8 marca w Domu Kultury w Opatowcu

9 marca 2012 | admin

W dniu 8 marca 2012 roku w Domu Kultury w Opatowcu odbył się Dzień Kobiet dla wszystkich Pań z terenu gminu Opatowiec. Uroczystość otworzył Oktawiusz Cugowski – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu wraz z Michałem Szczerbą – Przewodniczącym Rady Gminy w Opatowcu. Następnie na scenie pojawiła się młodzież z Zespołu Szkół w Opatowcu   i Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, która zaprezentowała występy artystyczne. Tradycyjnie nie zabrakło na scenie Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowcu, które w powiększonym składzie o Panią Dyrektor Zespołu Szkół   w Opatowcu Elżbietę Szczęsną-Kusak i Panią Zofię Sobczyk zaśpiewały kilka ludowych utworów. Uroczystość przebiegała w sympatycznej, życzliwej atmosferze, przy słodkim poczęstunku. Podziękowania dla organizatorów, sponsorów, dzieci i młodzieży oraz nauczycieli za przygotowanie występów artystycznych.

Dodaj komentarz

Życzenia z Okazji Dnia Kobiet

7 marca 2012 | admin

.

 

 

Dodaj komentarz

Bezpieczeństwo i Profilaktyka w Szkole Podstawowej w Krzczonowie

7 marca 2012 | admin

„Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym”.

 Klaus Neyman

 Bezpieczeństwo i Profilaktyka

w Szkole Podstawowej w Krzczonowie

    W szkole bardzo ważną rzeczą, na którą szczególnie zwracamy uwagę jest bezpieczeństwo naszych uczniów, w związku z tym podejmowane są różnorakie działania,  których celem jest:

  • zapoznanie dzieci z rodzajami niebezpieczeństw,
  • kształtowanie właściwych nawyków i zachowań uczniów,
  • uświadomienie zagrożeń związanych z poruszaniem się w drodze do i ze szkoły,
  • podniesienie poczucia bezpieczeństwa uczniów.

W ramach działań na lekcjach wychowawczych organizowano pogadanki na temat drogi do i ze szkoły, bezpiecznych zabaw zimowych, zachowania wobec obcych osób, bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych i korzystania z gazu.

Każdorazowo przed dłuższym okresem wolnym od nauki w szkole organizowano apele, w czasie których pan Dyrektor przypominał i przestrzegał przed zagrożeniami wynikającymi z nieprawidłowego stosowania zasad bezpieczeństwa.

Dzieci poznawały pracę służb, które na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo, w związku z tym w czasie ferii zimowych odbyło się spotkanie z panią policjant Moniką Zmarlak (14 lutego), która rozmawiała z uczniami na temat właściwego zachowania się na drodze, mówiła o przyczynach i skutkach wypadków drogowych oraz o sposobach zapobiegania im, tłumaczyła dzieciom jak mają zachować się w kontaktach z obcymi osobami, przypomniała numery alarmowe oraz sposób powiadamiania o niebezpiecznych sytuacjach.

Uczniowie mogli też wykazać się swoją wiedzą na temat pracy strażaków poprzez aktywny udział w konkursie plastycznym „20 lat państwowej straży pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”, a także w Konkursie Wiedzy Pożarniczej.

Ciekawą i atrakcyjną dla uczniów formą dyskutowania o bezpieczeństwie były teatrzyki profilaktyczne(10 lutego i 1 marca), które poprzez zabawę i konkursy poruszały tematykę bezpieczeństwa na drodze, zachowań wobec obcych, bezpiecznych zabaw czy narkotyków i alkoholu.

Z pewnością wszystkie te działania przyczynią się do wzrostu świadomości uczniów o zagrożeniach oraz do kształtowania właściwych nawyków i zachowań.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Komunikaty Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej

6 marca 2012 | admin

Dodaj komentarz

Gminny Dzień Kobiet – fotoreportaż

5 marca 2012 | admin

W dniu 4 marca 2012 r. w  Krzczonowie odbył się V Gminny Dzień Kobiet. Organizatorami święta naszych Pań byli: Czesław Siekierski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec- Michał Szczerba, Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec, Adam Stoksik – Radny Powiatu Kazimierskiego, Marian Gruszka i Jarosław Kociński – radni Rady Gminy Opatowiec.

