Festyn w Kocinie

2 października 2012 | admin

W dniu 23 września 2012 roku w Kocinie odbył się festyn połączony z otwarciem wyremontowanej świetlicy wiejskiej. Przed wejściem, symbolicznego aktu przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele władz samorządowych w obecności zaproszonych gości i lokalnej społeczności.

Podczas uroczystości obecni byli: Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec, Marek Krupa –Sekretarz Powiatu Kazimierskiego, Marek Olejarski i Marek Pluta – Radni Powiatu Kazimierskiego, Stanisław Walczak i Janusz Cabaj– Radni Gminy Opatowiec, Radni  Gminy Nowy Korczyn, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Gminy Opatowiec.

Wiosną br. Gmina Opatowcu złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, wniosek o dofinansowanie projektu pn.”Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej w miejscowości Kocina” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Aplikacja zyskała uznanie, więc ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Zakres inwestycji obejmował wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych wewnątrz części budynku istniejącej świetlicy. Całkowita wartość projektu to ok. 35 tys.zł, z czego dofinansowanie wyniosło ok.16 tys. zł. Wyremontowana świetlica będzie m.in. miejscem prób  orkiestry dętej działającej przy OSP Kocina, miejscem spotkań strażaków ochotników i miejscowej społeczności a przede wszystkim miejscem spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

Podczas festynu  uczestnicy mogli skosztować regionalnych potraw z fasoli przygotowanych przez miejscowe gospodynie. Przygotowano kiermasze, odbyły się występy artystyczne i konkursy z nagrodami. Dla najmłodszych atrakcją był dmuchany zamek oraz plac zabaw.

Rodzinny festyn zakończyła zabawa taneczna „pod chmurką”.

Dodaj komentarz

Małopolska Noc Naukowców

1 października 2012 | admin

W dniu 28 września 2012 roku Kraków otworzył swoje niedostępne na co dzień laboratoria i sale wykładowe wszystkich uczelni dla chętnych i ciekawych świata nauki w ramach Europejskiej Nocy Naukowców. W ramach Małopolskiej Nocy Naukowców można było zwiedzić również Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach, uczelnie w Tarnowie i w Nowym Sączu.

Ciekawa nowinek techniki i eksperymentów naukowych grupa dwudziestu uczniów Zespołu Szkół z Gimnazjum w Opatowcu wybrała się do Krakowa na Małopolską Noc Naukowców wraz z opiekunkami, Panią Elżbietą Szczęsną-Kusak oraz Panią Barbarą Niedzielą, aby podziwiać pokazy na warsztatach i wykładach związanych z fizyką oraz informatyką. Najpierw dokonali małego podziału – część osób wybrała się do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema, natomiast reszta, która była tam wielokrotnie, została w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam też zlokalizowane były ciekawe doświadczenia fizyczne oraz nowinki, m. in. interfejs mózg-komputer, pozwalający na sterowanie komputerem za pomocą myśli.

Grupa uczniów w Ogrodzie Doświadczeń po wysłuchaniu wykładu „ O Maksymilianie Kolbe jako naukowcu” z ciekawością obejrzała wszystkie stanowiska doświadczalne i pokazowe. Następnie druga grupa naukowców udała się do wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, gdzie miała okazję w Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej dowiedzieć się więcej o procesie spawania oraz napawania. W Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej gimnazjaliści wysłuchali świetnie poprowadzonego godzinnego wykładu z pokazami o ciekłym azocie. Również tam studenci wydziału zapoznali ich z różnymi ciekawymi doświadczeniami, w których oglądający sami mogli brać udział.

Wreszcie udali się całą już grupą (razem z tymi, którzy wcześniej przebywali w Ogrodzie Doświadczeń) na pokaz w Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, by rzucić okiem na interaktywne wizualizacje 3D, trójwymiarowy ekran dotykowy, stanowisko Motion Capture oraz wiele innych nowinek technicznych. Później, w tym samym budynku, uczniowie Gimnazjum poznali na wykładzie o robotach „Zenona” oraz inne automaty, mieli tam również przyjemność pograć robotami w piłkę nożną. Część grupy otrzymała tam pamiątkowe dyplomy młodego naukowca.

Ostatnim punktem programu było zwiedzenie doświadczalnej kopalni pod Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, gdzie można było poznać techniki wydobycia węgla i historię obiektu. Młodzi naukowcy próbowali jeszcze w Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej obejrzeć pokazy, „Wysokie napięcia w elektroenergetyce – Burza w laboratorium” ale bardzo duża liczba chętnych na te pokazy sprawiła, że nie udało im się tam dostać. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni z poznania świata nauki oraz z pewnym niedosytem, że nie udało się zobaczyć wszystkiego, późną nocą uczniowie powrócili do domów.

Dodaj komentarz

Nowe ceny wody w gminie Opatowiec z wodociągu NIDA 2000 – informacja

28 września 2012 | admin

Dnia 27 września 2012r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „NIDA 2000″ w Starym Korczynie uchwałą Nr X/37/2012 zatwierdziło nowe taryfy opłat za wodę i ścieki. Nowe ceny będą obowiązały od 1.10.2012 r. do 30.09.2013 r. Cena za 1 m3 wody wynosi:
- osoby fizyczne – 2,94 zł. netto + 8% VAT ( było 2,80 zł. netto + 8% VAT)
- osoby prawne – 4,18 zł. netto + 8 % VAT( było 3,50 zł.  netto + 8 % VAT)

Opłata abonamentowa – 3,00 zł. netto + 8% VAT od jednego przyłącza płatna w stosunku miesięcznym.

Uchwała Nr X/37/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000″ z dnia 27 września 2012r.

Dodaj komentarz

V uliczny sztafetowy bieg przełajowy z okazji 68 rocznicy utworzenia Rzeczpospolitej Partyzanckiej

28 września 2012 | admin

W dniu 20 września 2012 r. uczniowie Zespołu Szkół w Opatowcu reprezentowali szkołę  podczas „V Ulicznego Sztafetowego Biegu Przełajowego z okazji 68. rocznicy utworzenia Rzeczpospolitej Partyzanckiej.”

W biegu, którego trasa  przebiegała z Koniuszy do Proszowic wzięły udział sztafety reprezentujące szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z powiatów proszowickiego i kazimierskiego W składzie każdej sztafety było pięć dziewcząt i pięciu chłopców. Szkołę Podstawową z Opatowca, która po raz pierwszy uczestniczyła w tej imprezie reprezentowali: Kamila Porada, Bartosz Niedźwiedź, Miłosz Krawczyk, Bartosz Kościółek, Maja Tomal, Paulina Minior, Daniel Kryca, Klaudia Kmiecik, Agnieszka Dragan, Patryk Kociński. Debiutanci zdobyli III miejsce i w nagrodę przywieźli okazały puchar i markową piłkę.

