężników wokół utwardzonego placu.

Na pozostałej części działki – teren zieleni, nasadzenie krzewów – wykonane we własnym zakresie. Montaż na placu  3 sztuk stołów ogrodowych oraz 6 sztuk ławek parkowych.

Zadanie wykonuje firma RS-BUD ze Staszowa. Nad prawidłowym wykonaniem prac w imieniu wójta gminy czuwa inspektor nadzoru Jan Kawalec.

Duży wkład pracy przy wykonywaniu tzw. „prac niefachowych” wnoszą mieszkańcy Gminy – wolontariusze, pracownicy szkoły, rodzice dzieci uczęszczających do Zespołu Szkól w Opatowcu.

Zakończenie prac przewidziane jest na 31 lipca br. Jest to inwestycja, która służyć będzie całemu społeczeństwu Gminy i umożliwi zdrowe i czynne spędzanie wolnego czasu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Burze z gradem – ostrzeżenie meteorologiczne

8 czerwca 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

Zmiany w dopłatach do materiału siewnego – informacja

6 czerwca 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

Dzień Matki w Przedszkolu w Krzczonowie

6 czerwca 2013 | informatyk

 

Jak co roku wiosną – 26 maja, mamy obchodziły swoje święto. Przedszkolaki z Krzczonowa postanowiły uczcić ten wyjątkowy dzień przygotowując dla swoich mam program artystyczny. Uroczyste spotkanie odbyło się 28 maja w Szkole Podstawowej w Krzczonowie. W występach wzięły udział dzieci pod kierunkiem wychowawczyń: Justyny Krupy i Magdaleny Trojan. Maluchy w obecności zaproszonych rodziców recytowały wiersze, śpiewały piosenki i przedstawiały inscenizacje. Mamy z dumą i ze wzruszeniem słuchały swoich pociech.

Po zakończeniu części artystycznej mamy otrzymały laurki, kwiaty, upominki, słodkie buziaki oraz najserdeczniejsze życzenia płynące prosto z małych serduszek swoich dzieci. Po pełnych wrażeń i przeżyć występach mamy wraz z dziećmi spędziły miłe chwile przy słodkim poczęstunku. Dyrektor szkoły Tomasz Paluch i kierownik projektu Sylwia Mącznik podziękowali wszystkim mamom za przybycie na uroczystość, życząc dużo radości, uśmiechu na co dzień i pociechy z dzieci.

Spotkanie zorganizowano w ramach realizowanego przez Gminę Opatowiec i Szkołę Podstawową w Krzczonowie projektu „Magiczny świat malucha” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Wydatki związane z organizacją uroczystości pokryto ze środków ujętych w budżecie projektu.

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie przed burzami i opadami gradu

5 czerwca 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

Relacja i wyniki z Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych

3 czerwca 2013 | informatyk

W dniu 2 czerwca 2013 r. o godz. 15 –tej na boisku sportowym w Krzczonowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Opatowiec.

Po złożeniu meldunku przez Komendanta Gminnego- Jarosława Gwoździa , uroczystego otwarcia Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dokonał Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Opatowcu – Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk. W uroczystości udział wzięli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej Kazimierz Zabłotny, Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu Michał Szczerba, Radni Powiatu, Radni Gminy oraz licznie Mieszkańcy Gminy. Oprawę muzyczną podczas zawodów sportowych zapewniła orkiestra dęta OSP z Kociny pod batutą Roberta Pluty.

W zawodach udział wzięło 8 drużyn OSP , 1 drużyna KDP , 2 drużyny MDP , 1 drużyna ŻDP. Celem zawodów było podnoszenie gotowości bojowej strażaków poprzez rywalizację, a także promowanie wśród młodego pokolenia lokalnego patriotyzmu, ochrony mienia i życia człowieka.

Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach:

- biegi sztafetowe z przeszkodami 7x 50

- ćwiczenia bojowe.

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska wyznaczona przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. Sędzią głównym zawodów był z-ca Komendanta Janusz Buła, pomocniczymi Krzysztof Wojtasik, Piotr Łudzik i Andrzej Krupa.

Pierwsze miejsce na podium i tym samym awans na zawody powiatowe wywalczyły:

- OSP Charbinowice

- KDP Krzczonów

- MDP Kocina

- MDP „dziewczęca” Krzczonów

 

Klasyfikacja końcowa zawodów oraz liczba zdobytych punktów:

W kategorii OSP:

1. OSP Charbinowice – 117,4 pkt

2. OSP Mistrzowie – 120,7 pkt

3. OSP Krzczonów 124,7 pkt

4. OSP Rzemienowice – 127,7 pkt

5. OSP Senisławice – 128,3 pkt

6. OSP Kocina – 133,1 pkt

7. OSP Ksany – 135,7 pkt

8. OSP Kęsów – dyskwalifikacja

W kategorii KDP:

1. KDP Krzczonów – 177,5 pkt

W kategorii MDP „chłopięcych”:

1. MDP Kocina – 167,3

2. MDP Krzczonów – 180,4 pkt

W kategorii MDP„dziewczęcej”:

1. MDP Krzczonów – 226,3 pkt.

Zwycięzcy zostali uhonorowani,  nagrody rzeczowe ufundował Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski.