W uroczystości uczestniczyło 200 Pań z terenu całej gminy. Rolę gospodarza imprezy pełnił  już tradycyjnie jeden z jej pomysłodawców – Pan Adam Stoksik, który dokonał uroczystego otwarcia. Panowie złożyli gorące życzenia wszystkim przybyłym na uroczystość Paniom, a tuż po przemówieniu ostatniego mówcy odśpiewali  STO LAT. Później przyszedł czas na występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, Zespołu Szkół w Opatowcu oraz zespołu ludowego „Bejscowianie”. Następnie na scenę wkroczył kabaret „Agentki 007” ze Skalbmierza, który rozbawił i rozweselił wszystkich  zebranych na uroczystości. Gościom czas umilał również  zespół „Top Secret”.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście min.: Starosta Kazimierski Jan Nowak, Wicestarosta Michał Bucki, Przewodnicząca Rady Powiatu Kazimierskiego – Pani Krystyna Wicher, Sekretarz Powiatu Kazimierskiego – Marek Krupa, Przewodniczący Rady Gminy – Michał Szczerba, Wójt Gminy Opatowiec –  Sławomir Kowalczyk, Radny powiatu kazimierskiego – Marek Pluta, Sekretarz Gminy – Bożena Zbertek, Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu – Elżbieta Szczęsna-Kusak,Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie – Tomasz Paluch,  Radni i Radne Gminy Opatowiec w osobach Pani Doroty Domoń, Pana Jana Sojki, Pana Jarosława Kocińskiego i Pana Mariana Gruszki.

Podziękowania od organizatorów dla wszystkich osób, które brały udział w przygotowaniu uroczystości, jej obsłudze i pilnowaniu porządku.

Dodaj komentarz

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej w Opatowcu

1 marca 2012 | admin

W dniu 1 marca 2012 roku w Zespole Szkół w Opatowcu odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pn.„Młodzież Zapobiega Pożarom”, który ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy rozpowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

W turnieju startowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej  w Krzczonowie i Gimnazjum w Opatowcu. Konkurs składał się z testu pisemnego oraz części ustnej. Nad jego przebiegiem czuwało jury: kapitan Krzysztof Wojtasik i kapitan Andrzej Krupa z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, sekretarz Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opatowcu Stanisław Kurek oraz Tomasz Paluch dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie.

W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Kamila Kozioł uczennica Szkoły Podstawowej z Krzczonowa.
W kategorii szkół gimnazjalnych wygrał Patryk Pawlik uczeń Gimnazjum w Opatowcu.

Atrakcyjne nagrody oraz dyplomy dla wszystkich uczestników ufundował Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec , który osobiście wręczył nagrody i pogratulował wszystkim uczestnikom za udział w turnieju. Składamy serdeczne podziękowania Pani Elżbiecie Szczęsnej-Kusak dyrektorowi Zespołu Szkół w Opatowcu za przygotowanie turnieju oraz Nauczycielom za przygotowanie młodzieży do turnieju i pomoc w jego przeprowadzeniu.

Dodaj komentarz

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Opatowiec

29 lutego 2012 | admin

W dniach 24-25 luty 2012 roku odbył się po raz XX Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Opatowiec. Do rywalizacji przystąpiło 16 drużyn: Mistrzowice, Mega Bonus, Gmina Opatowiec, Kocina, Kaziki, Krzczonów 0.7, Ksany-Hercules, Bomba, Przemyków, Summer Team, Wisła Opatowiec, Koszyce-Szreniawa, UKS Nadwiślanka, Gumisie, Gimnazjum Opatowiec oraz Absolwentki. Turniej odbywał się systemem pucharowym  tj. do dwóch przegranych meczy, których w sumie rozegrano 29.

Tegoroczne rozgrywki cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy, powiatu kazimierskiego jak i ościennych miejscowości. Nie zabrakło również kibiców, którzy nie szczędzili gardeł dla swoich drużyn. Mecze rozgrywane były na bardzo wysokim poziomie, a drużyny grały fair – play. Rywalizacja była ostra.

Tak jak w roku 2011 najlepsze okazały się Mistrzowice w składzie:  Rafał Kański, Dariusz Grzesik,  Rafał Grzesik, Jarosław Tomal, Łukasz Kryca, Piotr Grzywna, Maksym Grylak, Paweł Książek, Marcin Kryca, Wojciech Dzięcioł.

Drugie miejsce zajął Mega Bonus w składzie: Sebastian Wieczorek, Paweł Ochenduszko, Jakub Suchecki, Robert Wójcik, Damian Wieczorek, Mirosław Pierzchała, Michał Nawrot.

