Kazimiersko – Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka

9 maja 2014 | informatyk

Kazimiersko-Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka 1944, nazywana była również, jako Rzeczpospolita Partyzancka 1944, czy też Rzeczpospolita Kazimiersko-Proszowicka. Nazwa ta, spełnia wszystkie kryteria, które przyczyniły się do powstania wolnego terytorium od wpływu wojsk niemieckich. Kulminacyjnym punktem walk w południowo-wschodniej części powiatu miechowskiego było wyparcie sił niemieckich. Obszar ten, który wynosił ponad 1000 km2. Wolny obszar od wpływu okupanta to cały ówczesny powiat pińczowski i wschodnia część powiatu miechowskiego.

Poczta, telefony, władza terenowa, znów były polskie. Kolejka wąskotorowa wybudowana w 1926 roku w południowej części województwa kieleckiego zarządzali polscy kolejarze. Kolej na wyzwolonym obszarze miało olbrzymie gospodarcze i patriotyczne znaczenie, łączyła, bowiem takie miejscowości jak: Pińczów, Kazimierzę Wielka, Działoszyce, Jędrzejów, Proszowice, Kocmyrzów. Służyła nie tylko do przemieszczania się partyzantów, ale również broni, amunicji i żywności dla partyzantów.

(fot. Zbigniew Pałetko)

Datę, kiedy powstała Kazimiersko-Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka 1944 znamy dokładnie – był to dzień 20 lipca 1944 roku. Zachował się, bowiem dokument, meldunek sytuacyjny nr 2 Inspektora Inspektoratu Rejonowego Armii Krajowej napisany przez Bolesława Michała Nieczuja – Ostrowskiego, ps. Bolko, do dowódcy Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej w Krakowie. W dokumencie tym czytamy:

…W czasie od 20 do 27 bm. Oddz. dyw. I part. 0/08 prowokowane przez npla, przeprowadziły szereg przeciw akcji odbierając npl przewagę i inicjatywę w terenie (…). W meldunku tym Nieczuła wspomina: (…) Nastroje wśród ludności jak najlepsze, wszyscy niecierpliwią się, oddziały rwą się do walki, że wprost trudno je utrzyma…

Kazimiersko-Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka 1944 powstała 20 lipca – był to czwartek, dzień jak każdy inny – ale niezwykły, jedyny – wspaniały bowiem, duża część terytorium południowej Polski była wolna od niemieckiego, nienawidzonego okupanta.

W tym czasie Niemcy: ponosili klęskę na wszystkich frontach, coraz bardziej zbliżał się sowiecki, wschodni front, przed którym systematycznie się wycofywali, nie posiadali zupełny żadnych rezerw wojskowych. Dlatego też starali się nawiązywać służbowe kontakty z właścicielami i zarządcami majątków rolnych, rozwijając propagandę antykomunistyczną, próbowali podzielić społeczeństwo polskie.

Wydarzenia partyzanckie skierowane przeciwko okupantowi w okresie od 20 lipca do 10 sierpnia 1944 roku, przyczyniły się do powstania wolnego terytorium od niemieckiego żołnierza. Był to krótki, bo zaledwie dwutygodniowy żywot Kazimiersko-Proszowickiej Rzeczpospolitej Patyzanckiej, ale jakże radosny dla mieszkańców wyzwolonych terenów i uczestników tych wydarzeń. Władzę na wyzwolonych terenach sprawowały oddziały Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Ludowej Straży Bezpieczeństwa. Oddziały AK w 1944 roku zapisały się w historii jako najbardziej dynamiczne, wynikające z spotęgowanej działalności organizacyjnej i aktywności bojowej.

Ważnym wydarzeniem upamiętniającym Kazimiersko-Proszowicką Rzeczpospolitą Partyzancką, było spotkanie około 30 partyzantów na Mszy św., polowej, która odprawiona była w dniu 5 sierpnia 1944 roku, w miejscowości Dodów.

Partyzanci ubrani byli w letnie mundury a na głowach wspaniale prezentowały się furażerki z Polskim Orłem. Msza św. odbyła się w godzinach popołudniowych na podwórzu gospodarstwa Józefa Podoby. Na ścianie domu, od strony wschodniej powieszono duży dywan, na którym w centralnym miejscu zawieszono obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Po obu stronach obrazu umieszczono flagi biało czerwone, przystrojone zielenią.