Składamy serdeczne podziękowania dla mieszkańców Krzczonowa na ręce Sołtysa Mariana Gruszki, Prezesa OSP Wojciecha Stoksika i Prezes KGW Edyty Kowalczyk za wzorowe przygotowanie i organizację zawodów.

Wszystkim mieszkańcom Gminy Opatowiec za liczne przybycie na zawody i gorący doping serdecznie dziękujemy.

Impreza zakończyła się zabawą taneczną na której przygrywał zespół muzyczny „Top Secret”

 

Dodaj komentarz

Burze z gradem – ostrzeżenie nr 41 IMGW

3 czerwca 2013 | informatyk

Dodaj komentarz

Opatowieckie szkoły w „Cyfrowej chmurze”

3 czerwca 2013 | informatyk

Realizacja projektu „E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” nabiera dużego tempa.

W marcu została uruchomiona platforma edukacyjna z dziennikiem elektronicznym i systemem monitorowania codziennej pracy nauczycieli oraz zakupiono nowoczesną tablicę interaktywną z rzutnikiem multimedialnym. W kwietniu dwudziestu nauczycieli z terenu Gminy Opatowiec, w dwóch dziesięcioosobowych grupach rozpoczęło stugodzinne szkolenie z zakresu obsługi tych nowoczesnych, cyfrowych narzędzi dydaktycznych.

Dzisiaj – mówi Sławomir Kowalczyk, wójt Gminy Opatowiec – każdy nauczyciel, oprócz tego, że jest specjalistą w swoim zawodzie, musi też rozumieć cyfrowe środowisko, w którym funkcjonują uczniowie, dlatego nasza gmina wsparła nauczycieli tworząc im odpowiednie warunki umożliwiające dokształcanie się w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie dydaktycznym. Warto wspomnieć, że gmina Opatowiec jest pierwszą w powiecie kazimierskim, która od przyszłego roku szkolnego zamierza w szkołach wdrożyć dzienniki elektroniczne.

Koordynator projektu „E-learning w nauczaniu i samokształceniu nauczycieli gminy Opatowiec”, którym jest Grzegorz Kozioł, wicedyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu dodaje, że aby w dobie globalnej informatyzacji nie zostać wykluczonym społecznie i zawodowo, należy nieustannie sięgać po nowe narzędzia dydaktyczne i doskonalić swoje kompetencje kluczowe.

 

Dodaj komentarz

Szkoły podstawowe z gminy Opatowiec w pierwszej 5 najlepszych szkół w powiecie kazimierskim

3 czerwca 2013 | informatyk

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2013 w powiecie kazimierskim. Cały powiat uzyskał średnią 22,52 punktów (w ubiegłym roku 21,45) na 40 możliwych.

Najlepiej wypadły szkoły w gminie Opatowiec – średnia 25,63 (w ubiegłym roku 21,40), najgorzej w gminie Skalbmierz 18,67 (w ubiegłym roku 19,71). Najlepszy wynik uzyskali uczniowie z Samorządowej Szkoły Podstawowa imienia Edwarda Haruzy w Dobiesławicach 28,50 (w ubiegłym roku 17,00), za nimi są uczniowie z Samorządowej Szkoły Podstawowej imienia księdza Władysława Latosa w Kamieńczycach – 28,39 (w ubiegłym roku 21,18). Na końcu jest Szkoła Podstawowa w Topoli 16,73 (w ubiegłym roku 17,83).

Oto wyniki poszczególnych gmin i szkół działających na ich terenie.

Gmina Opatowiec – zdawało 27 (25), średnia 25,63 (21,40)
Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Jana Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie 14 (9) – 24,86 (24,22)
Zespół Szkół w Opatowcu Szkoła Podstawowa 13 (16) – 26,46 (19,81).

Gmina Bejsce – zdawało 27 uczniów (w ubiegłym roku 30), średnia 21,67 (w ubiegłym roku 18,53)
Samorządowa Szkoła Podstawowa imienia Edwarda Haruzy w Dobiesławicach 8 (14) – 28,50 (17,00).
Samorzadowa Szkoła Podstawowa imienia generała Franciszka Kamińskiego w Bejscach 19 (16) – 18,79 (19,88)

Gmina Czarnocin – zdawało 31 (36), średnia 24,26 (23,36)
Szkoła Podstawowa imienia Leona Wójcickiego w Sokolinie 10 (15) – 26,20 (23,73)
Szkoła Podstawowa w Czarnocinie 21 (21) – 23,33 (23,10)