Trzecie miejsce zajęła Gmina Opatowiec w składzie: Michał Szczerba, Benedykt Ceś, Piotr Kusak, Elżbieta Szczęsna-Kusak, Marcin Kowalczyk, Szczepan Gruszka, Sebastian Szczęsny,Tomasz Skrzyński.

Na dalszych pozycjach znaleźli się: IV miejsce – Kocina, V miejsce – Kaziki, VI miejsce – Krzczonów 0.7, VII miejsce – Ksany-Hercules.

Nagrody ufundował i wręczył organizator imprezy Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk. Nikt nie został pominięty i każda drużyna otrzymała puchar.

Organizatorzy wyróżnili najlepszą zawodniczkę turnieju Agnieszkę Konik z drużyny Szreniawa i najlepszego zawodnika Dariusza Grzesika z drużyny Mistrzowice. Puchar dla najmłodszego zawodnika otrzymała Ilona Maj z UKS Nadwiślanka. „Odkryciem Turnieju” został ogłoszony Karol Chruszewski z drużyny Kocina, a najbardziej skutecznym zawodnikiem  okazał się Robert Wójcik z drużyny Mega Bonus. Najbardziej aktywnym sędzią turnieju był Piotr Grzywna. Najbardziej wytrwałym kibicem a zarazem najmłodszym został Jakub Kłos, a najlepszym kibicem został ogłoszony Zdzisław Kański. Tytuł „Super Kibica” powędrował do Wojciecha Dzięcioła.

Specjalny puchar ufundowany przez Przewodniczącego Rady Gminy Opatowiec Michała Szczerbę otrzymała drużyna z Kociny za walkę „fair play”.

Imprezę uświetnił również swoją osobą inicjator pierwszego turnieju, ówczesny Dyrektor Szkoły i nauczyciel wychowania fizycznego – Stanisław Gwiazda.

Profesjonalną obsługę turnieju zapewnili: Elżbieta Szczęsna-Kusak – Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu, Alicja Witkoś-Kłos – Prezes UKS Nadwiślanka oraz Monika Kościółek – nauczycielka wychowania fizycznego.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację turnieju, zawodnikom za udział i wolę walki a kibicom za gorący doping.

Z niecierpliwością czekamy na XXI turniej – już niedługo… za rok.

 

 

 

Dodaj komentarz

Feryjne rozgrywki Sportowe

29 lutego 2012 | informatyk

W dniach 22-23 lutego 2012r. w Zespole Szkół w Opatowcu odbyły się Feryjne Rozgrywki Sportowe. Na początku odbył się Turniej „Szkółki Piłkarskiej” zorganizowany dla małych piłkarzy z klas I – III SP przez p.Piotra Kusaka. W programie: prowadzenie slalomem piłek między pachołkami, strzały na bramkę z różnych  odległości.

W konkurencjach piłkarskich najlepszym sportowcem okazał się Patryk Matuszczyk i zajął I miejsce.
II miejsce zajął Mateusz Porębski
III miejsce Jakub Kłos
IV miejsce Michał Kowalczyk i Kamila Porada
V miejsce Wiktoria Maj i Jakub Niedźwiedź

Na koniec odbył się wyczekiwany przez małych sportowców ważny mecz. Nie było przegranych. Każdy uczestnik wyszedł ze statuetką piłkarską i nagrodami.

Później był czas dla starszej młodzieży. Przeprowadzony został Turniej Szachowy, Turniej deblowy tenisa stołowego, konkurs plastyczny na temat: „Bezpieczne ferie zimowe”, oraz Turniej Piłki Nożnej. Z szerokiego wachlarza dyscyplin, każdy mógł wybrać coś dla siebie. Rozgrywki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży Zespołu Szkół, jak również absolwentów i dorosłych. Turnieje były rozgrywane pod czujnym okiem p.dyrektor Elżbiety Szczęsnej – Kusak, p.Alicji Witkoś-Kłos i jej  męża p.Ryszarda Kłosa, p.Katarzyny Sojki oraz p.Barbary Niedzieli.

