Informacja o odpadach komunalnych w 2014 roku

9 stycznia 2014 | informatyk

INFORMACJA

Wójt Gminy Opatowiec informuje o obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 roku zmianach dotyczących terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

            W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku uchwały nr XXXVIII/253/2013 Rady Gminy Opatowiec w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwały nr XXXVIII/252/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Opatowiec przedstawia poniżej następujące informacje.

Terminy opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- do 15 marca (za styczeń, luty i marzec),

- do 15 maja (za kwiecień, maj i czerwiec),

- do 15 września (za lipiec, sierpień i wrzesień),

- do 15 listopada (za październik, listopad i grudzień).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wnosić do sołtysów (inkasentów) poszczególnych sołectw oraz na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Opatowcu, numer:

30 84930004 0170 0160 0404 0025

Terminy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Opatowiec w 2014 roku nie uległy zmianie.

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

II czwartek miesiąca (1 raz w miesiącu; odpady zmieszane, niesegregowane)

II sobota miesiąca (1 raz w miesiącu; odpady segregowane)

 1. Chrustowice,
 2. Kęsów,
 3. Kobiela,
 4. Kraśniów,
 5. Ławy,
 6. Mistrzowice,
 7. Podskale,
 8. Rogów,
 9. Senisławice,
 10. Urzuty,
 11. Wyszogród,
 12. Opatowiec,
 13. Chwalibogowice.

IV czwartek miesiąca (1 raz w miesiącu; odpady zmieszane, niesegregowane)

IV sobota miesiąca (1 raz w miesiącu; odpady segregowane)

 1. Charbinowice,
 2. Kamienna,
 3. Kocina,
 4. Krzczonów,
 5. Ksany,
 6. Rzemienowice,
 7. Trębaczów.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Opatowiec realizuje firma „Ekom” Maciejczyk Sp. j. z Kielc.

Odpady należy segregować w następujący sposób:

PAPIER, kolor worka: niebieski:

-        papier piśmienny,

-        gazety, czasopisma, gazetki i ulotki reklamowe,

-        książki, zeszyty,

-        katalogi,

-        ścinki drukarskie,

-        opakowania tekturowe, kartony, worki, tektura falista.

Uwaga: papier musi być suchy.

TWORZYWA SZTUCZNE, kolor worka: żółty:

-        butelki po napojach i chemii gospodarczej (najlepiej zgniecione),

-        aluminiowe puszki po napojach,

-        torebki, folie,

-        plastikowe butelki i opakowania po kosmetykach,

-        worki, reklamówki,

-        karnistry,

-        skrzynki, doniczki, wiadra,

-        koszyczki po owocach itp.

 

SZKŁO, kolor worka: biały:

-        butelki po napojach,

-        słoiki i inne szklane pojemniki.

Uwaga: pojemniki muszą być pozbawione zawartości.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, kolor worka: zielony:

-        trawa,

-        obierki itp.

ODPADY WIELOMATERIAŁOWE I METAL, pojemnik, kolor worka: szary:

-        kartony po mleku i napojach,

-        puszki po napojach,

-        nakrętki od słoików, itp.,

-        wszystkie pozostałe.

Do zwykłych koszy na śmieci (jak również do kolorowych worków) nie powinny trafić przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt   telefoniczny z Urzędem Gminy w Opatowcu nr tel. 41-35-18-052 oraz adresem e-mail:gmina@opatowiec.pl

Dodaj komentarz

Nowe świadczenie – dodatek energetyczny

7 stycznia 2014 | informatyk

Od 1 stycznia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu, ul. Rynek 16 można składać wnioski o wypłatę dodatku energetycznego.

Bliższych informacji w powyższej sprawie uzyskać można dzwoniąc na numer telefonu 41 352 70 50.

Dodaj komentarz

„Szlachetna Paczka” w Zespole Szkół w Opatowcu

7 stycznia 2014 | informatyk

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy, realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie Wiosna.

W tym roku również uczniowie Zespołu Szkół w Opatowcu postanowili włączyć się w to charytatywne dzieło i wspólnie zorganizowali paczkę dla jednej z krakowskich rodzin. Dzieci ze Szkoły Podstawowej przez cały tydzień przynosiły artykuły spożywcze, chemię gospodarczą, słodycze i inne potrzebne rzeczy dla wybranej rodziny. Do zbiórki dołączyli się również sponsorzy spoza szkoły oraz studenci jednej z krakowskich uczelni medycznych. 8 pięknie zapakowanych paczek trafiło w Mikołajkowy wieczór do krakowskiego magazynu na Os. Na Skarpie. Następnego dnia wolontariusze Stowarzyszenia Wiosna przekazali wszystkie prezenty rodzinie, dla której przygotowano „Szlachetną Paczkę”.

Koordynowaniem projektu w Zespole Szkół w Opatowcu zajęły się:  Elżbieta Szczęsna – Kusak i Katarzyna Szczerba.

Wszystkim rodzicom i dzieciom składamy serdeczne podziękowanie za zaangażowanie, bo to dzięki ich dobroci na twarzach „naszej” rodziny choć przez chwilę pojawił się uśmiech. Mamy nadzieję, że ta akcja na stałe wpisze się w tradycje naszej szkoły.

Dodaj komentarz

Przedstawienia Bożonarodzeniowe

7 stycznia 2014 | informatyk

W Szkole Podstawowej w Krzczonowie

20 grudnia 2013 roku w Szkole Podstawowej w Krzczonowie odbyło się przedświąteczne spotkanie opłatkowe. Tradycyjnie poprzedzone było ono jasełkami przygotowanymi przez uczniów z klas 0 – VI. W przedstawionej opowieści dzieci przypomniały historię narodzin Pana Jezusa, która wprowadziła wszystkich zebranych w świąteczny i radosny nastrój.  Wyrazem tego było aktywne włączenie się gości we wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek.

W spotkaniu uczestniczył proboszcz parafii Sokolina Ksiądz Tadeusz Śliwa, Wójt Gminy Opatowiec  Sławomir Kowalczyk oraz Radni Gminy Opatowiec –  Marian Gruszka i  Jarosław Kociński. Po zakończeniu jasełek  Wójt złożył wszystkim serdeczne życzenia świąteczno – noworoczne do których dołączył kosz pełen słodyczy. Do życzeń dołączyli się również Dyrektor Szkoły Tomasz Paluch oraz Panowie Radni.