Sztafeta gimnazjalistów w składzie: Piotr Ryba, Aleksandra Pituła, Piotr Nowak, Justyna Korzec, Bartosz Norek, Adrian Rajczak, Milena Juszczyk, Bartłomiej Janiec, Oliwia Grzywna, Kamila Cabaj ukończyła bieg na 6 miejscu.

Pomimo, że przez cały czas trwania imprezy padał ulewny deszcz wszystkim dopisywały dobre humory. Opiekunki Monika Kościółek i Alicja Witkoś-Kłos zapewniły też uczniów, że za rok na pewno też wezmą udział w tej imprezie.

/źródło: Zespół Szkól w Opatowcu/

Dodaj komentarz

98 rocznica Pierwszych Bojów Legionów Józefa Piłsudskiego

26 września 2012 | admin

Obchody 98. rocznicy Pierwszych Bojów Legionów Józefa Piłsudskiego odbyły się 23 września 2012 roku w Czarkowach przed Pomnikiem „Ku chwale pierwszych bojów Józefa Piłsudskiego”. To z Czarków o północy 22 września wyruszył na stacjonujących w Szczytnikach Kozaków oddział Władysława Beliny – Prażmowskiego. Zaskoczony nieprzyjaciel poniósł spore straty, ale nazajutrz ruszył do kontrataku. Do najbardziej krwawego starcia doszło właśnie pod Czarkowami, Ksanami i Opatowcem. Zginęło 12 legionistów. Wydarzenie to stało się przesłaniem do powstania pomnika legionów, którego protektorem był sam Marszałek Józef Piłsudski. Dnia 12 lutego 1928 roku powstał w Pińczowie Komitet Budowy Pomnika Zwycięstwa pod Czarkowami. Odsłonięto go w czternastą rocznicę boju – 23 września 1928 roku w obecności prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego. Niestety w styczniu 1945 roku wkraczająca do kraju Armia Czerwona zniszczyła pomnik. Na ocalałym postumencie ks. Opara umiejscowił żelazny krzyż. Dzięki inicjatywie Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika w sierpniu 1989 rozpoczęły się starania jego odbudowy. W pierwszych dnia września 1992 roku Pomnik został w całości ustawiony, a w br. władze samorządowe Gminy Nowy Korczyn dokonały jego renowacji.

Uroczystość rozpoczęła się wystawieniem posterunku honorowego przy pomniku oraz odegraniem hymnu narodowego. Mszę Świętą polową odprawił ks. Marek Małczęć z Parafii Św. Mikołaja w Starym Korczynie. Następnie złożono wieńce oraz zapalono znicze w hołdzie poległym. Na uroczystość przybyli: Krzysztof Lipiec – Poseł na Sejm RP, Mieczysław Gil – Senator RP, Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Krystian Waksmundzki Komendant Naczelny Zwiazku Legionistow Polskich, Paweł Zagaja – Wójt Gminy Nowy Korczyn, Paweł Kulik – Przewodniczący Rady Gminy Nowy Korczyn, Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec, Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec, Marek Krupa -Sekretarz Powiatu Kazimierskiego, Kazimierz Ścibiło – Komendant Powiatowy PSP w Busku Zdroju, Roman Sobczak – Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju, członkowie Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Zwycięstwa Legionów, goście, mieszkańcy Gminy Nowy Korczyn i Gminy Opatowiec.

W uroczystości wzięły także udział: poczet sztandarowy Związku Kombatantów Batalionów Chłopskich i byłych Więźniów Politycznych, Światowego Związku Żołnierzy AK koło w Busku Zdroju,ochotniczych straży pożarnych, poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie i Zespołu Szkół w Nowym Korczynie oraz poczet 18-tej Buskiej Drużyny Harcerskiej im. L.Skrzyńskiego działającej w Zespole Szkół w Opatowcu. Należy przypomnieć, że Parafia Stary Korczyn obejmuje swoim zasięgiem Senisławice i część Ksan z Gminy Opatowiec. Obecni wysłuchali przemówień okolicznościowych oraz montażu słowno – muzycznego w wykonaniu uczniów PSP w Starym Korczynie i POW w Winiarach. Córka nieżyjącego już kapitana rezerwy Józefa Cabaja odczytała ulubione wiersze ojca.

Uroczystość zakończyła się odegraniem Pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego „Pierwsza Brygada” oraz odprowadzeniem pocztów sztandarowych.

98 rocznica Pierwszych Bojów Legionów Józefa Piłsudskiego – relacja na stronie Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej

Dodaj komentarz

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych (okres zasiłkowy 2012/2013) w Gminie Opatowiec – ważna informacja

25 września 2012 | admin

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych (okres zasiłkowy 2012/2013) w Gminie Opatowiec - WAŻNE

Informujemy, że wnioski do zasiłków rodzinnych na okres 2012/2013 są wydawane i przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Rynek 16 w Opatowcu.

Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

 1. kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się matki, ojca, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego);
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany) lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;
 3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych za 2011 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w 2011 r.;
 4. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne za 2011r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
 5. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2011 r.;
 6. oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za 2011 r.;
 7. orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko);
 8. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
 9. dokumenty potwierdzające utratę dochodu np. świadectwo pracy (ze wskazaniem daty utraty dochodu oraz kwotę netto utraconego dochodu);
 10. kopie aktów zgonu rodziców lub odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty (w przypadku osoby uczącej się);
 11. odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść zgody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;
 12. kopia karty pobytu (w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP);
 13. oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.

Ponadto w zależności od rodzaju wnioskowanego świadczenia i sytuacji osobistej wnioskodawcy należy przedłożyć:

 1. odpis wyroku sądu o przysposobieniu dziecka bądź informacje o toczącym się postępowaniu;
 2. odpis wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację;
 3. zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych za 2011 r. lub oświadczenie o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych za 2011 r.;
 4. zaświadczenie ze szkoły, że dziecko uczy się w innej miejscowości, dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie dziecka w bursie lub internacie lub innym miejscu zamieszkania;
 5. zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli uczy się w szkole wyższej lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej.

Dokumenty wymagane w związku z ubieganiem się o poszczególne dodatki do zasiłku rodzinnego wymienione zostały w opisach spraw poszczególnych dodatków do zasiłku rodzinnego.
Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Miejsce złożenia dokumentów

Druki wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu ul. Rynek 16.

 • od poniedziałku do piątku: od godz. 7:30 do 15:30

Informacje udziela: Maria Kurek – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych pod numerem telefonu 41 352-70-50
Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2012/2013 można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Rynek 16 w Opatowcu

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego wypłaca się najpóźniej do końca danego miesiąca, w którym złożono wniosek. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1769);
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 959);
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234);
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej odebrania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

Inne informacje

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje

 • jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539 zł lub 623 zł netto (w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności);
 • w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę kryterium o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (obecnie 77,00 zł), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje;
 • do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

 • 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:

1. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

 • zaświadczenie lekarza ginekologa lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (dotyczy wniosków składanych od 01-01-2012 r.).

Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Inne informacje

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje:

 • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • w kwocie 1000,00 zł jednorazowo na każde dziecko;
 • jeżeli wniosek o jego wypłatę złożono do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia;
 • jeżeli matka dziecka podlegała opiece medycznej nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie stosuje się do opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych dziecka, dotyczy wniosków składanych od 01-01-2012 r.).

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka nie przysługuje:

 • w przypadku pobrania dodatku z tytułu urodzenia dziecka przez matkę lub ojca w innej gminie;
 • jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną później niż od 10 tygodnia ciąży (dotyczy wniosków składanych od 01-01-2012).

2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki został on udzielony oraz na które dziecko lub oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy;
 • zaświadczenie, o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego lub oświadczenie o okresie zatrudnienia;
 • aktualne zaświadczenie organu emerytalno-rentowego (ZUS) stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych lub oświadczenie potwierdzające okoliczność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz kserokopia imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej (RMUA) potwierdzającego odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne.

W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub dziecka przebywającego w placówce zapewniającej całodobową opiekę dodatkowo należy przedłożyć:

 • zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu;
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki.

Jednocześnie informujemy że w toku postępowania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Inne informacje

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje:

 • matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez:
  - 24 miesiące kalendarzowe;
  - 36 miesięcy kalendarzowych;
  - 72 miesiące kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę na dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w kwocie 400,00 zł miesięcznie;
 • za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującego za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
 • począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami lub od dnia przyznania uprawnień do urlopu wychowawczego do końca okresu zasiłkowego lub do dnia przyznania uprawnień do urlopu wychowawczego lub do dnia, w którym upływa 24, 36, 72 miesięczny okres jego pobierania;
 • w przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych, faktycznych dziecka przysługuje jeden dodatek;
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje:

jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek:

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem

3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

 • kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
 • aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
 • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

Osoba ucząca się musi dostarczyć:

 • kopie skróconych aktów zgonu rodziców.

Jednocześnie informujemy że w toku postępowania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Inne informacje

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje:

 • samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
  a) drugi z rodziców dziecka nie żyje;
  b) ojciec dziecka jest nieznany;
  c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka zostało oddalone;
 • pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją;
 • w kwocie 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci)

4. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Inne informacje

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje:

 • matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • w kwocie 80,00 zł miesięcznie;
 • na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Zwiększenie dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje:

 • na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 • w kwocie 100,00 zł miesięcznie.

5. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

 • orzeczenie o niepełnosprawności, lub
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, lub
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jednocześnie informujemy że w toku postępowania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Inne informacje

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje:

 • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
  1) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w kwocie:
  1) 60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  2) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

6. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

Jednocześnie informujemy że w toku postępowania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Inne informacje

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje:

 • matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, raz w roku szkolnym;
 • w kwocie 100,00 zł jednorazowo na dziecko;
 • wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia

7. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie;
 • zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
 • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

8. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie;
 • zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
 • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

9. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie;
 • zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
 • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

Jednocześnie informujemy że w toku postępowania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Inne informacje

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:

 • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego;
 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności
  - w kwocie 90,00 zł miesięcznie na dziecko;
 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej
  - w kwocie 50,00 zł miesięcznie na dziecko.

Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Inne informacje

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:

 • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego;
 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności
  - w kwocie 90,00 zł miesięcznie na dziecko;
 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej
  - w kwocie 50,00 zł miesięcznie na dziecko.

Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Inne informacje

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:

 • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego;
 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności
  - w kwocie 90,00 zł miesięcznie na dziecko;
 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej
  - w kwocie 50,00 zł miesięcznie na dziecko.

 

Uwaga

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2012 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2011 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn zm.) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wynosi w 2011 r. 2713 zł.

Informacja – Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych (plik do pobrania)

Dodaj komentarz

„Uczniowie z kapitałem” w Zespole Szkół w Opatowcu

25 września 2012 | admin

W dniu 24 września 2012 r., w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Uczeń z kapitałem”, organizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Ideą konkursu było wskazanie najlepszych przykładów modelowych lekcji, realizowanych w ramach projektu finansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”.

Podczas uroczystości nagrodzonych zostało 13 spośród 48 szkół z województwa świętokrzyskiego biorących udział w konkursie. W tym gronie znalazła się również Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkół w Opatowcu reprezentowana przez Panią dyrektor Elżbietę Szczęsną-Kusak, Kingę Maj oraz grupę pięciorga uczniów i uczennic, którzy brali udział w projekcie.

Laureaci konkursu z rąk Piotra Żołądka – członka Zarządu Województwa, Grzegorza Bienia – Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty oraz Jerzego Środy – zastępcy dyrektora Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego, Krzysztofa Domagały – Dyrektora Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Krzysztofa Szczypióra – Zastępca Dyrektora ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kierownik Biura PO KL otrzymali dyplomy, sprzęt multimedialny w postaci cyfrowego aparatu fotograficznego i radiomagnetofonu oraz materiały dydaktyczne w postaci ułamków magnetycznych z sortownikiem i zestawu do prezentacji maszyn prostych.

/źródło: www.sejmik.kielce.pl/

Dodaj komentarz

Wycieczka krajoznawcza Przewodników Świętokrzyskich PTTK po gminie Opatowiec

25 września 2012 | admin

W dniu 22 września 2012r. Gminę Opatowiec odwiedziło 24 członków Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK „BARTEK” z Kielc. Rolę przewodnika po gminie Opatowiec pełnił Marek Krupa – Sekretarz powiatu kazimierskiego. Przewodnicy i kandydaci na przewodników odwiedzili pomnik Żołnierza Września, Legionisty i Partyzanta Batalionów Chłopskich w Ksanach, pomnik Józefa Piłsudskiego w Opatowcu, plac kościelny i Rynek w Opatowcu oraz kościół i pozostałości zespołu dworskiego w Rogowie. Pani Zofia Sobczyk mieszkanka parafii  zapoznała zwiedzających z historią Rogowa i zaprezentowała odnowioną zabytkową furtę przyboczną przy kościele. Uczestnicy wycieczki z Rogowa udali się do Gminy Bejsce gdzie kontynuowali zwiedzanie powiatu kazimierskiego. Zdjęcia wykonał Jan Zbertek – pracownik Urzędu Gminy w Opatowcu.

 

Dodaj komentarz

Rozpoczęła się realizacja projektu „Zajęcia dodatkowe dziś -szansą na lepsze jutro”

24 września 2012 | admin

 

Dnia 7 września 2012 roku odbyło się w Zespole Szkół w Opatowcu inauguracyjne zebranie z rodzicami uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej, na którym poinformowano rodziców o projekcie „Zajęcia dodatkowe dziś -szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Zebranie rozpoczął Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec, który powitał zebranych rodziców uczniów klas IV- VI i poinformował ich o celach projektu oraz korzyściach jakie niesie dla uczniów i uczennic realizacja tego projektu. Następnie przedstawił Zespół Projektowy: koordynatora projektu – p. Katarzynę Szczerbę, asystenta koordynatora p. Elżbietę Szczęsną- Kusak oraz Księgowego Projektu – p. Annę Klimaszewską- Luty.