W Turnieju szachowym:
I miejsce – Lesław Rajtar
II miejsce – Piotr Kowalczyk
III miejsce – Kinga Książek

W Turnieju deblowym tenisa stołowego:
I miejsce – Mateusz Kopeć – Sebastian Mącznik
II miejsce – Radosław Chałon – Mateusz Stankiewicz
III miejsce – Andrzej Porębski – Dariusz Niedźwiedź

W konkursie plastycznym „Bezpieczne Ferie Zimowe”  wszystkie prace zostały wyróżnione: Oli Wodeckiej, Małgosi Kowalczyk, Mai Tomal i Dominiki Pazur.W Turnieju Piłkarskim zwyciężyła drużyna: „Gumisie”(w składzie: Mateusz Wawak, Albert Domagała, Mateusz Stankiewicz, Sebastian Mącznik, Mateusz Kopeć).
II miejsce – FC Albatros (w składzie : Konrad Cieloch, Adam Domagała, Paweł Mystek, Karol Gozdek, Piotr Rumas).
III miejsce – Smerfy ( w składzie: Bober Walter Jacek Kosznik, Marek Kowalczyk, Bartłomiej Janiec, Piotr Sobieraj, Radosław Chałon).
IV miejsce –Absolwentki (w składzie: Jowita Błaszkiewicz, Patrycja Szczerba, Klaudia Majka, Kinga Książek)
V miejsce – Nadwiślanka (w składzie: Magdalena Kmiecik, Patrycja Tomal, Kinga Korzec, Eryk Grzywna, Paulina Krypel, Karolina Minór, Jakub Kowalczyk).

Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się Konrad Cieloch. Najlepszą zawodniczką została Kinga Książek. Najlepszym strzelcem był Albert Domagała a najlepszym bramkarzem został Karol Gozdek.


W dniu 22 lutego odbył się II Feryjny Turniej Klasowy Piłki Nożnej. W turnieju uczestniczyli uczniowie z klasy IV: Bartosz Dybała, Bartosz Kościółek, Miłosz Krawczyk i Dominik Madej. Z klasy V: Paulina Minior, Maciej Korzec  i Jakub Niziński oraz z klasy VI Wiktoria Jamróz, Jakub Klita, Kamil Siwy  i Krystian Wróbel.  W Feryjnym Turnieju wziął też udział uczeń Gimnazjum Patryk Kościółek. W wyniku zimowych zmagań laur zwycięstwa zdobyła drużyna z klasy VI. Drugie miejsce przypadło drużynie z klasy IV, a III zdobyła  klasa V.Organizatorem Turnieju Klasowego Piłki Nożnej była p.Monika Kościółek.

Dodaj komentarz

DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO

28 lutego 2012 | admin

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2012 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego – zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka – zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r.
Jednocześnie informujemy, że uruchomiony został system „ELF” służący do wypełniania wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie w formie elektronicznej.
Korzystanie z tego systemu jest bezpłatne i nie wymaga uzyskania specjalnego dostępu. Wystarczy w przeglądarce internetowej wprowadzić adres https://elf.arr.gov.pl , aby móc wypełnić wniosek, następnie go wydrukować, podpisać i złożyć osobiście lub za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego do właściwego OT ARR.

UWAGA: W 2012 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU

(źródło:www.arr.gov.pl)

Dodaj komentarz

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

27 lutego 2012 | admin

Dodaj komentarz

Karnawał dla najmłodszych – fotorelacja

24 lutego 2012 | admin

Fotorelacja z Zabawy Karnawałowej dla najmłodszych  zorganizowanej w dniu 19 lutego 2012r. w Szkole Podstawowej w Krzczonowie.

Dodaj komentarz

Spotkanie plantatorów tytoniu

24 lutego 2012 | admin

W dniu 1 marca 2012 roku w Domu Kultury w Opatowcu odbyło się spotkanie informacyjne dla rolników dotyczące nowych zasad przyznawania płatności uzupełniających do tytoniu. Spotkanie prowadził pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z biura powiatowego z Cudzynowic p.Marek Olejarski. W spotkaniu udział wzięło 70 osób tj. sołtysi oraz rolnicy uprawiający tytoń.

Dodaj komentarz

I miejsce duetu z Opatowca w Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej

22 lutego 2012 | admin

Podczas I Małopolskiego Finału Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej, który odbył się w dniu 30 stycznia 2012 roku w Krakowie Zespół Szkół w Opatowcu reprezentowała solistka Karolina Biesaga oraz duet Natalia Cabaj i Natalia Kurzyńska. Duet z Opatowca swym występem nie tylko zachwycił publiczność, ale i jury – dzięki czemu zajął I miejsce w tej zacietej rywalizacji.