Gmina Kazimierza Wielka – zdawało 152 (144), średnia 23,36 (22,50)
Samorządowa Szkoła Podstawowa imienia księdza Władysława Latosa w Kamieńczycach 18 (11) 28,39 (21,18)
Samorządowa Szkoła Podstawowa numer 1 w Kazimierzy Wielkiej 38 (39) – 24,11 (21,87)
Samorządowa Szkoła Podstawowa numer 3 imienia Jana Pawła II w Kazimierzy Wielkiej 34 (35) – 23,41 (26,11)
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gorzkowie 14 (13) – 22,36 (24,46)
Samorządowa Szkoła Podstawowa imienia Tadeusz Kościuszki w Cudzynowicach 12 (13) – 22,00 (22,08).
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wielgusie 22 (22) – 21,18 (19,23)
Samorządowa Szkoła Podstawowa imienia Antoniego Mietniowskiego w Zięblicach 14 (11) – 20,36 (19,27)

Gmina Skalbmierz – zdawało 63 (76), średnia 18,67 (19,71)
Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Stanisława ze Skalbmierza w Skalbmierzu 48 (58) – 19,27 (20,29)
Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Mikołaja Reja w Zespole Szkół w Topoli 15 (18) – 16,73 (17,83).

Oto TOP-5 najlepszych szkół podstawowych w powiecie kazimierskim – 1. Samorządowa Szkoła Podstawowa imienia Edwarda Haruzy w Dobiesławicach – 28,50; 2. Samorządowa Szkoła Podstawowa imienia księdza Władysława Latosa w Kamieńczycach – 28,39; 3. Zespół Szkół w Opatowcu Szkoła Podstawowa – 26,46; 4. Szkoła Podstawowa imienia Leona Wójcickiego w Sokolinie – 26; 5. Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Jana Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie – 24,86.

Serdecznie gratulujemy naszym szóstoklasistom!

/źródło:echodnia.eu/

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

31 maja 2013 | hubert

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 7 czerwca 2013 roku (piątek) o godz. 1300 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 26 kwietnia 2013 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2024
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatowiec za 2012 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu za 2012 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatowiec z wykonania budżetu za 2012 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/180/2012 Rady Gminy Opatowiec z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Sprawy różne.
 13. Zapytania i interpelacje.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu

Michał Szczerba

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Krzczonowie

28 maja 2013 | hubert

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opatowcu oraz OSP Krzczonów serdecznie zapraszają na Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, które odbędą się w Krzczonowie 2 czerwca 2013 r. o godz. 1500.

Plakat – wersja do druku

Dodaj komentarz

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

28 maja 2013 | informatyk

Wójt Gminy Opatowiec informuje, że w dniu 3 czerwca 2013 roku od godziny 08:00 (rano) zostanie przeprowadzona bezpłatna zbiórka elektrośmieci.

Mieszkańcy gminy Opatowiec, którzy zamierzają pozbyć się elektrośmieci, winni je wystawić przed swoje posesje, w widocznym miejscu.

Więcej informacji pod numerem telefonu 41 3518052 wew. 12. w Urzędzie Gminy w Opatowcu pok. numer 4 lub u sołtysa.

Poprzez elektrośmieci należy rozumieć: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny czyli: zużyte przestarzałe pralki, lodówki, zamrażarki, suszarki do ubrań, zmywarki,kuchenki elektryczne,piekarniki,grzejniki elektryczne klimatyzatory, wentylatory, sprzęt audio, żelazka, frytkownice, rozdrabniacze, miksery, młynki do kawy, noże elektryczne, suszarki, depilatory, golarki, zegarki wagi, tostery, odkurzacze, maszyny dziewiarskie, komputery, drukarki, laptopy, kopiarki, kalkulatory, faksy, terminale, aparaty telefoniczne – tradycyjne i komórkowe, radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, magnetofony, kamery, video, dvd, sprzęt hi-fi, wzmacniacze, instrumenty muzyczne, świetlówki, żarówki energooszczędne, lampy wyładownicze, żyrandole, wiertarki, piły, maszyny do szycia, narzędzie do obróbki drewna i metalu, narzędzia do: nitowania, skręcania, spawania, lutowania, rozpylania
oraz kosiarki, kolejki elektryczne, tory wyścigowe, gry video, kieszonkowe gierki, komputerowo sterowane urządzenia do ćwiczeń sportowych, automaty na żetony, zamrażarki laboratoryjne, urządzenia medyczne, czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, urządzenia pomiarowe, panele kontrolne, automaty do: napojów, słodyczy.

Odbioru sprzętu dokona firma BIOSYSTEM SA ul. Wodna 4, 30-556 Kraków.

Dodaj komentarz

Bezpłatna zbiórka zużytych opon w gminie Opatowiec

28 maja 2013 | informatyk

Wójt Gminy Opatowiec informuje, że w dniach:
- 31 maj 2013r.
- 1 czerwiec 2013r.
- 2 czerwiec 2013r.
zostanie przeprowadzona bezpłatna zbiórka zużytych opon.