Potem przyszedł czas na wzajemne życzenia, wspólne kolędowanie i kosztowanie tradycyjnych potraw wigilijnych przygotowanych przez mamy uczniów.

zdjęcia


W Zespole Szkół w Opatowcu

Boże Narodzenie to czas magiczny, przepełniony rodzinnym ciepłem, radością i miłością. Dla nas Polaków wielowiekowa tradycja oraz pielęgnowanie obrzędów jest bardzo istotne, to nierozerwalna część naszej kultury, z którą silnie związani jesteśmy od najmłodszych lat.

Co roku baśniowo przystrojona choinka, suto zastawiony stół, w tle przepiękne polskie kolędy tworzą swój niepowtarzalny klimat. To naprawdę wspaniałe chwile, które po latach stają się cennym wspomnieniem. Każdy z nas przechowuje w pamięci własny, najpiękniejszy  obraz Świąt.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Opatowcu, jak co roku przygotowali Jasełka wykonane pod kierunkiem  Katarzyny Szczerby, przy akompaniamencie ucznia Gimnazjum Piotra Cabaja. 18 grudnia zaprezentowali przedstawienie emerytowanym nauczycielom, rodzicom oraz zaproszonym gościom.  Po zakończonych występach obdarowali wszystkich zgromadzonych własnoręcznie wykonanymi bombkami i stroikami.   W spotkaniu przedświątecznym wzięli udział: Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, Sekretarz Gminy Bożena Zbertek, Skarbnik Gminy Anna Klimaszewska Luty, Radny Powiatowy Marek Pluta, Ksiądz Proboszcz Parafii Opatowiec Ireneusz Zych, Ksiądz Proboszcz Parafii Rogów Robert Borecki.  Młodzi aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz koszami słodyczy.  Na zakończenie uroczystości wystąpiły uczennice i uczniowie przygotowani przez Pana Wiesława Tomala, wyśpiewując i wygrywając bożonarodzeniowe kolędy i pastorałki. Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk podziękował młodym artystom za wprowadzenie wszystkich uczestników w prawdziwie świąteczny nastrój oraz przekazał życzenia wszystkim zgromadzonym gościom. Również Pani Dyrektor Elżbieta Szczęsna Kusak życzyła spokojnych, pełnych miłości i pokoju Świat Bożego Narodzenia.

20 grudnia jasełka bożonarodzeniowe zostały zaprezentowane uczniom, nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół w Opatowcu. Mądre słowa płynące ze sceny uświadomiły wszystkim uczestnikom spotkania, dlaczego co roku z taką dziecinną ufnością czekamy na Święta Bożego Narodzenia.

To właśnie tego wieczoru od bardzo wielu wieków

pod dachem tkliwej kolędy Bóg  rodzi się w człowieku.

zdjęcia

Dodaj komentarz

Życzenia Świąteczne

23 grudnia 2013 | informatyk

Życzenia Świąteczne

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

23 grudnia 2013 | informatyk

Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 30 grudnia 2013 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 28 listopada 2013r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok na terenie Gminy Opatowiec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków
  w Gminie Opatowiec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/182/2012 Rady Gminy Opatowiec
  z dnia 17.12.2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Opatowiec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Opatowcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących przyznania dodatku energetycznego.
 15. Sprawy różne.
 16. Zapytania i interpelacje.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Szczerba

 

Dodaj komentarz

Powiat remontuje drogi na terenie gminy

18 grudnia 2013 | informatyk

Korzystając ze sprzyjającej pogody Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej przeprowadził remont dróg powiatowych na terenie gminy Opatowiec. Nawierzchnia asfaltowa położona została na drogach powiatowych w miejscowościach:

- Krzczonów  (droga od bloków w stronę Rzemienowic) – długość wyremontowanego odcinka  drogi 1600 mb szerokość 5 mb . Na odcinku tym  położona nawierzchnia bitumiczna poprzez wykonanie dwóch warstw z mieszanki mineralno- asfaltowej grubości 4 cm . Utwardzone zostały pobocza na szerokości 0,5 m kruszywem łamanym gr. 8 cm. Łączną wartość wykonania zadania – 415 436,93 zł

- Charbinowice  (droga w do skrzyżowania w kierunku Czyżowice – Grodowice) – długość wyremontowanej drogi 1200 mb , szerokość 5 mb. Remont polegał na położeniu dwóch warstw mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm każda . Utwardzone  zostały pobocza  na szerokości 0,75 m kruszywem łamanym gr.8 cm na całej długości remontowanego odcina po obu stronach jezdni. Łączna wartość wykonania zadania  -311 158,76 zł.

Remont w/w odcinków możliwy był dzięki wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu państwa pochodzących ze środków kryzysowych, przyznanych po wystąpieniu deszczu nawalnego w latach 2012/13.  Skala pomocy od Wojewody Świętokrzyskiego wyniosła ok. 80% wartości zadania.

Wykonane prace wpisują się w dobrą współpracę Wójta Gminy Opatowiec ze Starostą Powiatu Kazimierskiego, uwzględniają najbardziej pilne potrzeby mieszkańców naszej gminy w zakresie poprawy jakości infrastruktury drogowej. Remonty kolejnych dróg są jak najbardziej oczekiwane, i co najważniejsze mają realną szansę na realizację w roku 2014 i w latach kolejnych.


Dodaj komentarz

Sukcesy artystyczne uczennic z Zespołu Szkół w Opatowcu

18 grudnia 2013 | informatyk


XX Międzynarodowy Konkurs Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Olkuszu

W dniu 11 grudnia 2013r uczennica Zespołu Szkół w Opatowcu Wiktoria Maj wzięła udział w eliminacjach do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Olkuszu.  Jury w składzie:  Krzysztof  Ziętek i Aleksandra Kalicka po wysłuchaniu  54 wykonawców, pięciu  zakwalifikowało do finału Festiwalu, który odbędzie się w Będzinie .   Wśród nich znalazła się Wiktoria. Gratulujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów.

Sukces młodej wokalistki z Opatowca. Zaśpiewa w finale międzynarodowego konkursu kolęd

zdjęcia


X Przegląd Twórczości Jacka Kaczmarskiego w Kazimierzy Wielkiej

W dniu 14 grudnia w Kazimierzy Wielkiej odbył się X Przegląd Twórczości Jacka Kaczmarskiego. W kategorii „Piosenka” Zespół Szkół w Opatowcu reprezentowały uczennice: Natalia Bątkowska i Klaudia Kozioł.  W przeglądzie wzięła udział młodzież z czterech powiatów: pińczowskiego, buskiego, proszowickiego i kazimierskiego. Klaudia Kozioł zajęła I miejsce wykonując utwór pt. „Poczekalnia”, traktująca o ogłupianiu społeczeństwa przez reżim komunistyczny. Uczennice przygotował Wiesław Tomal, który akompaniował im na pianinie. Gratulujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów.