Uroczystość ta, upamiętniająca powstanie Kazimiersko-Proszowicką Rzeczpospolitą Partyzancką zgromadziła nie tylko partyzantów, ale również ludność Dodowa i okolicznych miejscowości. W dniu 5 sierpnia 1944 roku przybyła ludność do Dodowa na Mszę św. z różnych okoliczności. Jedni dla upamiętnienia wraz z partyzantami powstania w dniu 20 lipca 1944r., Kazimiersko-Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka - było ich najwięcej. Inni przyszli pobożności. Najmniej było tych co przybyli ze zwykłej ludzkiej ciekawości.

Ksiądz w kazaniu porównał partyzantów do Fagi Narodowej biało-czerwonej. Partyzant powinien być o sumieniu czystym – jak biel na fladze, a sercu krew gorąca, czerwona zespolona miłością Ojczyzny.

Partyzanci przebywali w miejscowości Dodów przez około 10 dni, korzystając z życzliwości i gościnności mieszkańców.

Zbigniew Pałetko

źródło: Internetowy Kurier Proszowicki

oraz strona Kazimiersko – Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka -  www.rp44.pl

Dodaj komentarz

Gminny Turniej BRD Szkół Podstawowych

8 maja 2014 | informatyk

W dniu 28 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół w Opatowcu został przeprowadzony gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do rywalizacji przeprowadzonej pod czujnym okiem przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej starszego sierżanta Łukasza Ramędy oraz Gminnego Koordynatora  Moniki Kościółek przystąpiły drużyny reprezentujące Szkołę Podstawową w Krzczonowie oraz Szkołę Podstawową w Zespole Szkół  w Opatowcu. Uczniów przygotowywali do tych trudnych zmagań nauczyciele -  Tomasz Paluch i Katarzyna Szczerba.

Po długim i zaciętym boju lepszą w turniejowych potyczkach okazała się drużyna z Opatowca i tym samym to ona zakwalifikowała się do udziału w rozgrywkach na szczeblu powiatowym. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Dominik Madej – uczeń klasy VI SP Opatowiec. Nagrody ufundował Wójt Gminy Opatowiec oraz Koordynator Gminny.

Dodaj komentarz

Szkolenie przewodnickie na Gminę Opatowiec – „Szlak Jagielloński”

7 maja 2014 | admin1

Zaproszenie

 

Dodaj komentarz

Obchody Dnia Strażaka w Rogowie

5 maja 2014 | informatyk

W dniu 3 maja 2014 roku w Rogowie obchodzono Gminny Dzień Strażaka. Obchody patrona strażaków św. Floriana rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny  w Rogowie, po której odbył się przemarsz pocztów sztandarowych i jednostek OSP, prowadzony przez Jarosława Gwoździa – Komendanta Gminnego przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z  Kociny. Po wygłoszeniu okolicznościowych przemówień  zgodnie z tradycją Wójt Gminy, a zarazem Prezes Zarządu Gminnego OSP Sławomir Kowalczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy Michał Szczerba, odznaczyli druhów za ich dotychczasową działalność.

Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono:
Druha Piotra Kmiecika z OSP Rogów
Druha Mieczysława Boksę z OSP Rogów

Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono

Druha Tomasza Mysiaka z OSP Rogów.

Brązowe medale otrzymali:

Druh Andrzej Grudzień z OSP Rogów
Druh Piotr Boksa z OSP Rogów
Druh Rafał Kański z OSP Mistrzowice
Druh Michał Książek z OSP Mistrzowice
Druh Marcin Kryca z OSP Mistrzowice

Odznakę „Strażaka Wzorowego” otrzymał

Druh  Piotr Małek z OSP Kamienna.

W uroczystości udział wzięli Radni Gminy Opatowiec, Radni Powiatu Kazimierskiego oraz mieszkańcy Gminy. Serdecznie dziękujemy Druhom strażakom z OSP Rogów, Paniom z KGW Rogów i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i przebieg uroczystości.

 

Dodaj komentarz

Laureatka XXIII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca „Majowa nutka 2014”

5 maja 2014 | informatyk

W dniu 4 maja 2014r. w Częstochowie odbył się finał  XXIII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki  i Tańca„ Majowa Nutka”. Wzięło w nim udział 130 wykonawców z kilku państw. Wśród nich znalazła się uczennica Szkoły Podstawowej z Opatowca Wiktoria Maj.  Występy oceniało ośmioosobowe jury, w skład którego wchodzili przedstawiciele: Rosji, Ukrainy, Rumunii, Turcji oraz Polski. Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców, dyrektor festiwalu Pan Stanisław Zieliński ogłosił wyniki.