Koordynator projektu zapoznała zebranych z szczegółowymi informacjami na temat zajęć dodatkowych, podziałem na grupy oraz z regulaminami uczestnika projektu i rekrutacji. Następnie rozdano rodzicom w ramach rekrutacji deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia wg dokumentacji rekrutacyjnej.
Wszyscy zebrani rodzice z zadowoleniem przyjęli możliwość uczestnictwa swoich dzieci w rożnych ciekawych zajęciach oraz w wycieczkach edukacyjnych jakie między innymi zakłada w trakcie realizacji projekt. Realizacja zajęć w ramach projektu rozpoczęła się 21 września 2012 roku.

Galeria zdjęć z pierwszych zajęć, które odbyły się w ramach projektu

Dodaj komentarz

Zakończono remont furty bocznej przy kościele parafialnym w Rogowie

21 września 2012 | admin

Zakończono prace remontowe furty bocznej zlokalizowanej w zespole kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Rogowie.

Barokowa furta wpisana jest do rejestru zabytków. Została wybudowana w połowie XVIII wieku wraz z drewnianym kościołem, który uległ spaleniu w 1932 roku. Sąsiaduje z kościołem i plebanią.

Obiekt był w bardzo złym stanie technicznych. Został przeprowadzony jego remont kapitalny.

Parafia w Rogowie przy pomocy Urzędu Gminy w Opatowcu pozyskała ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, dofinansowanie w wysokości 14 315,02 zł, łączny koszt remontu to 22 858,98 zł.

Zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków furtę wyremontowano z wykorzystaniem elementów historycznych. Autentyczny wygląd furty nadają nienaruszone, pochylone mury, gont łupany, podbicie miedziane czy kilkusetletnie gwoździe. Zwieńczeniem furty jest stylowy krzyż na miedzianej kopule.

Dodaj komentarz

Uczniowie klas IV I V Wicemistrzami powiatu „ORLIKI 2012″

21 września 2012 | admin

W dniach 7 i 14 września drużyny piłkarskie Zespołu Szkół w Opatowcu reprezentowały naszą szkołę w Kazimierzy Wielkiej, podczas etapu powiatowego III Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska.

W kategorii chłopcy młodsi drużyna Szkoły Podstawowej w Opatowcu w składzie: Michał Kowalczyk, Patryk Matuszczyk, Daniel Niedźwiedź, Bartosz Dybała, Michał Gwóźdź, Bartosz Kościółek, Dominik Kociński, Miłosz Krawczyk, Dominik Madej i Bartosz Niedźwiedź zajęła II miejsce.

W kategorii chłopcy starsi drużyna w składzie: Kamil Bysiec, Patryk Kociński, Maciej Korzec, Daniel Kryca, Wojciech Kowalczyk, Patryk Małek, Kacper Markowski, Adrian Niedźwiedź i Kamil Siwy zdobyła V miejsce.

Dodaj komentarz

Spotkanie autorskie w Gminnej Bibliotece Publicznej – Fotorelacja

21 września 2012 | admin

18 września br. w Domu Kultury w Opatowcu odbyło się zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Opatowcu spotkanie autorskie z Kazimierzem Burnatem i Krystyną Konecką, która przyjechała w zastępstwie za węgierskiego poetę Géza Cséby. Na spotkaniu obecni byli nauczyciele i uczniowie ze Zespołu Szkół w Opatowcu i Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. Barwne opowieści autorów zachęcały młodzież do słuchania i czytania.  Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu zadając gościom pytania. Kamila Cabaj uczennica Gimnazjum w Opatowcu zadała poetom najtrudniejsze pytanie i za to została nagrodzona książką napisaną przez Kazimierza Burnata. Aktywność w spotkaniu okazał także Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Oktawiusz Cugowski. Na zakończenie spotkania młodzież miała okazję wysłuchać referatu pt. „Przemocy i agresji mówimy stop”, który przedstawiła Joanna Domoń-Maj, pracownik Urzędu Gminy w Opatowcu.

Krystyna Konecka urodziła się w Dobiegniewie, w rodzinie repatriantów z Wileńszczyzny. Dzieciństwo spędziła w Gorzowie Wlkp. i w Tychach. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe Studium Kulturalno-Oświatowe na Uniwersytecie Śląskim. W 1972 roku została dziennikarką w Tychach. W 1979 roku rozpoczęła pracę w „Gazecie Współczesnej” i „Kontrastach” w Białymstoku, zajmując się reportażem społecznym, publicystyką kulturalną i krytyką teatralną. W dorobku ma współpracę z wieloma czasopismami ogólnopolskimi oraz kilkanaście wystaw fotograficznych, m.in. Wilno i okolice, Życie i twórczość Adama Mickiewicza (Nowogródek, Wilno, Rosja, Rzym, Paryż) oraz Williama Szekspira.więcej

Kazimierz Burnat urodził się 1 lipca 1943 r. w Szczepanowicach nad Dunajcem. Od 1968 r. mieszka we Wrocławiu. Ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim; organizację i zarządzanie oraz handel zagraniczny na Akademii Ekonomicznej. Wieloletni dyrektor w ZZSD „Polar” i spółkach prawa handlowego. Brał udział w misjach handlowych do Indii, Japonii, Kanady i krajów europejskich. Działał na rzecz samorządu pracowniczego, spółdzielczości pracy dla niewidomych oraz sportu(WKS Śląsk, KS Polar). Twórca harcerstwa dla młodzieży trudnej w ramach Nieprzetartego Szlaku. Spadochroniarz, były żołnierz czerwonych beretów.

Jego dewizy życiowe to: pamięć o zmarłych – źródłem długowieczności; czynienie dobra – drogą do człowieczeństwa. Interesuje się numizmatyką, medalierstwem, podróżami, filozofią, literaturą.więcej

Dodaj komentarz

Spotkanie autorskie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Opatowcu

17 września 2012 | admin

Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu zaprasza na spotkanie autorskie z Gézą Cséby i Kazimierzem Burnatem, które odbędzie się we wtorek 18 września 2012r.  o godz. 12:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

ZAPROSZENIE

Dodaj komentarz

Dożynki Powiatowe 2012 w Opatowcu w obiektywie Agencji Promocji AVM

13 września 2012 | admin

Dodaj komentarz

73 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

11 września 2012 | admin

Uroczystość upamiętniająca wybuch II wojny światowej odbyła się w dniu 9 września 2012 roku przed pomnikiem Żołnierza Września, Legionisty i Partyzanta Batalionów Chłopskich w Ksanach. W tym miejscu 8 września 1939 roku doszło do krwawych walk żołnierzy Wojska Polskiego z niemieckim najeźdźcą. Żołnierze walczyli również na polach Mistrzowic, Kociny, Senisławic i Krzczonowa. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą polową, którą odprawił ks. Marek Małczęć z Parafii Św. Mikołaja w Starym Korczynie.