 (zdj. z przeglądu: Dorota i Zdzisław Pilarscy)

zdjęcia

informacja na temat przeglądu na stonie Urzędu Miasta i Gminy Kazimierz Wielka


Konkurs literacki „Moja opowieść wigilijna” w Busku-Zdroju

W dniu 10 grudnia 2013 r. uczennica Zespołu Szkół w Opatowcu Wiktoria Maj wzięła udział w II edycji Powiatowego Konkursu Literackiego organizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Busku – Zdroju oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Odkrywania Talentów była „Moja opowieść wigilijna”. Uczennica naszej szkoły napisała piękne i wzruszające opowiadanie na ten temat.

Jako kryterium oceny jury przyjęło: kompozycję pracy, styl wypowiedzi, jakość pracy oraz sposób prezentacji.

Po zapoznaniu się z 33 pracami, które zostały zaprezentowane bezpośrednio przez autorów podczas konkursu jury przyznało:

III miejsce w kategorii opowiadanie uczennicy klasy V Wiktorii Maj.

Na apelu szkolnym Pani dyrektor Elżbieta Szczęsna – Kusak  pogratulowała naszej uczennicy życząc jej dalszych sukcesów.

zdjęcia

 

Dodaj komentarz

Mikołajkowa akcja z policją

18 grudnia 2013 | informatyk

6 grudnia grupa uczniów z klasy V i VI Szkoły Podstawowej wraz z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej brała udział w mikołajkowej akcji dyscyplinowania niepoprawnych kierowców. W miejscowości Rogów czekała ekipa Mikołajów, którzy niesfornym kierowcom dopuszczającym się drobnych wykroczeń zamiast mandatów wręczali rózgi wykonane przez uczniów klasy V. Wszyscy obdarowani rózgami po pouczeniu przez policjantów obiecali poprawę. Wzorowi kierowcy jadący zgodnie z przepisami byli obdarowywani odblaskowymi breloczkami i opaskami.

Dodaj komentarz

Nowy Kapelan Strażaków w Powiecie Kazimierskim

18 grudnia 2013 | admin1

W dniu 5 grudnia 2013 roku Biskup Kielecki Kazimierz Ryczan mianował Księdza Kanonika Mariana Fatygę Kapelanem strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej i Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu kazimierskiego. Nowo mianowany Kapelan jest jednocześnie proboszczem parafii Św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu. W każdą niedzielę, przed 11.00 można usłyszeć w Radiu Plus Kielce, nadawane od 2000 roku felietony ks. Mariana Fatygi, „Myśli na marginesie”.

Felietony księdza Mariana Fatygi

Dodaj komentarz

Informacja dotycząca terminu odbioru odpadów komunalnych w okresie świątecznym

13 grudnia 2013 | informatyk

Informujemy, że odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Opatowiec w miejscowościach: Charbinowice, Kamienna, Kocina, Krzczonów, Ksany, Rzemienowice, Trębaczów, który wypada 26 grudnia 2013 roku (czwartek) w Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia odbędzie się 30 grudnia 2013 roku (poniedziałek).

Dodaj komentarz

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Sejmie RP

13 grudnia 2013 | admin1

W dniu 5 grudnia odbyła się wycieczka do Sejmu RP. W wyjeździe wzięły udział przedstawicielki wszystkich 7 kół gospodyń działających na terenie gminy Opatowiec. Możliwość zwiedzania Sejmu została zapewniona przez Mirosława Pawlaka – Posła na Sejm RP, który podczas podsumowania szkolenia dot. bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach domowych w Domu Kultury w Opatowcu zaprosił Panie do Warszawy. Wycieczka minęła w miłej i rodzinnej atmosferze, a późnym wieczorem wszystkie panie bezpiecznie dotarły do domu.

Dodaj komentarz

II miejsce Wisły Opatowiec w Międzypowiatowym Turnieju Piłki Nożnej Halowej w Złotej

13 grudnia 2013 | informatyk

Drużyna piłkarska Wisła Opatowiec zajęła II miejsce w Międzypowiatowym Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Złota Tadeusza Sułka. Wygrała drużyna z Kobylnik.  Dyplomy, medale oraz dyplomy wręczył gospodarz gminy, który obejrzał wszystkie finałowe mecze. Na złockim parkiecie mogliśmy zobaczyć zawodników którzy występują na co dzień w III, IV lidze, a także zawodników typowo amatorskich.

W piątkowy wieczór 6 grudnia 2013 r. rozegrano mecze półfinałowe oraz finałowe. Pary wyłoniły mecze eliminacyjne które rozegrane zostały w listopadzie.

Wyniki półfinałów:
Królewscy – Kobylniki 2:3
M.Kądzielski*2 – Klepacz*2, Lozia

SDN Gacki – Wisła Opatowiec 6:7
Tabor*2, Sobura, Cieślik, Orzechowski, Kozłowski – Badzioch*2, Stalmach, P.Kowalski, R.Kański, Perek, Zieliński

Mecz o 3 miejsce
SDN Gacki – Królewscy 5:4
Sobura, Wieczorek*2, Kądziela, Cieślik – Odrobina, Buski, Kądzielski*2

Mecz o 1 miejsce
Wisła Opatowiec – Kobylniki 5:7
Badzioch*3, Zieliński, Iwański – Łuszcz*2, Klepacz*3, Bieloch, samobójczy

Klasyfikacja:
1. Kobylniki
2. Wisła Opatowiec
3. SDN Gacki
4. Królewscy
5. AgroMAX Strzelec
6. LZS Węchadłów
7. Kocina
8. Pińczów
9. OSP Złota
10. Niegosławice

Uroczystej dekoracji najlepszych ekip dokonał Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek w asyście organizatora Marka Purchli. Mecze finałowe sędziował Jacek Wojas. Opiekę medyczną sprawowała Pani Danuta Gil.

Podczas finałów prowadzony był konkurs, w którym należało wytypować zwycięzcę rozgrywek. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosowano pamiątkowe medale. Nie zabrakło także mikołajkowego akcentu, kibice oraz zawodnicy zostali poczęstowani słodkimi upominkami przez uroczą Mikołajkę.

/źródło: www.gminazlota.pl/

 

Dodaj komentarz

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014

9 grudnia 2013 | admin1

W sezonie zimowym 2013/2014 usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych administrowanych przez Gminę Opatowiec wykonywać będzie wybrana w drodze konkursu ofert, firma: Stanisław Walasek – „Usługi dla rolnictwa” z Nowego Korczyna.