Wiktoria Maj została laureatką tegorocznego festiwalu zdobywając „ Złotą półnutkę”. Nasza uczennica odebrała złoty medal i dyplom laureata z rąk rosyjskiej wokalistki Ludmiły Kitajewej. Gratulujemy sukcesu

 

Dodaj komentarz

„Ułatwianie startu młodym rolnikom” – informacja ARiMR

5 maja 2014 | informatyk

Od 15 maja do 21 czerwca 2014 r. Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Wsparcie to jest  finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełnienia są dostępne na stronie www.arimr.gov.pl .

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Obchody Dnia Strażaka

26 kwietnia 2014 | informatyk

Zaproszenie

 

Dodaj komentarz

Niewłaściwe stosowanie oprysków szkodzi pszczołom

26 kwietnia 2014 | informatyk

W związku z rozpoczynającym się sezonem wegetacyjnym oraz początkiem kwitnienia roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, iż nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin niosą za sobą duże zagrożenia dla pszczół.

Główny Inspektor przypomina, że jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, co w szczególności dotyczy owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Stosując środki ochrony roślin należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonywania zabiegów, a w szczególności na:

  • stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;
  • dobieranie środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
  • niestosowanie preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
  • wykonywanie zabiegów po zakończonych lotach owadów zapylających;
  • przestrzeganie okresów prewencji;
  • niewykonywanie zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu.

Równocześnie Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa zwraca się z prośbą o zgłaszanie do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa informacji o przypadkach upadków pszczół, których przyczyną może być nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

25 kwietnia 2014 | informatyk

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 30 kwietnia 2014 roku (środa) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 28 lutego 2014r.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2014-2025.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/251/2013 Rady Gminy Opatowiec
z dnia 30.12.2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków w Gminie Opatowiec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Opatowiec (na rzecz jednostek OSP).
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Herbu, Flagi i Pieczęci Gminy Opatowiec.
10. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia projektu uchwały sejmowej w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły.
11. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej jednostce OSP Rzemienowice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatowiec za 2013 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu za 2013 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatowiec z wykonania budżetu za 2013 rok.
16. Sprawy różne.
17. Zapytania i interpelacje.
18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec

Michał Szczerba

Dodaj komentarz

„Dzień Jagielloński” w Annopolu

23 kwietnia 2014 | admin1

W sobotę 26 kwietnia br. Fundacja „Via Jagiellonica” zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Dni i Noce Jagiellońskie” na królewskim trakcie Kraków – Lublin – Wilno. Tym razem tematyczne zwiedzanie z przewodnikiem będzie miało miejsce w Annopolu, w województwie lubelskim.

            Najbliższa prezentacja polegać będzie na wspólnym poszukiwaniu historycznych korzeni miasta, którego rozpoznawalną wizytówką stał się most na Wiśle.

–  Obecnie przekraczanie rzek nie sprawia nam większych kłopotów, ale kiedyś było inaczej. Funkcjonowała tu, konkurencyjna wobec zawichojskiej, przeprawa przez Wisłę, zwana rachowską. Jej nazwa wywodzi się od średniowiecznej wsi, odnotowanej już w pierwszej połowie XV w. Istniał przy niej nawet port rzeczny. Ale to nie wszystko, na gruntach Rachowa powstał także Annopol (nazwa używana od XVIII w.). Spacerując po Rynku wspomnimy jarmarki, których dotyczył przywilej z 1724 roku. Naszym głównym zadaniem będzie jednak poszukiwanie śladów osady, która poprzedziła miasto. Dlatego niespodzianką jest, czy zwiedzanie zakończymy w Annopolu, w Starym czy Nowym Rachowie – mówi Bartosz Tratkowski, prezes Fundacji „Via Jagiellonica”, a zarazem przewodnik turystyczny po „Szlaku Jagiellońskim” w R.P.

„Dzień Jagielloński” w Annopolu w dniu 26 kwietnia br. rozpocznie się o godz. 10.00 na Rynku, przy pomniku. Impreza ta zaplanowana jest na 2-3 godziny. Nieco wcześniej rozpocznie się pierwsze szkolenie przewodnickie poświęcone Miastu i Gminie Annopol.