Mieszkańcy gminy Opatowiec, którzy zamierzają pozbyć się zużytych opon, winni je dostarczyć do niżej wymienionych miejsc:

 • wiata za Domem Kultury w Opatowcu,
 • ogródek przed budynkiem byłego przedszkola w Krzczonowie, naprzeciwko remizy strażackiej.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 41 3518052 wew. 12 w Urzędzie Gminy w Opatowcu pok. numer 4 lub u sołtysa wsi.

Dodaj komentarz

Sukcesy młodzieży szkolnej z gminy Opatowiec

27 maja 2013 | informatyk

I miejsce w Finale Powiatowego Konkursu Recytatorskiego

17 maja 2013 roku w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbył się Finał X „Małego” Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Wszystkie dzieci nasze są: Basia, Michael, Małgosia, John…”

Gminę Opatowiec w Konkursie reprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie oraz z Zespołu Szkół w Opatowcu.

Ponad 80 uczestników rywalizowało w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0 – I i klasy II – III.

W grupie uczniów młodszych uczeń I klasy ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie – Kacper Grzywna zajął I miejsce.Gratulujemy!

zdjęcia


 Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny

W ramach Dni Kultury, Oświaty , Książki i Prasy odbył się 23 maja 2013 roku w Szkole Podstawowej w Krzczonowie międzyszkolny Konkurs Ortograficzny. Uczestniczyło w nim 10 uczniów z klas IV – VI z Zespołu Szkół w Opatowcu oraz Szkoły Podstawowej  w Krzczonowie. Mistrzami ortografii zostało dwoje uczniów klas VI – Kozioł Kamila ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie oraz Marcin Ryba z Zespołu Szkół w Opatowcu. GRATULUJEMY!

Miejsce II zajęły ex quo dwie uczennice z Krzczonowa – Marlena Baran i Daria Gruszka, a miejsce III przypadło uczennicy z Opatowca Klaudii Kmiecik. Uczniowie Ci otrzymali nagrody i dyplomy. Upominki i dyplomy za udział otrzymało 5 uczennic: Klaudia Marzec, Karolina Bysiec, Gabriela Leśniak, Wiktoria Jedynak i Emilia Woźniak.

Uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi uczestniczyli w akademii pod hasłem „Sąd nad książką”.

zdjęcia


Konkurs Literacki „Moje marzenia”

W dniu 13 maja 2013 r. uczennice Zespołu Szkół w Opatowcu: Wiktoria Maj, Klaudia Kmiecik oraz Paulina Minior wzięły udział w I etapie Konkursu Literackiego organizowanego przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Busku – Zdroju.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu były „Moje marzenia”. Uczennice naszej szkoły napisały jedno opowiadanie i dwa wiersze na ten temat.

Jako kryterium oceny jury przyjęło: kompozycję pracy, styl wypowiedzi, jakość pracy oraz sposób prezentacji. Po zapoznaniu się z 39 pracami, z których 28 zostało zaprezentowanych bezpośrednio przez autorów podczas I etapu konkursu jury przyznało:

I miejsce w kategorii opowiadanie uczennicy klasy IV Wiktorii Maj, natomiast wyróżnienie w kategorii wiersz otrzymała uczennica klasy VI Klaudia Kmiecik.

II część Konkursu Literackiego (wręczenie nagród) odbędzie się 27 maja 2013 r.

Serdecznie gratulujemy naszym uczennicom i życzymy dalszych sukcesów.

zdjęcia

Dodaj komentarz

Srebrny medal w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

27 maja 2013 | informatyk

W dniu 22 maja 2013r. Piotr Ryba uczeń Gimnazjum przy Zespole Szkół w Opatowcu zajął II miejsce i otrzymał srebrny medal w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Zawodach Lekkoatletycznych Szkół Gimnazjalnych w Kielcach w rzucie oszczepem , z wynikiem 40,25 m.  Opiekunem zawodnika była Alicja Witkoś-Kłos.

Dodaj komentarz

Przedszkolaki z Krzczonowa z wizytą u Koziołka Matołka

24 maja 2013 | informatyk

W dniu 9 maja obyła się jednodniowa wycieczka edukacyjna do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Wyjazd zorganizowano w ramach realizowanego przez Gminę Opatowiec i Szkołę Podstawową w Krzczonowie projektu „Magiczny świat malucha” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W wycieczce uczestniczyły uczęszczające do przedszkola  maluchy, rodzice chętni do opieki nad dziećmi oraz opiekunowie grupy: Justyna Krupa i Magdalena Trojan.Głównym celem wyjazdu było rozwijanie oraz nabycie umiejętności edukacyjno-poznawczych we wczesnym etapie edukacji. Wyjazd umożliwił dzieciom okazję do poznania świata i wykorzystania pobytu w przedszkolu w jak najlepszy sposób.