Zimowe utrzymanie dróg  polega na odśnieżaniu i sypaniu piachem z solą dróg gminnych w miarę zaistniałych potrzeb. Wykonawca będzie świadczył usługi własnym sprzętem w okresie od 01.11.2013r. do 30.04.2014r.

Teren Gminy został podzielony  na dwie strefy odśnieżania:

Strefa I

- drogi gminne w następujących miejscowościach: Charbinowice (około 4,65 km), Krzczonów (około 1,15 km), Kamienna (około 1,1 km), Kocina (około 3,85 km), Trębaczów (około 2,5), Ksany (około 3,0 km), Senisławice (około 0,9 km), Chwalibogowice (około 5,39 km), Kraśniów (około 0,88 km),

Strefa II

- drogi gminne w następujących miejscowościach: Rzemienowice (około1,35 km), Mistrzowice (około1,03 km), Chrustowice (około 2,2km), Kobiela (około2,5 km), Kęsów (około1,26 km), Opatowiec (około 1,85 km), Podskale (około1,65 km), Rogów (około2,45 km), Wyszogród (około1,87 km), Urzuty (około1,45 km), Ławy (około0,58 km).

Utrudnienia w przejezdności dróg należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Opatowcu, tel. 41 35 18 052 w.14

Dodaj komentarz

Spotkania ze Św.Mikołajem w gminie Opatowiec

6 grudnia 2013 | informatyk

Miesiąc grudzień jest bez wątpienia dla wszystkich wyjątkowy spośród pozostałych miesięcy w roku. Najbardziej wyczekują go dzieci a zwłaszcza dnia 6 grudnia, kiedy to Święty Mikołaj odwiedza wszystkie grzeczne dzieci i przynosi im prezenty. W tym dniu również w Domu Kultury w Opatowcu zjawił się Święty Mikołaj wraz z pomocnikiem i górą prezentów.  Zanim przystąpił do ich rozdania poprosił dzieci, aby przedstawiły dla Niego program artystyczny. Po występach nadszedł najmilszy moment tego spotkania – rozdanie prezentów.  Każde z dzieci odważnie i z uśmiechem na ustach podchodziło do Mikołaja po prezent.

W spotkaniu ze Świętym Mikołajem uczestniczyły najmłodsze pociechy z Zespołu Szkół w Opatowcu i Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. Obecni byli również: Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy, Elżbieta Szczęsna-Kusak – dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu, Tomasz Paluch – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, rodzice, wychowawcy, nauczyciele.

Wójt Gminy składa podziękowania:

Adamowi Jarubasowi – Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego za wsparcie i objęcie imprezy honorowym patronatem, Rodzicom, Wychowawcom, Nauczycielom, Pracownikom Urzędu Gminy,  a szczególnie  Janowi Charzewskiemu i Jerzemu Srodze.

W tym roku św. Mikołaj zawitał również do świetlicy wiejskiej w Kocinie. 8 grudnia na spotkaniu zorganizowanym przez Marka Plutę – sołtysa wsi – Mikołaj rozdawał prezenty wszystkim grzecznym dzieciom. Do Kociny przyjechali również zaproszeni goście Jan Nowak – Starosta kazimierski, Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy oraz  Sławomir Kowalczyk – Wójt gminy Opatowiec.

Galeria zdjęć ze spotkania z Mikołajem w Kocinie

 

 

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 72 – silny wiatr

5 grudnia 2013 | informatyk

.

Dodaj komentarz

Zaprosznie na spotkanie z Mikołajem

3 grudnia 2013 | admin1

Zaproszenie 

Dodaj komentarz

Rozstrzygnięcie Konkursów Rolnik Roku 2013 i Najlepsze Świętokrzyskie Koło Gospodyń Wiejskich 2013

3 grudnia 2013 | admin1

W minionym tygodniu na Gali w Targach Kielce nastąpiło rozstrzygniecie konkursu Echa Dnia na Najlepszego Rolnika Roku 2013 oraz Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich.

Najlepszym rolnikiem w powiecie kazimierskim został Bogdan Pszczoła z Rzemienowic. W Konkursie na najlepsze koło trzecie miejsce w powiecie zajęły panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Krzczonowa.

Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów.

Relacja na stronie Echa Dnia

*Źródło:Echo Dnia

Dodaj komentarz

Kampania informacyjna systemu „DOKUMENTY ZASTRZEŻONE”

28 listopada 2013 | hubert

Akcja prowadzona przez Związek Banków Polskich pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i we współpracy z Policją oraz Federacją Konsumentów, realizowana jest już od ponad 5 lat. To właśnie dzięki niej dowiadujemy się w jaki sposób należy postąpić by uniknąć problemów związanych z utratą dokumentu tożsamości. Pamiętać należy, że nie jest istotne to, że nie mamy konta w banku. Sprawca kradzieży lub osoba, która znajdzie dokument może m.in. wyłudzić kredyt. Zastrzegane są m.in. dowody osobiste, paszporty, prawo jazdy, karta stałego pobytu, dowód rejestracyjny, karty płatnicze.

System „DZ” chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwość ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła. Należy pamiętać, że wobec nasilających się prób wyłudzeń z wykorzystaniem cudzej tożsamości, samo zgłoszenie utraty dokumentów na Policji czy w urzędzie już nie wystarcza. Powinno się jak najszybciej, dla własnego bezpieczeństwa oraz ochrony mienia, zgłosić ten fakt w banku, składając stosowny wniosek o dokonanie zastrzeżenia w systemie „DZ”.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

 • Natychmiast zastrzec je w systemie „DZ” – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.
 • Powiadomić Policję (gdy utracono je w wyniku kradzieży).
 • Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument. Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: https://www.msw.gov.pl/pl/wazne-informacje/dla-obywatela/9558,Wszystko-o-dowodach-osobistych.html

  Działania prowadzone w ramach kampanii systemu „Dokumenty Zastrzeżone” z pewnością przekładają się na zwiększenie ogólnej świadomości o istnieniu systemu „DZ” wśród obywateli, jednocześnie chroniąc ich przed nadużyciami liczonymi obecnie w setkach milionów złotych.

  Jak działa system „DZ”?
  Każdy, kto zgubił dokumenty lub komu zostały one skradzione powinien jak najszybciej zastrzec je w banku, gdyż dziennie notuje się nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem! Informacje z jednego banku, poprzez system „DZ”, są błyskawicznie przekazywane do wszystkich banków i innych instytucji korzystających z Systemu. Oprócz banków korzystają z niego m.in. operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska i szereg innych Uczestników. Dokumenty powinni sprawdzać także notariusze, hotele, wypożyczalnie czy agencje pośrednictwa wynajmu nieruchomości.