W ubiegłych latach zainteresowani tym terenem mogli jedynie odbywać kurs na niemal cały „Szlak Jagielloński” w granicach Polski. W tym celu musieliby m.in. dojeżdżać do Lublina. Po tzw. deregulacji przewodnickiej nasza oferta dla Miast i Gmin przynależących do Organizacji i biorących udział w budowie Parków Tematycznych jest bardziej bezpośrednia. We współpracy z Fundacją „Via Jagiellonica” wprowadzamy usługi przewodnickie, których docelowymi obsługującymi mają być ich mieszkańcy. Niezbędne warunki to: wykształcenie średnie, pełnoletniość i odpowiednia niekaralność. Z kolei wiedza i umiejętności mogą zostać uzupełnione i zweryfikowane. Po specjalistycznej ofercie przewodnickiej przyjdzie czas na interaktywną ekspozycję Parku Nadwiślańskich Przepraw „Via Jagiellonica” w Annopolu oraz Kosinie, położonym przy przeprawie zawichojskiej – mówi Janusz Kopaczek, prezes Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”, realizującej szkolenie przewodnickie oraz sprawującej patronat nad „Dniami i Nocami Jagiellońskimi”.

Udział w imprezach Fundacji „Via Jagiellonica” jest odpłatny. Mieszkańcy Miast i Gmin przynależących do Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” mogą liczyć na 10. procentowe zniżki (zarówno w Annopolu, Lublinie, jak i innych miejscowościach traktu krakowsko-wileńskiego), członkowie Organizacji na 40. procentowe, a uczestnicy szkoleń przewodnickich realizować będą przewidziany program bezpłatnie.

Dodatkowe informacje o ofercie Fundacji „Via Jagiellonica” zamieszczone są na portalu internetowym: www.szlakjagiellonski.pl, w zakładce „Dni i Noce Jagiellońskie”. Uzyskać je można również kontaktując się z Centrum Obsługi Turystycznej „Via Jagiellonica” w Lublinie: od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 przy ul. Skłodowskiej 3/15, tel. (81) 441-11-18.

Na zdjęciu: Centrum dzisiejszego Annopola, lokowanego na gruntach wsi Rachów. Fot. Janusz Kopaczek

Dodaj komentarz

Życzenia Wielkanocne

18 kwietnia 2014 | informatyk

Życzenia

Dodaj komentarz

Osiągnięcia artystyczne uczennic z Zespołu Szkół w Opatowcu

18 kwietnia 2014 | informatyk

Uczennice Zespołu Szkół w Opatowcu w dniu 12.04.2014 r. wzięły udział w Chorągwianych Spotkaniach Artystycznych Zespołów Muzycznych i Solistów we Włoszczowej. W kategorii – duety, Duet „Siostry” tj. Emilia i Nikola Kozioł zajęły I miejsce, w kategorii – soliści, Nikola Wróbel zajęła również I miejsce. Uczennice zostały nominowane do udziału w 41 Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej „ Kielce -2014” i wystąpią na koncercie Gospodarze- Gościom, na Kadzielni. Ich opiekunem muzycznym jest Wiesław Tomal.

Dodaj komentarz

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie – informacja

16 kwietnia 2014 | admin1

 

INFORMACJA

Od dnia 14.04.2014 r. (od poniedziałku do piątku) w godzinach  9:00-13:00
w budynku Urzędu Gminy w Opatowcu na Sali Ślubów (I piętro)  pełni dyżur pracownik, który pomaga rolnikom w wypełnianiu wniosków o DOPŁATY BEZPOŚREDNIE. Zainteresowani rolnicy z terenu gminy Opatowiec mogą skorzystać z pomocy bezpłatnie.


Dodaj komentarz

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

15 kwietnia 2014 | informatyk

We wtorek, 15 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół w Opatowcu odbyła się uroczystość upamiętniająca 74 rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Obchody rocznicowe rozpoczęły się od uroczystej akademii, w której udział wzięły władze samorządowe, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie. Hołd ofiarom Katynia, Ostaszkowa, Starobielska i innych miejsc kaźni oddano przy Katyńskim Dębie Pamięci, symbolizującym pamięć o zamordowanych na „nieludzkiej ziemi”.

Dodaj komentarz

Była to Niedziela pełna wrażeń

15 kwietnia 2014 | informatyk

W dniu 13.04.2014r. w Niedzielę Palmową, zwaną też „Kwietną” lub „Wierzbną” grupa członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Opatowiec wzięła udział w wyjeździe do Kielc. Głównym celem było zwiedzenie VI Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2014. Poza bogatą ofertą promującą wypoczynek na wsi podczas targów można było podziwiać i kupować różnorodne wyroby rękodzielnictwa, posmakować potraw regionalnych nie tylko z naszego regionu, ale również z innych województw. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również występy zespołów folklorystycznych z Polski i Ukrainy, która była Krajem Partnerskim tegorocznych Targów AGROTRAVEL. Dość licznie odwiedzane były również stoiska promujące wyroby kowalstwa artystycznego, gdyż na żywo można było podpatrzeć w jaki sposób są one wykonywane.