Po mszy Sławomir Kowalczyk- Wójt Gminy Opatowiec, Michał Szczerba- Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec, Marek Krupa- Sekretarz Powiatu Kazimierskiego Łukasz Porębski- pracownik Starostwa Powiatowego, Marek Pluta – radny Powiatu Kazimierskiego, Jarosław Szumilas – sołtys Ksan oraz delegacja młodzieży szkolnej złożyli kwiaty na płycie przed pomnikiem, oddając w ten sposób cześć bohaterom.

Na uroczystość, oprócz władz samorządowych, przybyli: kombatanci, Ryszard Orszulik – Prezes Zarządu Terenowego Stowarzyszenia Pokoleń Rodzin Rzeczypospolitej Pińczowskiej, goście, mieszkańcy Gminy Opatowiec i Gminy Nowy Korczyn.

Obecni wysłuchali przemówienia Pana Wójta, a następnie programu słowno – muzycznego, przedstawionego przez dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Opatowcu.

Dodaj komentarz

Samochód służbowy dla gminy

11 września 2012 | admin

W dniu 7 września 2012r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach przekazał nieodpłatnie Gminie Opatowiec samochód marki Nissan Micra z 2007 roku. Umowę darowizny z Wójtem Gminy Opatowiec Sławomirem Kowalczykiem, w imieniu dyrektora WORD-u Czesława Dawida podpisał jego zastępca Arkadiusz Kubiec.

Nieodpłatne przekazanie samochodu jest wynikiem realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”. Świadczy też o dobrej współpracy Gminy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

www.word.kielce.pl

Dodaj komentarz

Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie w Pińczowie

11 września 2012 | admin

W Pińczowie – stolicy Ponidzia w dniu 9 września 2012r. odbyły się XII Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie. Rolę gospodarzy dożynek pełnili  Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego, Jan Moskwa – starosta pińczowski i Włodzimierz Badurak – burmistrz Pińczowa. Starostami dożynek byli: Aneta Drabik z Kozubowa w powiecie pińczowskim i Stanisław Stanik z Jakimowic w powiecie koneckim.

Ze szczególnym rytuałem przeprowadzono obrzęd  „ośpiewania” i „obtańczenia” wieńców dożynkowych. Zaprezentowano wieńce z 13  powiatów. Powiat kazimierski reprezentował wieniec wykonany przez mieszkańców gminy Skalbmierz. Należy przypomnieć, że wieniec został wytypowany na dożynkach powiatowych, które odbyły się w Opatowcu w dniu 26 sierpnia br. Wieniec ze Skalbmierza zwyciężył także w konkursie wojewódzkim, będzie reprezentował region świętokrzyski i walczył o zwycięstwo na szczeblu ogólnokrajowym w dniu 16 września w Spale. Jest to powód do dumy i pierwsze zwycięstwo w historii powiatu kazimierskiego.

Na Dożynkach Wojewódzkich w Pińczowie Gminę Opatowiec reprezentował Wójt Sławomir Kowalczyk oraz mieszkańcy naszej gminy.

Honory starostów z powiatu kazimierskiego pełnili Halina Pituła z Podskala, gmina Opatowiec i Robert Kasperek z Kijan, gmina Bejsce.

„Wielki sukces na Dożynkach Wojewódzkich” – Relacja z Dożynek Wojewódzkich na stronie Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej

Relacja z Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich na stronie Starostwa Powiatowego w Pińczowie

„Świętowaliśmy w Pińczowie” – Relacja z Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich w Pińczowie na Stronie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

Najpięknieszy wieniec ze Skalbmierza – opis na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

6 września 2012 | admin

Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się  13 września 2012 roku (czwartek) o godz. 1000   w Domu Kultury
w Opatowcu.

Porządek Sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 10 sierpnia 2012r.
 4. Przedstawienie informacji o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej.
 8. Przestawienie informacji o oświadczeniach majątkowych za 2011 rok złożonych przez radnych Rady Gminy i pracowników samorządowych.
 9. Przedstawienie propozycji podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 10. Sprawy różne.
 11. Zapytania i interpelacje.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu

Michał Szczerba

 

Dodaj komentarz

„Kapsuła Czasu” Radia Kielce gościła w Opatowcu

6 września 2012 | admin

W dniu 26 sierpnia br.  ekipa radiowa wraz z mobilnym studiem nagrań zawitała do Opatowca, gdzie na rynku odbywało się Powiatowe Święto Plonów. Przygotowano dla mieszkańców „Kapsułę Czasu” – miejsce, w którym na specjalnym cyfrowym nośniku mieszkańcy mogli zarejestrować swoje wypowiedzi i przemyślenia dla przyszłych pokoleń.

Wszystkie nagrania zamknięte w specjalnym pojemniku zostaną zamurowane na Św. Krzyżu z przeznaczeniem do odsłuchania ich po stu latach. Akcja „Kapsuła Czasu” prowadzona jest przez Radio Kielce z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia rozgłośni, a nasza gmina była kolejnym przystankiem na trasie radiowej audycji „Świętokrzyskie na Fali”.

W trakcie dnia prowadzona była na żywo audycja promująca walory naszej gminy. Do odwiedzenia naszej „Małej Ojczyzny” zachęcał m. in. Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk. Gośćmi  plenerowego studia programu „Świętokrzyskie na fali” w Opatowcu byli także:

Dodaj komentarz

W 73 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

6 września 2012 | admin

W dniu 9 września 2012 roku o godz. 16:00 przed pomnikiem Żołnierza Września, Legionisty i Partyzanta Batalionów Chłopskich w Ksanach, odbędzie się Msza Święta polowa. To właśnie tu, 8 września 1939 roku doszło do krwawych walk żołnierzy Wojska Polskiego z hitlerowskim najeźdźcą.

Rankiem 8 września 1939 roku wszedł do Ksan II Batalion 11. Pułku Piechoty, pod dowództwem majora Stanisława Korolusa. Polskie oddziały rozwinęły później natarcie, wypierając hitlerowców z pobliskiej wsi Kocina. Krwawe walki toczyły się także w rejonie Senisławic, Mistrzowic, Krzczonowa, a Niemcy użyli piechoty, czołgów i artylerii. Polacy utrzymali stanowiska obronne do późnej nocy, co umożliwiło przeprawę oddziałom Armii Kraków przez Wisłę w rejonie Nowego Korczyna. W bitwie pod Ksanami poległo 44 polskich żołnierzy, którzy zostali pochowani przez mieszkańców w miejscu stoczonych walk. Pod koniec czerwca 1943 roku zorganizowano uroczysty pogrzeb. Kondukt ruszył z Ksan do Starego Korczyna. Po mszy żałobnej ciała żołnierzy spoczęły pod pomnikiem 1. Pułku Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego w Czarkowach.