  Więcej informacji na temat akcji można znaleźć na stronie:

  http://www.DokumentyZastrzezone.pl/

Dodaj komentarz

I Przegląd Pieśni Patriotycznej w Koszycach

28 listopada 2013 | informatyk

W dniu 7 listopada 2013 r. w sali Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach  odbył się I Przegląd Pieśni Patriotycznej z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości. W Przeglądzie udział wzięła młodzież z 20 placówek, w tym z Zespołu Szkół w Opatowcu.

W kategorii „Szkoły Podstawowe – soliści” II miejsce zajęła Nikola Wróbel,

W kategorii „Duety i Zespoły- Szkoła Podstawowa”  I miejsce zajął duet Emilia Kozioł i Nikola Kozioł,

W kategorii „Duety i Zespoły- Gimnazjum” I miejsce zajął duet Klaudia Kozioł i Natalia Bątkowska,

Uczennice zostały przygotowane przez pana Wiesława Tomala.

Dodaj komentarz

Ważna informacja dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem

26 listopada 2013 | informatyk

Wójt Gminy Opatowiec informuje, że od 1 września 2013 r. obowiązują przepisy umożliwiające finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, m.in. za niżej wymienione osoby:

 1. rolnika i domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy albo na wniosek,
 2. rolnika i domownika, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 3. osobę będącą członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Okres finansowania składek z budżetu państwa

Uprawnienie do finansowania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest przyznawane na okres:

 • do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia,
 • do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia, w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

UWAGA !

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem finansowana jest ze środków budżetu państwa, od dnia złożenia wniosku.

Dodatkowe warunki przyznania prawa do finansowania składki

Prawo do finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe może zostać przyznane, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki, tj.:

 • złożony zostanie, w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS – wniosek o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem, a w przypadku osób dotychczas niepodlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS – wniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i finansowanie składki na to ubezpieczenie z dotacji budżetu państwa, w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem;
 • przedłożony zostanie skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz w przypadku dziecka niepełnosprawnego orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
 • osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie posiada ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym do emerytury lub renty;
 • rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadzeniu, zaprzestanie prowadzenia tej działalności albo zawiesi jej wykonywanie bądź współpracę przy jej prowadzeniu w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Oznacza to, że w dniu rozpoczęcia finansowania składki ze środków budżetu państwa, działalność ta nie może być prowadzona;
 • drugi rodzic nie korzysta z prawa do finansowania składek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w KRUS albo z prawa do finansowania składek w ZUS na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (m.in. z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego czy przebywania na urlopie wychowawczym).

Wymiar składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Przepisy ustawy umożliwiają finansowanie z dotacji budżetu państwa wyłącznie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Składka z dotacji budżetu państwa równa jest składce, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, stanowiącej 10% emerytury podstawowej.

Jednocześnie Kasa informuje, że osobom, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników (tzn. nie spełniają warunków do tego ubezpieczenia), przysługuje prawo wyboru finansowania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w ZUS lub KRUS.

Podstawa prawna:
art. 2 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 983).

Źródło: KRUS

WNIOSEK o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem

WNIOSEK o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowymi finansowanie składki na to ubezpieczenie z dotacji budżetu państwa w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem

Dodaj komentarz

Maluchy z „Magicznego świata….” w magicznym świecie bombek

26 listopada 2013 | informatyk

W dniu 15 listopada 2013 r przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego w Krzczonowie odwiedziły fabrykę bombek i ozdób choinkowych „Decora” w Miechowie. W programie wycieczki znalazło się wiele atrakcji. Maluchy zapoznały się ze wszystkimi etapami malowania bombek oraz całym cyklem produkcyjnym od kawałka szklanej rurki po wymalowaną bombkę. Największą atrakcją okazał się jednak udział w warsztatach plastycznych, polegających na własnoręcznym wymalowaniu i udekorowaniu bombki za pomocą dostępnych materiałów: farb, brokatów i pędzli.
Na miejscu każdy otrzymał bombkę i mógł ją ozdobić według własnego uznania. Zabawie nie było końca….dzieci malowały wzory farbami i posypywały brokatem, następnie pracownicy Fabryki zabrali bombki aby te wyschły i zapakowali je w pudełka tak, by można było zawieźć je bezpiecznie do domu. To wyjątkowa pamiątka z wycieczki, która pozostanie każdemu przedszkolakowi na długo w pamięci. Następnie maluchy zostały oprowadzone po fabryce gdzie mogły obejrzeć kolejne etapy powstawania bombek: proces podgrzewania szklanych rurek i wydmuchiwania baniek, zanurzanie ich w roztworze azotanu srebra i ich ręczne malowanie, ozdabianie i pakowanie. Po pełnym dniu wrażeń przedszkolaki udały się na ciepły posiłek. Wszystkie koszty związane z organizacją wyjazdu pokryto ze środków ujętych w budżecie projektu „Magiczny świat malucha”.

Był to już piąty wyjazd edukacyjny zorganizowany w ramach realizowanego przez Gminę Opatowiec projektu „Magiczny świat malucha” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczas przedszkolaki odwiedziły już Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, Krakowskie ZOO, Park Dinozaurów w Zatorze oraz kieleckie kino”Moskwa”.

Dzięki umowie ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego podpisanej w październiku 2012 r przez Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy Opatowiec, Punkt Przedszkolny w Krzczonowie utworzony w ramach projektu „Magiczny świat malucha” umożliwia dzieciom z Gminy Opatowiec dostęp do bezpłatnej edukacji przedszkolnej, wyjazdów edukacyjnych oraz całodziennego wyżywienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów ze strony rodziców, a co najważniejsze wyrównuje szanse edukacyjne dzieci z terenów o utrudnionym dostępie do edukacji przedszkolnej.

Dodaj komentarz

Druga odsłona akcji „Widoczni i bezpieczni…”

21 listopada 2013 | informatyk

Już po raz drugi Gmina Opatowiec przygotowała akcję „Widoczni i bezpieczni…” w ramach, której w szkołach podstawowych i gimnazjum rozdawano wszystkim dzieciom i młodzieży elementy odblaskowe. Do udziału w akcji zaproszono Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej Pana Jakuba Kosinia, który to zaproszenie chętnie przyjął i pojawił się wraz z oficerem prasowym kazimierskiej komendy Panem Łukaszem Ramędą.