Dzięki wizycie w „stolicy bajek” maluchy choć na chwilę przeniosły się w tajemniczy świat bajki. Podczas zwiedzania wystawy „Bajkowy świat” przedszkolaki czynnie angażowały się w proces zdobywania wiedzy z zakresu bajek, baśni i legend. Główną ideą ekspozycji jest zdobywanie wiedzy za pomocą wspólnej zabawy opartej na współdziałaniu i kreatywnym podejściu do rzeczywistości. Na dzieci czekały także dodatkowe atrakcje. Było to kino, gdzie przedszkolaki obejrzały przepiękną opowieść opartą na baśni muzycznej pt. „Piotruś i wilk”, a także zabawa w otaczającym Centrum Bajki ogrodzie, z altanami i placem zabaw. Pełną przygód i wrażeń podróż przez bajkowe krainy dziecięcej wyobraźni, zakończono ciepłym posiłkiem. Na pamiątkę pobytu w ECB w Pacanowie dzieci otrzymały pluszowe maskotki Koziołka Matołka.

Koszty wyjazdu zorganizowanego w ramach projektu „Magiczny świat malucha” współfinansowanego przez Unię Europejską, pokryto ze środków ujętych w budżecie projektu. Rodzice przedszkolaków nie musieli ponosić żadnych wydatków związanych  z wycieczką  co umożliwiło wielu z nich udział w takim wyjeździe i pozwoliło spędzić czas ze swoimi pociechami w ciekawej i edukacyjnej formie.

Przygotowała Sylwia Mącznik

Kierownik Projektu

Dodaj komentarz

Sukces uczennicy ze Szkoły Podstawowej w Opatowcu

23 maja 2013 | informatyk

W dniu 20 maja 2013 roku w Krakowie zakończył się XXVI Ogólnopolski Festiwal „ NOWA PIOSENKA W STARYM KRAKOWIE”. Podczas finałowego koncertu swoje wokalne  umiejętności zaprezentowali laureaci festiwalu z całej Polski.  Wśród nich znalazła się uczennica naszej szkoły Wiktoria Maj. Artyści mieli za zdanie zaprezentować dwie piosenki w języku polskim. Wiktoria zaśpiewała własne piosenki pt.,,Chmurny pan”, ,, Partytura do gwiazd” i zdobyła II miejsce otrzymując SREBRNY ZĄB SMOKA WAWELSKIEGO.  Festiwal zorganizowało Centrum Młodzieży im.dr.H.Jordana w Krakowie, a honorowy patronat objął  Rektor Akademii Muzycznej prof.Zdzisław Łapiński. Koncert finałowy odbył się w sali teatralnej kościoła św.Jadwigi Królowej.         

Gratulujemy!

Dodaj komentarz

Szacowanie strat po wystąpieniu deszczu nawalnego z gradem na terenie gminy Opatowiec

22 maja 2013 | informatyk

W wyniku ulewnych opadów deszczu oraz gradu, które wystąpiły w dniu 20 maja 2013r.  na terenie Gminy Opatowiec zostały zmulone i zniszczone uprawy rolne. Skutkiem intensywnych opadów deszczu nawalnego były warstwy mułu na drogach gminnych i powiatowych w szczególności w Kęsowie, Kobieli, Mistrzowicach, Rzemienowicach, Chrustowicach, Trębaczowie, Kocinie, Krzczonowie, Kamiennej i Charbinowicach, które najbardziej ucierpiały podczas burzy.

Wójt Gminy Opatowiec powołał dwie komisje:

 • ds. szacowania strat w uprawach rolnych.
 • ds. szacowania zniszczeń dróg gminnych.

UWAGA

Poszkodowani rolnicy winni złożyć w Urzędzie Gminy lub u sołtysa wsi wypełniony wniosek w zakresie poniesionych strat. Po otrzymaniu wniosku komisja niezwłocznie przystąpi do szacowania strat. Wnioski dostępne u sołtysa wsi, w Urzędzie Gminy w Opatowcu oraz na stronie internetowej www.opatowiec.pl.

Wniosek_rolnika_o_oszacowanie_strat

 

Dodaj komentarz

Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych

22 maja 2013 | informatyk

Informujemy że w dniach od 1 czerwca do 8 lipca 2013 roku w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)

Aby wyniki tych badań były wiarygodne i w pełni zaspokajały potrzeby informacyjne odbiorców zwracamy się do rolników, których gospodarstwa zostały wylosowane do badań, z prośbą o udzielenie informacji ankieterom. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych, czas im poświęcony, zapewnią informacje niezbędne dla prowadzenia polityki rolnej państwa.

Wzory legitymacji, formularzy oraz wiele przydatnych informacji na temat prowadzonych przez statystykę badań ankietowych można znaleźć pod adresem http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2012/index.htm.

Uprzejmie prosimy o przychylność i współpracę z ankieterami.