Dodaj komentarz

Zawiadomienie o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Opatowiec

6 września 2012 | admin

Dodaj komentarz

Szkoła Podstawowa z Opatowca w gronie laureatów konkursu „Uczeń z Kapitałem”

5 września 2012 | admin

Gmina Opatowiec w roku szkolnym 2011/2012 realizowała projekt pn.”Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Opatowiec” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Po zakończeniu realizacji projektu ogłoszony został przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach  konkurs pn. „Uczeń z kapitałem”. Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkół w Opatowcu przystąpiła do konkursu i w wyniku jego rozstrzygnięcia została jego laureatem.  Główną ideą konkursu było wyróżnienie najlepszych inicjatyw edukacyjnych, realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w kontekście nowej podstawy programowej”.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 24 września 2012r. o godz.11:00 w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach.

Dodaj komentarz

WITAJ SZKOŁO! Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2012/2013

4 września 2012 | admin

Po wakacyjnej przerwie, 3 września  rozpoczął się nowy rok szkolny 2012/2013. Uczniowie przekroczyli progi szkół wypoczęci i pełni wspaniałych wspomnień. Uroczystości inauguracji nowego roku szkolnego odbyły się w Zespole Szkół
w Opatowcu i w Szkole Podstawowej w Krzczonowie.

Pierwszym punktem uroczystości była Msza Święta. Następnie w obecności pocztów sztandarowych wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn i minutą ciszy uczcili pamięć ofiar II wojny światowej.

Obecny na inauguracji w Szkole Podstawowej w Krzczonowie, Wójt Gminy Pan Sławomir Kowalczyk życzył Gronu Pedagogicznemu powodzenia w codziennej trudnej pracy, której celem jest rozwój młodego człowieka a uczniom – aby nie zabrakło zapału do nauki w nowym roku szkolnym.

Dyrektorzy szkół: Pani Elżbieta Szczęsna – Kusak i Pan Tomasz Paluch przekazali najważniejsze sprawy dotyczące organizacji pracy i nauki w nowym roku szkolnym.

Na uroczystości Pani Elżbieta Szczęsna-Kusak pogratulowała Panu Grzegorzowi Kozłowi powołania na Wicedyrektora Zespołu Szkół w Opatowcu.

Zdjęcia z rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 w Zespole Szkół w Opatowcu

 

Zdjęcia z rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Krzczonowie

Dodaj komentarz

Akcja szczepienia lisów wolnożyjących

4 września 2012 | admin

W dniach 19 – 26 września 2012 r. na terenie woj. świętokrzyskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie polegała na zrzucie z samolotów szczepionki doustnej w postaci ampułek pokrytych przynętą. Szczepionka ma postać jak na zdjęciu poniżej, wagę ok. 15 g oraz posiada silny zapach wabiący. W przypadku znalezienia szczepionki w terenie, apelujemy o pozostawienie jej na miejscu oraz nie dotykanie – gdyż zapach człowieka odstrasza zwierzęta.

 

Dodaj komentarz

Zajęcia dodatkowe dziś — szansą na lepsze jutro

3 września 2012 | admin

 

Gmina Opatowiec reprezentowana przez Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy Opatowiec serdecznie zaprasza dziewczęta i chłopców z klas IV — VI do udziału w projekcie: „Zajęcia dodatkowe dziś — szansą na lepsze jutro„.

W ramach projektu przewidujemy:
zajęcia dodatkowe dla uczniów z trudnościami w:
- matematyce,
- języku polskim,
- języku angielskim,

zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych:
- humanistycznie,
- matematycznie,

Dla wszystkich uczestników:
- zajęcia sportowe,
- warsztaty pedagogiczne,
- wycieczki kulturoznawcze (m.in. Warszawa, Kraków).

Wszelkich informacji o projekcie udzielają:
Pani Katarzyna Szczerba oraz
Biuro Projektu przy ul. Rynek 3,
28-520 Opatowiec,
tel. 41-35-18-052

www.opatowiec.pl

PLAKAT

Dodaj komentarz

DOŻYNKI POWIATOWE 2012 w OPATOWCU

30 sierpnia 2012 | admin

DOŻYNKI – największe w roku święto gospodarskie rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzone po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, głównie plonów zbóż.

Plon, niesiemy plon w gospodarza dom!

Aby dobrze plonowało, po sto korcy z kopy dało…

Dnia 26 sierpnia 2012 roku w Opatowcu, w centrum Gminy -na malowniczym Rynku po raz pierwszy odbyły się Kazimierskie Dożynki Powiatowe. W dożynkach organizowanych wspólnie przez Starostę Powiatu Kazimierskiego i Wójta Gminy Opatowiec wzięły udział delegacje oraz zaproszeni goście z gmin: Kazimierza Wielka, Bejsce, Czarnocin, Skalbmierz i oczywiście gminy Opatowiec. Mimo kapryśnej aury rolnicy i goście na uroczystość przyjeżdżali pięknie udekorowanymi wozami i dorożkami, pogoda nie popsuła radosnej atmosfery święta plonów.

Gospodarzami dożynek byli: Jan Nowak – Starosta Powiatu Kazimierskiego oraz Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec. Honory starostów pełnili: Halina Pituła z Podskala, gmina Opatowiec i Robert Kasperek z Kijan, gmina Bejsce. Imprezę poprowadzili: Elżbieta Szczęsna-Kusak – Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu oraz Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec. Był to ich udany debiut w roli konferansjerów.

Na terenie obszernego opatowieckiego parku swoje stoiska rozłożyły liczne koła gospodyń wiejskich, sołectwa, firmy i instytucje. Przechadzając się alejkami można było podziwiać ich kolorowy wystrój, oglądać wystawy płodów rolnych oraz kosztować wybornych potraw regionalnych.

Stoiska promocyjne przygotowały następujące sołectwa: Chrustowice, Kamienna, Kocina, Kobiela, Ksany, Krzczonów, Mistrzowice, Opatowiec, Podskale, Urzuty, Senisławice, Rzemienowice, Wyszogród oraz Bractwo Bartne z Opatowca, Koło Gospodyń Wiejskich Opatowiec, Koło Gospodyń Wiejskich Broniszów, Gabułtów i Zagajów, instytucje: Świętokrzyska Izba Rolnicza, ŚODR Modliszewice, ARiMR Cudzynowice, KRUS Placówka Terenowa w Kazimierzy Wielkiej, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku-Zdroju, Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”, Zespół Szkół Rolniczych Cudzynowice, Zespół Szkół Zawodowych Skalbmierz, Szkoła Podstawowa w Krzczonowie, Bank Spółdzielczy Oddział Nowy Korczyn, Spółdzielnia Producentów Warzyw i Owoców Sielec Kolonia, Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej, Gmina Bejsce, Gmina Czarnocin i w centralnym miejscu Gmina Opatowiec.