Oba spotkania odbyły się 20 listopada, pierwsze w Zespole Szkół w Opatowcu. Na uroczystym apelu przybyłych gości powitała Pani Elżbieta Szczęsna-Kusak dyrektor Zespołu Szkół, oddając następnie głos inicjatorowi akcji Panu Sławomirowi Kowalczykowi Wójtowi Gminy, Panu Michałowi Szczerbie Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Panu Jakubowi Kosiniowi. Cała trójka jednym głosem podkreślała potrzebę zakładania elementów odblaskowych przez dzieci i gorąco zachęcała je do ich noszenia. Następnie dzieci i młodzież z zespołu szkół przedstawiły krótki program artystyczny nawiązujący tematyka do bezpieczeństwa na drodze. Po części oficjalnej dzieciom i młodzieży wręczono kamizelki, zawieszki i opaski odblaskowe.

Kolejne spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Krzczonowie. Do akcji dołączyli tu Pan Marian Gruszka Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy i Pan Jarosław Kociński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Gości przywitał Pan Tomasz Paluch dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. W trakcie wizyty Komendant namawiał uczniów do noszenia elementów odblaskowych, zwłaszcza teraz, gdy warunki na drogach są coraz gorsze i szybko zapada zmrok. Przed przystąpieniem do rozdawania odblasków zgromadzeni goście mogli obejrzeć program artystyczny przygotowany na tę okoliczność przez uczniów szkoły podstawowej.

W ramach akcji 324 uczniów z terenu Gminy Opatowiec zostało wyposażonych w elementy odblaskowe, które ci obiecali zawsze zakładać.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

21 listopada 2013 | informatyk

Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 28 listopada 2013 roku (czwartek) o godz. 9.00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 30 września 2013r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2013 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2013-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, nieruchomości gruntowej
 13. Sprawy różne.
 14. Zapytania i interpelacje.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu

Michał Szczerba

 

 

Dodaj komentarz

Uwaga! Metanol zabija!

21 listopada 2013 | informatyk

Główny Inspektor Sanitarny oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ostrzegają – Nie pij alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi! 1⁄2 kieliszka alkoholu metylowego uszkadza nerw wzrokowy, a 30 ml kieliszek to dawka śmiertelna

Gdzie najczęściej występuje metanol:

— w alkoholu niewiadomego pochodzenia (np. zakupionym na bazarach)
— w płynach do spryskiwaczy
— w denaturacie
— w odmrażaczach do szyb
— w rozpuszczalnikach

Objawy zatrucia alkoholem metylowym:

— pierwsze objawy po wypiciu alkoholu metylowego są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego (etylowego)

— następnie pojawiają się:
bóle i zawroty głowy, przyspieszony oddech, nudności, wymioty
silne bóle brzucha, światłowstręt i inne zaburzenia widzenia, przyspieszone bicie serca
senność, śpiączka i głębokie zaburzenia świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia zatrutego)

Pierwsza pomoc:
— wezwać pogotowie ratunkowe
jeśli zatruty jest przytomny:
— wywołać u niego wymioty
— podać do picia 1⁄2 szklanki bezpiecznego 40% alkoholu etylowego (wódki)
— jeśli nie ma wódki, to podać łyżkę sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia rozpuszczonych w 1⁄2 szklanki wody

W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy niezwłocznie udać się do najbliższego szpitala lub wezwać pomoc

TEL: 999, 997 lub 112

 

Dodaj komentarz

Realizacja zadania Gminy Opatowiec w zakresie zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej w miejsce likwidowanego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowcu

13 listopada 2013 | informatyk

W celu zapewnienia  mieszkańcom Gminy Opatowiec  właściwej i rzetelnej opieki zdrowotnej władze samorządowe Gminy podjęły decyzję o przekształceniu funkcjonującego dotychczas Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu.

W dniu  23 maja 2013 roku  Rada Społeczna działająca przy SZPOZ wyraziła pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie i zobowiązała Wójta Gminy do podjęcia stosownych działań w tym zakresie.

W dniu 19 sierpnia 2013 roku Wójt Gminy ogłosił otwarty Konkurs  ofert na wyłonienie podmiotu, który przejmie udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejsce planowanego do likwidacji SZPOZ w Opatowcu. Ogłoszenie zostało opublikowane na okres 31 dni w BIP Opatowiec, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w dwóch  wydawnictwach prasowych  regionalnych.

Do Konkursu zgłosiło się 3 podmioty lecznicze:

1) Indywidualna Praktyka Lekarska, lek.med. Adrian Włosowicz, ul.Legatka 24, 28-520 Opatowiec,

2) Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w Opatowcu, ul. Garncarska 2, 28-520 Opatowiec

3) MAXMED Spółka z o.o., ul.Kolejowa 27F, 28-500 Kazimierza Wielka

Komisja powołana przez Wójta Gminy po szczegółowej analizie przedstawionych ofert  dokonała wyboru podmiotu.

Komisja uznała, że   MAXMED sp.z o.o. przedstawił ofertę, która spełnia wszystkie wymogi wymienione w ogłoszeniu o konkursie oraz  uzyskał najwyższą liczbę punktów w ramach  przyjętych kryteriów oceny. W ocenie Komisji posiadany potencjał oraz fakt, że spółka funkcjonuje  na rynku usług medycznych, daje gwarancję prawidłowej i rzetelnej realizacji  zadań w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Przedstawiona koncepcja rozwoju jest realna i pozwala na szereg pozytywnych zmian w zależności od faktycznych potrzeb mieszkańców.

W dniu 30 września 2013 roku Rada Gminy Opatowiec podjęła uchwałę  w sprawie  likwidacji Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu.

W realizacji przedmiotowej uchwały Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 69/2013 z dnia 18 października 2013 r. powołał Likwidatora SZPOZ w Opatowcu.  Proces likwidacji rozpoczął się 28 października 2013 roku, a zakończy 30 kwietnia 2014 roku.  Do dnia 31 grudnia 2013 roku świadczeń zdrowotnych udzielał będzie  Samorządowy Zakład  Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu „ w likwidacji”.

Od dnia 1 stycznia 2014 roku dalsze nieprzerwane udzielanie tych świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości zapewni podmiot leczniczy MAXMED spółka z o.o. ul.Kolejowa 27F, 28-500 Kazimierza Wielka, którego oferta została wybrana w drodze konkursu.

Przejęcie obowiązków nastąpi z całkowitym zachowaniem ciągłości udzielania świadczeń, bez jakichkolwiek przerw dla pacjenta. Umożliwia to posiadany przez MAXMED aktualny kontrakt ze Świętokrzyskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrakt obejmuje świadczenia z zakresu:

- Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

- Poradni Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

- Gabinetu Zabiegowego i Punktu Szczepień.