Szeroką ofertę roślin ozdobnych zaprezentowali wystawcy odbywających się w tych dniach Targów OGRÓD i TY. Uczestniczki wyjazdu zapoznały się z nowościami ogrodniczymi i nabyły niektóre ciekawe okazy roślin.

Kolejnym punktem dość napiętego programu był udział w Malowanej Niedzieli, wspólnej akcji Echa Dnia i Galerii Echo. Wiele znanych osób malowało i licytowało pisanki. Byli tam politycy, sportowcy, samorządowcy, lekarze, ludzie kultury, nauki, artyści, dziennikarze i biznesmeni . Chętnych nie brakowało, bo cel jakże piękny. Dochód  z licytacji pisanek przeznaczono na pomoc dla  Anety Kowalskiej i 6 letniego Kacpra Mitręgi. Osób chorych i poszkodowanych przez los, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej,  a zamieszkujących w naszym województwie.

Panie z KGW z gminy Opatowiec gdy dowiedziały się o tej szlachetnej akcji  bez zastanowienia włączyły się w nią. Przygotowały kosz pisanek wykonanych metodą filcowania na sucho i ślicznego wielkanocnego zająca. Przedstawicielki przekazały ten kosz na licytację z najlepszymi świątecznymi życzeniami od Kół Gospodyń i Wójta Gminy. Życzenia kierowały do osób chorych, a zwłaszcza do chorych dzieci. Chyba to skłoniło Włodzimierza Wielgusa- Dyrektora Szpitala Dziecięcego  w Kielcach do wylicytowania kosza za niemałą kwotę 500zł. Panie miały dużą satysfakcję z faktu, że ich prace nie musiały długo czekać na nabywcę, a przede wszystkim, że dołożyły małą cegiełkę do tej szlachetnej akcji. Bo czyż może być coś milszego w tym przedświątecznym czasie niż pomoc innym?.

Ponieważ wyjazd zorganizowano w Niedzielę Palmową, która rozpoczyna okres duchowego przygotowania do świąt i tak szczęśliwie się złożyło, że w Kościele pw. Św. Wojciecha w Kielcach odbywał się właśnie koncert inauguracyjny XXV Festiwalu Muzyki Organowej i Sakralnej  Anima Mundi, Panie w skupieniu i z zachwytem wysłuchały Requiem d-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu Orkiestry Kameralnej „Polish Camerata” pod batutą Marka Głowackiego. Udział na żywo, w tak wzniosłym koncercie Panie zapamiętają na długo.

Dodaj komentarz

Informacja dotycząca nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

11 kwietnia 2014 | admin1

Na podstawie art.19 ustawy z dnia 16 października 1992r o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z 1992r z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r.  w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów ( Dz. U. Nr 277, poz. 2743  z 2004r z póź. zm.– Wójt Gminy Opatowiec  zwróci się do Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęcie  postępowania o „Nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla osób,  które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim..

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 101 z 2002r, poz. 926 z późn. zm. ) osoba, której dane dotyczą wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych a  w tym przypadku  na wysłanie wniosku o nadanie dla medalu.

Osoby zainteresowane, które zawierały związek małżeński również w innym urzędzie stanu cywilnego i zamieszkują na terenie Gminy Opatowiec,  proszone są  o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Opatowcu do 30 kwietnia 2014 roku.

Telefon: 41 3518052 wew. 18.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

„Czysta gmina – wiosenne sprzątanie”

10 kwietnia 2014 | informatyk

Nauczyciele, uczniowie, dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu gminy Opatowiec oraz pracownicy Urzędu Gminy w Opatowcu wzięli udział w akcji Czysta gmina – wiosenne sprzątanie”

Głównym celem akcji było:

- zaangażowanie w działania prowadzące do polepszenia stanu środowiska naturalnego w gminach,

- podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu poszanowania zasobów przyrody, odpowiedzialnej konsumpcji, dbałości o otoczenie i dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe,

- promowanie działań ekologicznych, sprzyjających poprawie środowiska naturalnego.