Atrakcją była wystawa prac rysunkowych wykonanych przez Ingę Stadnicką, absolwentkę miejscowej szkoły. Podziwiano wystawiony sprzęt rolniczy. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko, przy którym ręce artystów wirtuozów wyczarowywały przeróżne, ciekawe rzeczy z naturalnego surowca jakim jest siano i trzcina. W „Piernikolandii” można było własnoręcznie przyozdobić jadalną biżuterią pyszne pierniki w różnych kształtach.

Tłumnie oblegane było stoisko prezentujące rzemiosło garncarskie oraz rzeźbienie w drewnie. Niewątpliwie dużą atrakcją, nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych, byli spacerujący wesoło między tłumem szczudlarze.

Po raz pierwszy w historii Opatowiec odwiedziło Radio Kielce wraz z „Kapsułą Czasu”. W Kapsule nagrywano wypowiedzi uczestników imprezy emitowane na żywo na antenie Radia Kielce.

Nie zabrakło również przedstawicieli mediów – gazety codziennej Echo Dnia i Tygodnika Ponidzie.

Na najmłodszych czekało wesołe miasteczko i wiele atrakcji: karuzela, dmuchany zamek, ciuchcia, wata cukrowa i inne.

Uczestnicy imprezy mogli odpocząć w ogródkach pod parasolami.

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła dziękczynna Msza Święta, koncelebrowana przez księży Ireneusza Zycha i Wiktora Mentela. Po mszy korowód z wieńcami dożynkowymi przemaszerował wokół Rynku. Licznie zgromadzeni mieszkańcy i goście mogli podziwiać stroje folklorystyczne reprezentantów poszczególnych gmin i posłuchać ludowych przyśpiewek w ich wykonaniu. W korowodzie przemaszerowali kolejno: zespół mażoretkowy „Rytm” ze Skalbmierza, orkiestra OSP Kocina, starostowie dożynek, Starosta Kazimierski Jan Nowak i Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, delegacje z wieńcami z gmin: Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Opatowiec (Chrustowice, Kobiela, Kocina, Krzczonów, Senisławice, Bractwo Bartne), sołtysi, goście, mieszkańcy.

Część oficjalna dożynek odbyła się na scenie ustawionej w Rynku i rozpoczęła od powitania przybyłych na uroczystość gości oraz odsłuchania hejnału z nowo wybudowanej strażackiej wieży.

Zaproszenie przyjęli: Krzysztof Lipiec – Poseł na Sejm RP, Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Marek Szczepanik – Wiceprezes PARP w Warszawie, Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Krystyna Wicher – Przewodnicząca Rady Powiatu Kazimierskiego, Michał Bucki – Wicestarosta Powiatu Kazimierskiego, Piotr Węgliński – Komendant Powiatowej Policji w Kazimierzy W., Kazimierz Zabłotny – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Kazimierzy W., Waldemar Trzaska – Burmistrz MiG Kazimierza W., Andrzej Kuliś – Przewodniczący Rady Miejskiej K.W., Mirosław Magnes – Wiceburmistrz MiGm Skalbmierz, Jan Śliwa – Przewodniczący Rady Miejskiej Skalbmierz, Maria Kasperek – Wójt Gminy Czarnocin, Agata Wróbel – Z-ca Wójta Gm. Czarnocin, Kazimierz Warszawa – Przewodniczący Rady Gminy Czarnocin, Józef Zuwała – Wójt Gminy Bejsce, Stanisław Marzec – Przewodniczący Rady Gminy Bejsce, radni gmin z terenu powiatu, sołtysi i rady sołeckie, proboszczowie parafii, przedstawiciele instytucji oraz jednostek organizacyjnych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, przedstawiciele mediów i sponsorzy.

Po powitaniu starostowie Święta Plonów wręczyli gospodarzom powiatu symbol dożynek – dorodny, pachnący bochen chleba upieczony z mąki z tegorocznych zbiorów. Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja i „ośpiewanie” wieńców dożynkowych z poszczególnych gmin. Wystąpiły następujące delegacje wieńcowe: Gmina Bejsce – wieniec z Piotrkowic, Gmina Czarnocin –wieniec z Zagajowa, Gmina Kazimierza Wielka – wieniec z Gabułtowa, Gmina Skalbmierz, Gmina Opatowiec – wieńce z Chrustowic, Kobieli, Krzczonowa, Kociny, Senisławic., wieniec Bractwa Bartnego z Opatowca. Podczas prezentacji gminy gospodarzy Panie z Opatowca zaśpiewały pieśń „Opatowiec bujnym lasem i Wisłą pachnący…”.

Piękne, misternie wykonane wieńce dożynkowe oceniała komisja konkursowa w składzie: Marek Krupa – sekretarz powiatu kazimierskiego (przewodniczący komisji), Agata Wróbel – z-ca wójta gminy Czarnocin, Anna Klimaszewska-Luty – skarbnik gminy Opatowiec. Wszystkie wieńce prezentowały się bardzo okazale i otrzymały gratyfikację finansową.

Komisja postanowiła, że na dożynkach wojewódzkich w Pińczowie Powiat Kazimierski reprezentował będzie wieniec ze Skalbmierza.

Następnie Jan Nowak – Starosta Powiatu Kazimierskiego ogłosił, iż rozstrzygnięto XIV edycję konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”, w którym I miejsce zajęło gospodarstwo Lorentyny Mandeckiej z Paśmiech, II miejce – Państwa Katarzyny i Mikołaja Sambórów z Czarnocina.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, podczas której publiczność oklaskiwała występy młodych talentów z powiatu kazimierskiego. Każdą Gminę reprezentowała grupa niezwykle uzdolnionych dzieci i młodzieży.

W części artystycznej uczestniczyła również publiczność, bowiem prowadzący zachęcali ich do udziału w ciekawych konkursach dla dzieci i dorosłych, takich jak: oddzielenie białka od żółtka i ubicie piany, pokrojenie ogórka przez mężczyzn, jedzenie jabłka na sznurku, wbijanie gwoździ, zrobienie masła. Na zwycięzców czekały atrakcyjne i użyteczne w każdym gospodarstwie nagrody np. miotły, grabie, gumofilce.

Gwoździem programu artystycznego był występ znanych aktorów i artystów kabaretowych: Aldony Jankowskiej z programu Szymon Majewski Show i Maurycego Polaskiego w Kabaretu pod Wyrwigroszem. Kazimierskie Dożynki Powiatowe 2012 w Opatowcu zakończyła zabawa taneczna z zespołem Play & Dance spod Słomnik.