MAXMED  deklaruje również  podpisanie kontraktu na świadczenia medycyny szkolnej, które zostaną uruchomione od 1 stycznia 2014 r.

MAXMED Sp. z o.o. przejmie wszystkich pracowników SZPOZ w Opatowcu z zachowaniem art. 231 Kodeksu Pracy. Dzięki temu wszelkie zmiany w funkcjonowaniu pracy SZPOZ będą przeprowadzane stopniowo z poszanowaniem wymagań pacjentów tej placówki i ich dotychczasowych zwyczajów. Utrzymany personel ułatwi też zapoznanie się z miejscowymi problemami medycznymi oraz będzie miał wpływ na wprowadzenie zmiany.

Zapewniony dostęp do lekarza w godzinach 8.00 do 15.00 z zachowaniem 2-godzinnego okresu wizyt domowych. Dostęp do lekarza będzie możliwy w każdy dzień tygodnia oprócz weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy. W godzinach 15.00 do 18.00 pacjenci, którzy nie zostaną zaopatrzeni  przez lekarza w Opatowcu, będą mieli zapewnioną opiekę medyczną w siedzibie głównej MAXMED zlokalizowanej w Kazimierzy Wielkiej

przy ul. Kolejowej 27F. Należy zauważyć, że pacjent może w każdej chwili skorzystać z należnych mu świadczeń zdrowotnych w obu placówkach (siedziba główna i filia MAXMED) w zależności od potrzeb. Nie będzie tu stosowany rozdział godzinowy co oznacza, że w godzinach 8.00- 18.00 może korzystać ze świadczeń w siedzibie głównej MAXMED, lub w siedzibie filii MAXMED ul. Garncarskiej   2 w Opatowcu.

W przypadku osiągnięcia znaczącego przyrostu ilości pacjentów godziny pracy filii MAXMED w Opatowcu zostaną wydłużone do godziny 18.00 tak jak w siedzibie głównej.

Natomiast godziny dostępu do Pielęgniarki Środowiskowo- Rodzinnej pozostaną utrzymane w dotychczasowym zakresie  tj. 8.00- 18.00. Może ona jeszcze być modyfikowana w zależności od zapotrzebowania.

Filia MAXMED w Opatowcu gwarantuje dostęp do badań laboratoryjnych  i diagnostycznych (RTG,USG) od 1 stycznia 2014 roku. Zakres wskazanych badań będzie zgodny z wszelkimi wymogami stawianymi przez NFZ.Materiał do badań pobierany  będzie  trzy razy w tygodniu. Zostanie utworzony punkt  pobrania materiału do badań laboratoryjnych w filii  w Opatowcu. W zależności od potrzeb pacjentów przewiduje się docelowo trzy dni pobierania materiałów do badań.

Dostęp do badań radiologicznych (RTG) oraz ultrasonograficznych (USG) będzie możliwy w siedzibie MAXMED w Kazimierzy Wielkiej.

Pacjenci nadal będą mogli korzystać z wszelkich usług w ramach NFZ w Poradniach Specjalistycznych (np.Kardiologicznej, Urologicznej itp.) na podstawie wystawionych skierowań od lekarza rodzinnego. Skierowania te będą akceptowane we wszystkich placówkach współpracujących na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wszelkie skierowania od lekarza rodzinnego, do szpitala lub specjalistycznych badań (np. gastroskopii, kolonoskopii) będą ważne we wszystkich placówkach NFZ.

Warto zauważyć, że w siedzibie głównej MAXMED w Kazimierzy Wielkiej zapewniony jest dostęp do innych usług w ramach kontraktów NFZ:

 • Poradnia Kardiologiczna posiadająca aparaturę medyczną umożliwiającą kompleksową diagnostykę kardiologiczną (EKG, EKG wysiłkowe, holtery EKG, holter ciśnienia tętniczego, „ECHO” serca).
 • Pracownia Endoskopowa wyposażona w jeden z najnowocześniejszych endoskopów w jakości HD. Umożliwia on wykorzystanie  badań górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopia i kolonoskopia).

Dzięki tym zmianom system udzielanych świadczeń będzie jednolity w obu placówkach MAXMED co będzie znacznym ułatwieniem dla pacjenta oraz przyczyni się do wzrostu jakości usług medycznych w Gminie Opatowiec.

Kolejnym etapem zmian w Ośrodku Zdrowia  w Opatowcu będzie przeprowadzenie robót remontowych. Remont jest wymagany z powodu konieczności dostosowania się do nowych przepisów  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku.

Remont będzie obejmował przygotowanie gabinetów lekarskich, gabinetu zabiegowego oraz recepcji. Przeorganizowana zostanie również poczekalnia.  Remont obejmuje poprawę oświetlenia, odnowienie ścian i uszkodzonych podłóg. Dokładny zakres robót remontowych zostanie przedstawiony po pełnym zapoznaniu się ze stanem technicznym budynku.

Przeprowadzona zostanie kontrola techniczna urządzeń medycznych przez uprawniony do tego odpowiedni serwis. Uszkodzone urządzenia zostaną naprawione lub wymienione. Dodatkowo MAXMED przewiduje zakup nowych urządzeń medycznych wymaganych do pracy w Poradni Lekarza Rodzinnego (np.EKG, leżanki, parawany, wagi, asystory itp.).

MAXMED gwarantuje, że spełni wszelkie wymogi prawne i wymagane przez NFZ w zakresie wyposażenia Poradni Lekarza Rodzinnego ( w tym Gabinetu Pielęgniarki Środowiskowo- Rodzinnej i Gabinetu Zabiegowego).  Rewitalizacja  będzie obejmowała również Gabinet Pielęgniarki Szkolnej.

W 2014 roku, przeprowadzone zostaną następujące programy zdrowotne dla ludności Gminy Opatowiec:

 • darmowe porady Specjalistyczne w Ramach tzw. ”Białej Soboty”. Konsultacje będą przeprowadzane co 2 miesiące. Będą obejmowały porady lekarskie w zakresie  różnych specjalistów (np. ortopedyczna, dermatologiczna). Konkretni specjaliści zostaną zaproszeni po zapoznaniu się z istniejącym zapotrzebowaniem  medycznym w Gminie Opatowiec.
 • wszystkie dzieci z Zespołu Szkół w Opatowcu zostaną przebadane w kierunku wady postawy. Będzie to badanie dodatkowe przeprowadzone przez ortopedę.  W przypadku wykrycia nieprawidłowości zostaną zlecone badania obrazowe (RTG) w ramach lekarza POZ, czyli nieodpłatne.