Serdecznie dziękujemy osobom zaangażowanym w tę pożyteczną akcję. Dzięki tego typu działaniom nasze otoczenie będzie czystsze, a jednocześnie pokazujemy dzieciom i młodzieży, że warto dbać o środowisko, bo w nim żyjemy na co dzień…

Galeria zdjęć ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie

Galeria zdjęć z Zespołu Szkół w Opatowcu i Urzędu Gminy

 

 

Dodaj komentarz

Trwa zbiórka makulatury w ramach inicjatywy „Pomagamy budować studnie w Sudanie – woda to życie – makulatura na misje”

10 kwietnia 2014 | informatyk

W dniach  7 – 11 kwietnia 2014 roku odbywa się  zbiórka  makulatury do specjalnie przygotowanego kontenera, który został ustawiony przy Zespole Szkół w Opatowcu. Zbiórka organizowana jest w ramach inicjatywy edukacyjno-charytatywnej Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty  w Kielcach „Pomagamy budować studnie w Sudanie – woda to życie – makulatura na misje” dla uczczenia przez szkoły Województwa Świętokrzyskiego kanonizacji Jana Pawła II.

Uczniowie i nauczyciele ze Szkół z gminy Opatowiec z dużym zaangażowaniem włączyli się do akcji gromadząc kilogramy makulatury. Koordynatorami akcji w naszej gminie są Małgorzata Żydowska i Barbara Niedziela.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy do przyłączenia się do tej inicjatywy.

Dodaj komentarz

Podpisanie umów na remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

8 kwietnia 2014 | admin1

W dniu 8 kwietnia 2014 roku Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej-Luty Skarbnika Gminy podpisał z wykonawcami umowy na remont trzech odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Trębaczów-Rzemienowice , Ksany – Ksany – Góry Chwalibogowickie oraz w Kamiennej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Wykonawcą remontu dwóch odcinków dróg w miejscowościach Trębaczów – Rzemienowice i w Kamiennej jest firma Usługi Koparko-Ładowarką, Transport drogowy Marcin Piotrowski Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn a jednego odcinka drogi w miejscowości Ksany – Góry Chwalibogowickie firma „SZARBUD” s.c. Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-530 Skalbmierz.

Łączny koszt remontów wynosi niemal 270 tys. zł. Termin wykonania wszystkich remontów – do 31 lipca 2014 roku.

Dodaj komentarz

Warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich w Gminnej Instytucji Kultury

8 kwietnia 2014 | admin1

Panie z Kół Gospodyń z gminy Opatowiec podczas warsztatów zorganizowanych w Gminnej Instytucji Kultury zapoznały się z techniką robienia dekoracji metodą filcowania na sucho. Jest to bardzo stara technika przygotowywania różnego rodzaju dekoracji, jednak znana niewielu osobom w naszym terenie. Panie własnoręcznie przygotowały wielkanocne ozdoby. Każda z osób, które uczestniczyły w zajęciach zrobiła pisankę-filcowankę. Panie pracowały pod kierunkiem trzech instruktorek. Z sąsiedzką pomocą z  powiatu buskiego przybyły Panie: Anna Bąk i Barbara Graca. Trzecim instruktorem była Dorota Tarka-Boksa z Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu. Panie prowadzące warsztaty najpierw zapoznały uczestniczki z techniką filcowania od strony teoretycznej, a następnie praktycznej.

Zrobione przez Panie wielkanocne jajka były bardzo różnorodne, barwne i ciekawe. Bez wątpienia będą one stanowiły piękne ozdoby wielkanocnych stołów. Instruktorki pełne były podziwu zarówno dla pomysłowości jak i dużego zaangażowania nie tylko ze strony Pań, ale  i najmłodszych uczestników, którzy na warsztaty przybyli ze swoimi mamusiami.

Nowo poznana technika bardzo przypadła Paniom do gustu i już zapisały się na warsztaty filcowania na mokro. Ale to dopiero za jakiś czas.

 

Beata Adamczyk

Dodaj komentarz

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie – informacja

8 kwietnia 2014 | admin1

 

INFORMACJA

Od dnia 14.04.2014 r. (od poniedziałku do piątku) w godzinach  9:00-13:00
w budynku Urzędu Gminy w Opatowcu na Sali Ślubów (I piętro)  pełnił będzie dyżur pracownik, który będzie pomagał  rolnikom w wypełnianiu wniosków o DOPŁATY BEZPOŚREDNIE. Zainteresowani rolnicy z terenu gminy Opatowiec mogą skorzystać z pomocy bezpłatnie.