Informacje bieżące:

W ramach działań na rzecz promocji i popularyzacji „Badania struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)” opracowano plakat informacyjny.

 /źródło:www.stat.gov.pl/

Dodaj komentarz

Konkurs ofertowy na kompleksowe zorganizowanie imprezy pn.XIV Championatu Koni Małopolskich

20 maja 2013 | admin1

OGŁOSZENIE

Gmina Opatowiec z siedzibą w Opatowcu, ul. Rynek 3 zaprasza do składania ofert na kompleksowe zorganizowanie  imprezy plenerowej pod nazwą „ XIV Championat Koni Małopolskich”.

Impreza odbędzie się w dniu 7 lipca 2013 roku na terenie „Błonia” w Opatowcu.

Oferta powinna zawierać:

 1. opis proponowanych usług gastronomicznych i stanowisk handlowych. Minimalny zakres  usług: 2 bary,  250 miejsc siedzących pod parasolami, gastronomia – ciepłe i zimne posiłki, kompleksowe  zagospodarowanie odpadów (kosze), 3 stoiska handlowe (asortyment różny).
 2. opis atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych – organizacja wesołego miasteczka dla dzieci, mile widziane atrakcje dla młodzieży i dorosłych,
 3. cenę organizacji imprezy,
 4. cenę za wydzierżawienie  terenu na czas Championatu oraz wyłączność w zakresie usług świadczonych  podczas imprezy.

Oferty mogą składać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które przedstawią zaświadczenie o prowadzeniu  działalności.

Do oferty należy dołączyć referencje  potwierdzające wykonywanie  obsługi podobnych imprez.

Pisemne  oferty w zamkniętych kopertach z napisem „XIV Championat Koni Małopolskich” – należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Opatowiec, 28-520 Opatowiec, ul. Rynek 3  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2013 roku do godz. 15:00

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w dniu  31 maja 2013 roku

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia  niniejszego ogłoszenia bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje  można uzyskać pod numerem Tel.41 3518052, fax 413518033 wew.16, e-mail: gmina@opatowiec.pl osobą upoważnioną do udzielania informacji jest  Pan Łukasz Marzec- inspektor ds. rozwoju i promocji Gminy

Uwaga

Koszty zużytej energii elektrycznej, ochrony stanowisk gastronomicznych  i handlowych oraz ochrony imprez  kulturalno-rozrywkowych pokrywa oferent,

 1. oferent zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na zajmowanym terenie w trakcie imprezy i po jej zakończeniu.
 2. zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczania stoisk promocyjnych oraz stoiska z akcesoriami końskimi.

 

Ogłoszenie-wersja do druku

Dodaj komentarz

Konkurs Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku

16 maja 2013 | informatyk

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej i Świętokrzyska Izba Rolnicza wzorem lat ubiegłych organizuje XV edycję konkursu pn. Piekna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku. Celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej zadbanych, estetycznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa produkcyjne. W załączonych plikach można zapoznać się z Regulaminem Konkursu i Kryteriami oceny oraz pobrać deklarację zgłoszenia.

Konkurs odbywa się w trzech etapach:

  I. etap gminny – gospodarstwa zgłaszają swoje uczestnictwo do Urzędu Gminy- rozstrzygnięcie i wyłonienie 1 gospodarstwa z gminy do 30 czerwca.
  II. etap powiatowy – Komisja Powiatowa dokona oceny do końca lipca – po 1 gospodarstwie z powiatu przechodzi do etapu wojewódzkiego
  III. etap wojewódzki – Komisja Wojewódzka dokona oceny w sierpniu.

Zachęcamy i zapraszamy do udziału w konkursie, którego laureaci otrzymują cenne nagrody.

Dodaj komentarz

Wyłączenie analogowego sygnału telewizyjnego

14 maja 2013 | informatyk

Uprzejmie informujemy o kolejnym terminie wyłączenia nadajnika analogowej telewizji naziemnej. Nadajnik w Krakowie zostanie wyłączony już 20 maja. Osoby, które odbierają sygnał telewizyjny z tego właśnie nadajnika po tym dniu będą w zasięgu wyłącznie sygnału cyfrowego. Najbliższy termin wyłączenia będzie dotyczył części obszarów następujących gmin: Busko-Zdrój, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Sędziszów, Słupia (Jędrzejowska), Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec, Skalbmierz, Działoszyce Pińczów, Złota.

Aby nadal móc odbierać telewizję naziemną należy posiadać telewizor wyposażony w dekoder DVB-T MPEG-4. W przypadku telewizorów bez w/w dekodera (kineskopowe oraz starsze „płaskie” odbiorniki) można przystosować je do odbioru telewizji cyfrowej dokupując tzw. przystawkę STB – podstawowe modele można nabyć w sklepach z artykułami RTV i elektroniką w cenie 100-200 zł. Układ antenowy, o ile do tej pory zapewniał przyzwoitą jakość odbioru, najprawdopodobniej nie będzie wymagał wymiany.