Wszystkie te działania na pewno przyczynią się do poprawy  świadczonych usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Opatowiec. Niewykluczone są dalsze ewentualne zmiany zakresu obsługi mieszkańców w ośrodku zdrowia po 1 stycznia 2014 roku, będą jednak one miały na pierwszym miejscu dobro pacjentów.

 

Dodaj komentarz

Uroczyste podsumowanie szkolenia i rozstrzygnięcie konkursu „Jak zachować zdrowie i bezpieczeństwo pracy na wsi”

13 listopada 2013 | informatyk

W dniu 12 listopada 2013 roku w Domu Kultury w Opatowcu odbyło się  uroczyste podsumowanie szkolenia i rozstrzygnięcie konkursu „Jak zachować zdrowie i bezpieczeństwo pracy na wsi”. W spotkaniu udział wzięły przedstawicielki wszystkich siedmiu Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Opatowiec ( KGW Opatowiec, KGW Rogów, KGW Kamienna, KGW Kocina, KGW Krzczonów, KGW Ksany, KGW Rzemienowice ). Przeprowadzony konkurs był efektem szkolenia przeprowadzonego 30 października, przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy

Otwarcia spotkania i powitania obecnych dokonał Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec. W spotkaniu uczestniczyli licznie przybyli organizatorzy, na czele z Mirosławem Pawlakiem – Posłem RP, który objął Honorowy patronat nad imprezą, Janem Nowakiem – Starostą Kazimierskim, Michałem Szczerbą – Przewodniczącym Rady Gminy Opatowiec wraz z Radnymi i Sołtysami. Małgorzatą Magnes i Beatą Adamczyk – Powiatowy Zespół Doradczy, Janem Jóźwikiem i Stanisławem Golmento – Państwowa Inspekcja Pracy, Aleksandrą Kowalską i Barbarą Trzepatowską – KRUS w Kazimierzy Wielkiej, Bogdanem Żerniakiem – Świętokrzyski Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, Arturem Świderskim – PZU, Adamem Półtorakiem – Bank Spółdzielczy w Kielcach, Renatą Gos – Wojewódzki klub 4H.

Po krótkich wystąpieniach przybyłych gości, przedstawicielki poszczególnych KGW zaprezentowały przygotowane prace konkursowe oraz przedstawiły krótką informację nt. produktów znajdujących się na ich stoiskach. Prace konkursowe zrobione były w formie plakatów, makiet, aranżacji bezpiecznych gospodarstw i gospodarstw w których nie brak jest różnych zagrożeń.

Na stoiskach poszczególnych KGW można było spróbować wszystkiego, czym nasz region może się poszczycić, prawdziwych wiejskich serów, miodów, masła, chleba pieczonego w piecu opalanym drewnem, sodzioków, parowańców z serem, kaszy jaglanej ze śliwkami wędzonymi, maślanki, kompotów i przecieranych soków owocowych, a także wielu innych pyszności.

Bardzo ciekawym elementem spotkania był wykład wygłoszony przez prof. Czesława Nowaka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, skupił on na sobie uwagę wszystkich zgromadzonych i na koniec został nagrodzony gromkimi brawami.

Na spotkaniu panowała przyjazna atmosfera pozwalająca Paniom oderwać się od codziennych obowiązków. Komisja Konkursowa po burzliwych naradach postanowiła docenić w równym stopniu prace konkursowe. Wszystkie KGW zajęły pierwsze miejsce i otrzymały cenne nagrody z rąk organizatorów.

Pozostaje mieć nadzieję, że całe przedsięwzięcie, czyli wcześniejsze szkolenie jak i konkurs w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych naszej gminy.

 

Dodaj komentarz

Bezpłatna mamografia w technologi cyfrowej

13 listopada 2013 | informatyk

Zapraszamy kobiety w wielu 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat (24 miesięcy) nie wykonywały bezpłatnego badania w dniu 18 listopada 2013 (w poniedziałek przy Ośrodku Zdrowia w Opatowcu) na bezpłatną mammografię w technologi cyfrowej. Infolinia i zapisy tel. 42-254-64-10 i 517-544-004.

Dodaj komentarz

Obchody Święta Niepodległości w Opatowcu

12 listopada 2013 | admin1

Tegoroczne obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Opatowcu zainaugurowała uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. Ireneusz Zych. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli w patriotycznym pochodzie do parku, gdzie pod krzyżem przedstawiciele władz Gminy złożyli wieńce. Następnie pochód udał się nad przeprawę promową na Wiśle, gdzie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się oficjalna część obchodów, którą poprowadził Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec.

Zgromadzeni pod pomnikiem mieszkańcy odmówili krótka modlitwę w intencji poległych w walce o Wolną Polskę. Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy oraz  Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy.

Na płycie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego wiązanki kwiatów złożyli Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy oraz delegacje Zespołu Szkół w Opatowcu Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koła Gospodyń Wiejskich i Sołectwo Opatowca. W tym czasie delegacja harcerzy z Zespołu Szkół w Opatowcu złożyła kwiaty i zapaliła znicze na cmentarzu wojennym z 1914 roku.

Poniedziałkowe obchody zakończyły się występami młodzieży i dzieci z Zespołu Szkół w Opatowcu oraz Orkiestry Dętej z Kociny, która zapewniła oprawę muzyczną uroczystości.

       więcej zdjęć


W dniu 8 listopada 2013 jak co roku, o tej porze, niezmiennie od 19 lat mieliśmy przyjemność gościć w naszej gminie delegację Stowarzyszenie Elektryków Polskich ze Skarżyska Kamiennej obsługujących województwo świętokrzyskie,  która w 95 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego i pod pomnikiem Żołnierza Września, Legionisty i Partyzanta 1939-45 w Ksanach. W uroczystościach uczestniczyła córka Stanisława Parlaka Barbara  Skrzypkowska, której ojciec był inicjatorem budowy obydwóch pomników.  Władze gmin reprezentowali wójtowie: Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec oraz Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn.

więcej zdjęć

Dodaj komentarz

Zaproszenie na obchody Święta Niepodległości

7 listopada 2013 | admin1

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Opatowcu zaprasza mieszkańców Gminy na uroczystość obchodów „ Święta Niepodległości ” które odbędą się dnia 11 listopada 2013 roku w Opatowcu.

Porządek uroczystości:
godz. 13:30. Zbiórka jednostek OSP na ulicy Rynek przed Domem Kultury
godz. 14:00. Msza Święta w Kościele Parafialnym w Opatowcu
godz. 15:00.Przemówienia okolicznościowe przy pomniku J.Piłsudskiego

Dodaj komentarz