Dodaj komentarz

Uchwała PKW w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania do Parlamentu Europejskiego

8 kwietnia 2014 | informatyk

Dodaj komentarz

Wiosna Talentów

3 kwietnia 2014 | admin1

W dniu 24 marca 2014 roku, uczniowie Zespołu Szkół w Opatowcu hucznie przywitali wiosnę. Odbył się wtedy konkurs pt. „Wiosna Talentów – Rozwijamy talenty bez nałogów”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół w Opatowcu, z którego ramienia pieczę nad imprezą sprawowali Anna Kaczmarczyk, Alicja Witkoś-Kłos i Mirosław Gajda

Trzydzieści cztery występy uczniów oceniało jury w składzie: Elżbieta Szczęsna-Kusak, Beata Adamczyk, Krystyna Ciepichał, Anna Kowalczyk, Wanda Gwiazda, Elżbieta Możdżeń, Marzena Nizińska.

Uczniowie prezentowali swoje zdolności w kategoriach: śpiew, taniec,  recytacja, teatr, gra na instrumentach, gimnastyka, prace plastyczne. Całą uroczystość prowadziły: Magdalena Kozik – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego gimnazjum i Eryka Gwiazda, które gorąco zachęcały publiczność do oklaskiwania artystów i dodawały otuchy wykonawcom.

Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni na uroczystych apelach w szkole.

Dodaj komentarz

Informacja o konieczności ochrony danych osobowych oraz dokumentów tożsamoći

1 kwietnia 2014 | admin1

Wójt Gminy Opatowiec informuje, że  zgodnie z art.42 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych  (Dz.U. z 2006r., Nr 139, poz.993 ) osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy, który natychmiast unieważni utracony (skradziony) dowód osobisty w systemie informatycznym i  wyda zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu.

Powyższe daje gwarancję bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę.

Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest  obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji , lub innemu organowi administracji publicznej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.

Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, może bez zbędnej zwłoki  przekazać ten dokument  posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organ gminy o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.

W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.

Dodatkowo fakt utraty dowodu osobistego należy zgłosić również do dowolnego banku,
co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.

Co więcej obywatel musi zachować szczególną dbałość o dane dotyczące swojej tożsamości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, iż przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa i wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (bądź w innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.

Dodaj komentarz

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2014 roku

1 kwietnia 2014 | informatyk

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza terminy i miejsca organizacji ośmiu dorocznych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci. W czasie letnich wakacji z 21-dniowego wypoczynku połączonego z rehabilitacją leczniczą będzie mogło skorzystać 1 176 dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w Kasie. Wskazaniem do skierowania dziecka na turnus jest rozpoznanie wad postawy, choroby układu ruchu lub choroby układu oddechowego. Więcej informacji dla zainteresowanych osób w komunikacie w dziale Rehabilitacja.

W 2014 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz dwudziesty pierwszy organizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 1999 a 2007 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) uprawnione jest do świadczeń KRUS. Podstawę skierowania stanowi: wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (druki dostępne także w oddziałach regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).

Zgłoszenia dziecka należy dokonać w najbliższej dla miejsca zamieszkania rolnika jednostce KRUS - oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy - w terminie określonym przez tę jednostkę, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę. Skierowanie dziecka do konkretnego zakładu następuje po kwalifikacji lekarza inspektora oddziału regionalnego i zatwierdzeniu skierowania w Centrali KRUS. W pierwszej kolejności na turnusy kierowane są dzieci, na które rodzice pobierają zasiłek pielęgnacyjny.

Więcej informacji na stronie www.krus.gov.pl

Dodaj komentarz

Apel w sprawie zaniechania wypalania traw i pozostałości roślinnych

1 kwietnia 2014 | admin1

Od wielu lat przełom zimy i wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw, łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety wypalaniem traw i pozostałości roślinnych.

Ponad 94% pożarów traw powstaje na skutek podpaleń. Wśród wielu osób panuje przekonanie, że wypalenie trawy poprawi jakość gleby, spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy oraz przyczyni się do zwalczania chwastów.

Nic bardziej błędnego.

Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Ginie wiele gatunków pożytecznych zwierząt i mikroorganizmów, niszczone są ich miejsca lęgowe, palą się gniazda ptaków. Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru.

Pożary traw często wymykają się spod kontroli i przenoszą się na obszary leśne oraz zabudowania gospodarcze powodując ogromne straty materialne. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Podczas pożaru powstaje także duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia. Pożary traw powodują ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Co roku w Polsce, w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie, w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz strażacy!!!. Każdy pożar to interwencja straży pożarnej, która sporo kosztuje, a koszty tych działań ponosi całe społeczeństwo. Pamiętajmy również, że kiedy strażacy gaszą pożary traw, łąk i nieużytków mogą być potrzebni w innym miejscu, gdzie zagrożone jest zdrowie i życie ludzkie. Może się zdarzyć, że przez bezmyślność tych, którzy wypalają trawy nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę niezbędni.