Zmiany te nie dotyczą osób używających wyłącznie telewizji satelitarnej lub kablowej.

Jednocześnie informuję, że bezpłatna infolinia 800 007 788 dedykowana procesowi cyfryzacji telewizji działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00, przy czym w okresie wyłączenia, tj. w dniach 18-24 maja będzie działała w godzinach 8.00 – 22.00, a w dniu 20 maja od godz. 6.00 do 24.00.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu pracownik Urzędu Gminy: Winicjusz Włosowicz  (pok.nr 5, tel. wew.  14).
Można również skorzystać z pomocy za pośrednictwem bezpłatnej infolinii 800 007 788 oraz strony internetowej www.cyfryzacja.gov.pl.

Dodaj komentarz

Mistrzowie półfinałów wojewódzkich Turnieju Piłkarska Kadra Czeka 2013

13 maja 2013 | informatyk

W dniu 9 maja 2013 roku chłopcy Zespołu Szkół w Opatowcu reprezentowali naszą szkołę w Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka 2013″ rocznik 1998 i młodsi, który odbył się w Pacanowie.
Cel turnieju:
- upowszechnienie sportu poprzez popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim
- przegląd i wstępna selekcja uzdolnionych ruchowo dzieci do uprawiania piłki nożnej oraz dalszego szkolenia w sekcjach klubowych
- wyłonienie mistrzów województwa na 2013 rok

Piłkarze z naszej szkoły zostali przydzieleni do drugiej grupy wraz z następującymi drużynami:
1. Gimnazjum nr. 1 Pacanów
2. LUKS „Wisła” Nowy Korczyn
3. Publiczne Gimnazjum Samorządowe Kazimierza Wielka.

Uczniowie Zespołu Szkół w Opatowcu zdobyli I miejsce kwalifikując się do Finału Wojewódzkiego, który odbędzie się 13 czerwca 2013 roku.

Skład drużyny:
Szkoła Podstawowa
1. Gwóźdź Michał
2. Kościółek Bartosz
3. Krawczyk Miłosz
4. Kociński Patryk
5. Korzec Maciej
6. Niedźwiedź Bartosz

GIMNAZJUM
1. Kowalczyk Wojciech
2. Niedźwiedź Adrian
3. Siwy Kamil
4. Wróbel Krystian
5. Kościółek Patryk
6. Małek Patryk
7. Nowak Piotr
8. Kwaśniewski Maciej
9. Niedźwiedź Dominik
10. Norek Bartosz
11. Jedynak Patryk
12. Miniór Sebastian
13. Stoksik Kamil

Opiekun drużyny : Kościółek Monika

 

Dodaj komentarz

Zaproszenie na szkolenie „Turystyka – moja praca, mój biznes”

9 maja 2013 | informatyk

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

związane z budową Parku „Via Jagiellonica”

Tytuł szkolenia: Turystyka – moja praca, mój biznes.

Termin: 15 maja 2013 r. o godz. 12.00.

Miejsce:

sala w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatowcu  ul. Rynek 14,

Tematyka:

1) podstawy marketingu turystycznego,
2) prawo związane z usługami turystycznymi,
3) warsztaty dotyczące budowy ekspozycji tematycznej Parku,
4) warsztaty obsługi turystycznej.

Czas: około 3 godzin (z przerwą w połowie)

Adresaci:

1) osoby fizyczne i prawne uczestniczące w inicjatywie Organizacji,
2) osoby prowadzące biznes turystyczny,
3) osoby poszukujące miejsca na rynku pracy,
4) pasjonaci i inni zainteresowani.

Szkolenie jest nieodpłatne.

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie meteorologiczne

8 maja 2013 | informatyk

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 36

 

Dodaj komentarz

Gminny Dzień Strażaka i 125-lecie OSP Opatowiec

4 maja 2013 | informatyk

„Od pokoleń pełnią bezinteresowną służbę, są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc”

W dniu 3 maja 2013 roku w Opatowcu obchodzono Gminny Dzień Strażaka połączony ze 125-leciem działalności jednej z najstarszych jednostek w Polsce – Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatowcu.

Uroczystość prowadzili: Sławomir Kowalczyk – Prezes Zarządu Gminnego OSP w Opatowcu oraz Ryszard Kłos – Prezes Zarządu OSP Opatowiec.