Wójt Gminy serdecznie dziękuje tym wszystkim, którzy udzielili pomocy i wsparcia w organizacji dożynek: rolnikom, mieszkańcom, sołtysom, radnym, pracownikom urzędu, pracownikom szkół, strażakom, sponsorom oraz wszystkim tym, którym bliskie jest piękno naszej Gminy. Podziękowania kierujemy również w stronę:
- Pana Zbigniewa Charzewskiego za udostępnienie terenu pod wesołe miasteczko,
- Pana Tadeusza Moskwy za udostępnienie placu pod wystawę maszyn rolniczych,
- oraz Panów: Wiesława Gwoździa, Zbigniewa Porębskiego i Wiesława Ryby – Prezesa SKR Opatowiec, za użyczenie terenu pod parkingi.

Lista firm i instytucji, które wsparły Powiatowe Święto Plonów w Opatowcu:
- Bank Spółdzielczy w Kielcach, Filia Opatowiec,
- Zakład Produkcji Masarskiej, Marian Kular – Miławczyce,
- Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju,
- Handel Węglem, Transport Towarowy, Ryszard Cham -Czarnocin
- Zajazd Wiśniewskich, Restauracja, Hotel, Barbara Wiśniewska – Kraśniów,
- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TRANSTECH”, Stanisław Stankiewicz – Opatowiec,
- Wiesław Warszawa – Krzyż,
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych Opatowiec,
- F.H.U. Agro Plus, Piotr Kowalczyk – Rogów,
- Restauracja, Dom Weselny JOKER, Stefan, Waldemar, Grzegorz Przytuła – Koszyce,
- MARCO A.M. Krawczyk, Sp. Jawna – Piotrkowice,
- P.P.H.U. DWA Spółka Cywilna, Anna Wenus, Zbigniew Wenus – Kielce,
- Zakład Produkcyjno – Handlowy FOLCHEM, AUTO ZŁOM – Kazimierz Bątkowski,
- Mariusz Zieliński – Opatowiec,
- Usługi Geodezyjne, Barbara Mystek – Opatowiec,
- Firma Handlowo – Usługowa POLMAG – Będziaki,
- Piekarnia u Ochenduszków – Spółka Jawna, Bogdan i Ksawery Ochenduszko – Kazimierza Wielka,
- Firma Handlowa, Katarzyna Szczerba – Opatowiec,
- Firma Handlowo – Usługowa, instalacje elektroenergetyczne, Mieczysław Boksa – Rogów.
- Restauracja „W Starym Młynie” – Helena Niedźwiedź- Opatowiec.

Opis i fotorelacje z Dożynek Powiatowych w Opatowcu w innych mediach:

Relacja z Powiatowego Święta Plonów 2012 na Stronie Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej

Kapsuła Czasu na 60-lecie Radia Kielce – Dzień pięćdziesiąty szósty – Opatowiec – Relacja Radia Kielce z Dożynek Powiatowych w Opatowcu

Ten dożynkowy… pierwszy raz. Święto Plonów z atrakcjami w Opatowcu -publikacja w Echu-dnia

Świętokrzyskie na fali – Opatowiec (Audycje w Radiu Kielce)

Zaproszenie na dożynki przez  Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy Opatowiec

Pierwszy wywiad ze Sławomirem Kowalczykiem – Wójtem Gminy Opatowiec

Wywiad z Elżbietą Szczęsną-Kusak – Dyrektorem Zespołu Szkół w Opatowcu

Wywiad z Tadeuszem Kowalczykiem – Przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Drugi wywiad ze Sławomirem Kowalczykiem – Wójtem Gminy Opatowiec

Wywiad z Janem Charzewskim i Marią Walochą-Grelą

Wywiad z Rafałem Kańskim – Radnym Gminy Opatowiec

Tak zapraszaliśmy na Dożynki Powiatowe 2012 w Opatowcu

ZAPROSZENIE NA DOŻYNKI

PLAKAT


Galeria zdjęć w obiektywie Agencji Promocji AVM – Nowe zdjęcia


Dodaj komentarz

XI Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na wodzie Chańcza 2012

30 sierpnia 2012 | admin

W dniu 25 sierpnia 2012 roku nad zalewem Chańcza odbyły się „XI MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO GRUP SZYBKIEGO REAGOWANIA NA WODZIE CHAŃCZA 2012″. W mistrzostwach udział wzięli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Rogowa.  Do tegorocznej edycji zgłosiły się 64 drużyny a zawody ukończyło 55. Najmłodszy zawodnik mistrzostw Izabela Chruściel lat 12 – drużyna GPI Sandomierz I, a Najstarszy zawodnik mistrzostw Mieczysław Boksa lat 53 – drużyna OSP Rogów. Jak co rok zawody miały wysoki poziom organizacyjny, który zapewniła sprawna obsługa kieleckiego WOPR-u pod przewodnictwem prezesa Wacława Mozera.

Dodaj komentarz

Uwaga przedsiębiorcy!!! – komunikat Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

29 sierpnia 2012 | admin

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Powiatowe Święto Plonów
26 sierpnia 2012r.
na Rynku w Opatowcu

24 sierpnia 2012 | admin

Starosta Powiatu Kazimierskiego oraz Wójt Gminy Opatowiec zapraszają Mieszkańców Powiatu Kazimierskiego na Powiatowe Święto Plonów, które odbędzie się 26 sierpnia 2012 roku na Rynku w Opatowcu.Starostami tegorocznych dożynek będą:

Starościna

Halina Pituła mieszka we wsi Podskale – gmina Opatowiec. Wspólnie z mężem Adamem prowadzi 25 ha gospodarstwo specjalizujące się w hodowli trzody chlewnej. Gospodarstwo jest rozwojowe i wyposażone w nowoczesne maszyny rolnicze. Państwo Pitułowie nie bali się skorzystać z dostępnych dotacji unijnych. Maja 19 letnią córkę Zuzannę. Mimo wielu obowiązków pani Halina znajduje czas na swoje hobby czyli ogrodnictwo i dobrą muzykę. Jest znana jako osoba angażująca się społecznie w wiele inicjatyw lokalnych.

Starosta

Robert Kasperek mieszka we wsi Kijany gmina Bejsce. Wspólnie z żoną Teresą prowadzą gospodarstwo o powierzchni 10 ha specjalizujące się w uprawie tytoniu i warzyw. Pan Robert prowadzi również zakład kowalstwa artystycznego. Interesuje się nowinkami z dziedziny rolnictwa i chętnie wciela je w życie. Wspólnie z zoną dbają o swoje gospodarstwo i utrzymują je w idealnym stanie. Mają 2 synów: Mateusza 17 lat i Patryka lat 6. Hobby pana Roberta to sport. Jako ciekawostkę dodamy, że był wieloletnim zawodnikiem Victorii Skalbmierz oraz trenował grupy młodzieżowe i seniorów klubu sportowego Szreniawa Koszyce.

Opis atrakcji na dożynkach

Plan sytuacyjny dożynek (mapa)


Dodaj komentarz

B A N K O M A T w Opatowcu

24 sierpnia 2012 | admin

Informujemy, że w siedzibie Banku Spółdzielczego w Opatowcu  został uruchomiony bankomat. Urządzenie zostało zamontowane na ścianie z frontu budynku Banku.

Dodaj komentarz