Wypalanie traw jest naprawdę niebezpieczne, ale też zabronione.

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); \”w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. Rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego.
2. Korzystania z otwartego płomienia.
3. Wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się także Unia Europejska.

Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. w dobrej kulturze rolnej – art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.).

W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, należy stwierdzić, że wypalanie traw jest nie dość, że środowiskowo szkodliwe, ale także surowo zabronione. Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję w postaci zmniejszenia od 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.

Nie wypalaj traw – nie niszcz środowiska naturalnego, mienia oraz zdrowia i życia ludzkiego.

Dodaj komentarz

Spotkanie dotyczące uruchomienia Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie

26 marca 2014 | informatyk

  INFORMACJA

Wszystkich mieszkańców gminy OPATOWIEC zapraszamy na spotkanie dotyczące uruchomienia Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, w ramach Projektu pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy”. Podczas spotkania omówiony zostanie sposób funkcjonowania Zakładu oraz jego wpływ na gospodarkę komunalną gminy.

 

Spotkanie odbędzie się 27 marca 2014 r. o godz. 11:00

w Domu Kultury w Opatowcu  

 

INFORMACJA (wersja do druku)

Dodaj komentarz

I Dzień Otwarty Gminnej Instytucji Kultury

26 marca 2014 | informatyk

W niedzielne popołudnie 23.03.2014 r. odbył się I Dzień Otwarty Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu. Po oficjalnym otwarciu i przywitaniu licznie przybyłych gości na scenie pojawili się najmłodsi artyści Zespołu Muzyczno-Teatralnego działającego przy Domu Kultury w Opatowcu. Dzieci prowadzone przez Radosława Kornasia zaprezentowały spektakl pt. „Kopciuszek”. Przedstawienie odbyło się już po raz trzeci i znów zgromadziło liczną widownię, która doceniła talent  dzieci i trud włożony w jego przygotowanie nagradzając młodych artystów brawami.

Gościem specjalnym imprezy, zorganizowanej przez Instytucję Kultury oraz Urząd Gminy w Opatowcu była Elżbieta Bednarczyk- poetka, aktorka i tancerka. Zgromadzone w Gminnej Bibliotece dzieci wzięły udział w spotkaniu autorskim z Panią Elżbietą. Miały możliwość wysłuchania wierszowanej bajki dla najmłodszych pt. „Kłótnia w tornistrze” oraz kilku wierszyków, z których dzieci wysnuły wiele ciekawych wniosków. Ciekawym punktem programu była prezentacja artystki dotycząca Australii. Pani Elżbieta, która kilkanaście lat spędziła w tym kraju przekazała wiele informacji na ten temat. Zarówno dzieci jak i dorośli z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji dotyczącej życia tamtejszych mieszkańców, a także fauny i flory tego pięknego kraju.

Artystka zaprezentowała uczestnikom kilka swoich dość refleksyjnych wierszy, po czym dla poprawy nastroju odtańczyła dwa tańce- cygański i arabski. Na zakończenie spotkania zachęcała do aktywnego spędzania wolnego czasu, chociażby poprzez gimnastykę na bazie tańca.
Do wspólnej zabawy zaangażowała publiczność. Uczestniczki, które dały się namówić artystce, dobrze bawiły się podczas tej gimnastyki, wzmacniającej ponoć doskonale znaczną część stawów i mięśni.

Beata Adamczyk

Dodaj komentarz

Sukces ucznia klasy I Gimnazjum w Konkursie Historycznym

26 marca 2014 | informatyk

Marcin Ryba został laureatem w I Buskim Konkursie Historycznym, którego temat brzmiał „Powstańcy styczniowi. Pamiętamy o was”.

Uczeń zajął drugie miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych. Przygotował ciekawą prezentację multimedialną pt. „Żuawi śmierci”, opisującą oddziały uformowane na terenie naszej gminy podczas Powstania Styczniowego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 


Prezentacja przygotowana przez Marcina Rybę.

Dodaj komentarz

Wiosna talentów 2014 – fotorelacja

26 marca 2014 | informatyk

Fotorelacja z Wiosny Talentów – Rozwijamy talenty bez nałogów. Pod takim hasłem odbył się coroczny konkurs w którym dzieci i młodzież mogły zaprezentować  swoje talenty szerszej publiczności.

Dodaj komentarz