Obchody patrona strażaków św. Floriana i jubileuszu OSP rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele św. Jakuba w Opatowcu, po której odbył się przemarsz pocztów sztandarowych i jednostek OSP, prowadzony przez Jarosława Gwoździa – Komendanta Gminnego przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Kociny. Przypomniano historię OSP Opatowiec, od jej udokumentowanego utworzenia w 1888 roku, wygłoszono okolicznościowe przemówienia oraz zgodnie z tradycją, uhonorowano druhów i mieszkańców Gminy za ich dotychczasową działalność. W dalszej części uroczystości dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Opatowcu przedstawiły patriotyczny program artystyczny, związany z przypadającymi na ten dzień obchodami 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

W uroczystości udział wzięli: Bernard Antos – Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego, Mirosław Pawlak – Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP w Kielcach, Ireneusz Żak – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP, Andrzej Wajs – członek Zarządu Wojewódzkiego OSP, Kazimierz Zabłotny – Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej, Piotr Węgliński – Komendant Powiatowy Policji w Kazimierzy Wielkiej, Marian Stoczkiewicz – emerytowany Komendant PSP w Kazimierzy Wielkiej, Michał Szczerba – Przewodniczący RG Opatowiec, Józef Zuwała – Wójt Gminy Bejsce, Paweł Zagaja – Wójt Gminy Nowy Korczyn, Radni Gminy Opatowiec, Radni Powiatu Kazimierskiego, Mieszkańcy Gminy oraz Goście.

Jednostka OSP Opatowiec liczy 34 druhów. W dniu 13 grudnia 1994 roku została wprowadzona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, będąc do dnia dzisiejszego bardzo ważnym ogniwem w sieci ratunkowej powiatu kazimierskiego i ościennych.
W ubiegłym roku odbudowana została wieża strażacka, z której codziennie rozlega się hejnał Opatowca.

Wywiad z Ryszardem Kłosem – Prezesem OSP w Opatowcu (Radio Kielce)

Zdjęcia z obchodów Gminnego Dnia Strażka i obchodów 125-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatowcu, które odbyły się w dniu 3 maja 2013 r.:

Dodaj komentarz

Podpisano umowy na remont dróg gminnych

29 kwietnia 2013 | admin1

W poniedziałek 29 kwietnia br. Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty podpisał z wykonawcami umowy na remont dróg gminnych.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania z budżetu państwa na odtworzenie nawierzchni dróg gminnych zniszczonych w wyniku nawalnego deszczu w czerwcu 2012 roku. Po przeprowadzonych procedurach przetargowych łączny koszt zadania wyniósł 366.660,43 zł, z czego 20 procent będzie stanowił wkład własny Gminy. Nowa nawierzchnia asfaltowa zostanie położona na 1.813 metrach w Krzczonowie, Rogowie, Kamiennej, Charbinowicach i Trębaczowie.

Dodaj komentarz

Sprzątanie Świata w Gminie Opatowiec

29 kwietnia 2013 | informatyk

W dniu 26 kwietnia 2013 roku na terenie Gminy Opatowiec jak co roku miała miejsce ogólnopolska akcja ,,Sprzątanie świata – Polska”.

W tegorocznej akcji udział wzięły dzieci, młodzież, dyrekcja i nauczyciele z  Zespołu Szkół w Opatowcu i Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, wójt Gminy i pracownicy Urzędu Gminy w Opatowcu, oraz liczni mieszkańcy Gminy. Uczestnicy  zaopatrzeni byli w worki na śmieci i rękawice przekazane przez Gminę Opatowiec.

Tegoroczna akcja jest ostatnią przed wejściem w życie uregulowań znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, których ostateczny termin wejścia w życie przypada na 1 lipca 2013 roku. To wtedy powinny zniknąć z naszego krajobrazu dzikie wysypiska.

Zebrano olbrzymie ilości śmieci, które następnie zostały odebrane przez wyspecjalizowaną firmę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji.

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130505/POWIAT0103/130509510

 

Dodaj komentarz

Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej w Krzczonowie

29 kwietnia 2013 | informatyk

Miniony tydzień upłynął pod hasłem DZIEŃ ZIEMI.

Światowy Dzień Ziemi przypada 22 kwietnia. Są to akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem naszej planety. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzczonowie również włączyli się w obchody Dnia Ziemi. Pierwszą ich częścią był apel RAZEM CHROŃMY ZIEMIĘ przygotowany przez uczniów klasy III pod kierunkiem pani Beaty Tkacz. Dzieci w inscenizacji przedstawiły jak bardzo cierpi Ziemia  z powodu naszego beztroskiego zachowania, czyli wyrzucania śmieci „byle gdzie”. Aby pomóc naszej planecie należy ją posprzątać. To pozwoli zmniejszyć ilość wysypisk śmieci i ponownie wykorzystać np.: papier, szkło, plastik, metal. Kolejnym punktem apelu była moda ekologiczna, np.: papierowy naszyjnik czy peleryna z gazet. Na zakończenie spotkania odbyło się rozstrzygnięcie konkursu WAZONIK  Z RECYKLINGU.

Środowy apel i konkurs były częścią teoretyczną obchodów Dnia Ziemi.  Część praktyczna miała miejsce  w  piątek 26 kwietnia, kiedy to  cała szkoła ruszyła na sprzątanie najbliższej okolicy. Było co sprzątać!Ziemia na pewno jest nam wdzięczna…

Dodaj komentarz