Dziewczynom oraz opiekunowi – Panu Wiesławowi Tomalowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

     

Dodaj komentarz

Informacja-listy zalecanych do uprawy odmian zbóż i ziemniaków na 2012rok

22 lutego 2012 | admin

Listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze naszego województwa (LZO) na rok 2012 dla odmian pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego ,pszenicy jarej, żyta ozimego, jęczmienia jarego,owsa,ziemniaka bardzo wczesnego, ziemniaka wczesnego,ziemniaka średniowczesnego i ziemniaka późnego.

listy zalecanych do uprawy odmian zbóż i ziemniaków

(źródło:Urząd Marszałkowski woj.świętokrzyskiego)

Dodaj komentarz

Informacja – Zapisy do przedszkola

13 lutego 2012 | admin

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Gminny Dzień Kobiet

13 lutego 2012 | admin

Zaproszenie na Gminny Dzień Kobiet

Kontakt:  Marian Gruszka tel.723-502-480

Dodaj komentarz

Ogłoszenie – rozgrywki feryjne w Gimnazjum w Opatowcu

10 lutego 2012 | admin

Dnia 23.02.1012 roku o godzinie 10.30 rozpoczną się rozgrywki feryjne  w Gimnazjum w Opatowcu.

 Program:

1. Rozgrywki szachowe i w warcaby

2. Gra deblowa w tenisa stołowego.

Drużynę stanowić mogą uczeń gimnazjum z członkiem rodziny (bratem, siostrą, rodzicem)

3.  Konkurs na wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką. Temat pracy: „Bezpieczne ferie zimowe”

4.  Rozgrywki piłkarskie

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Dodaj komentarz

Informacja dot.odbioru odpadów komunalnych

10 lutego 2012 | admin

Dodaj komentarz

ZAPROSZENIE NA ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ

10 lutego 2012 | admin

Dodaj komentarz

Wręczenie ODZNAK ZŁOTEGO PIÓRA

10 lutego 2012 | admin

W dniu 7 lutego 2012 r. podczas uroczystego apelu Pani Elżbieta Szczęsna-Kusak Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu  wręczyła uczniom Szkoły Podstawowej w Opatowcu Odznaki Złotego Pióra. Odznaki otrzymali uczniowie, którzy w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011/2012 osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżniali się zachowaniem, z szacunkiem odnosili się do nauczycieli i kolegów oraz reprezentowali szkołę w różnych konkursach i turniejach.

Dodaj komentarz

X edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

10 lutego 2012 | admin

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że rozpoczęła się X edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Honorowy patronat   nad   Konkursem   objął   Prezydent  Rzeczypospolitej   Polskiej   Pan   Bronisław Komorowski,    a    patronat    medialny    dwutygodnik    AGRO    SERWIS,    miesięcznik Aeromechanika, tygodnik „Zielony Sztandar” i telewizja interaktywna AGRO NEWS com.pl. Celem  konkursu jest promocja zasad  ochrony zdrowia  i życia w procesie pracy w gospodarstwach rolnych oraz wyłonienie gospodarstw mających osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad. Do konkursu mogą przystąpić rolnicy prowadzący działalność rolniczą.

Kryteria oceny zgłoszonych kandydatur obejmować będą m.in. ład i porządek w obrębie obejścia gospodarskiego, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarsko – gospodarczych, stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie, wyposażenie maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie, wyposażenie maszyn i urządzeń rolniczych w osłony części ruchomych, podpory i inne zabezpieczenia, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich oraz stosowanie środków ochrony osobistej i zasad BHP.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji prosimy o zgłoszenie swojego gospodarstwa do Urzędu Gminy w Opatowcu ul. Rynek 3 pok. Nr 3 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2012 roku.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

ZAPROSZENIE NA TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY OPATOWIEC

8 lutego 2012 | admin

ZAPROSZENIE NA TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że w dniach 24 – 25 luty 2012 roku w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Opatowcu odbędzie się Turniej piłki siatkowej o Puchar Wójta Gminy Opatowiec.

W zawodach mogą wziąć udział  nie tylko mieszkańcy Gminy, ale także drużyny z innych gmin.

W  związku  z  tym  prosimy   o   zgłaszanie   drużyn  do  udziału w   Turnieju   w   terminie    do    dnia  24    lutego    2012    roku. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy, ul.Rynek 3, pokój Nr 3 lub w Sekretariacie Zespołu Szkół w Opatowcu. Wpisowe drużyny wynosi 30 złotych

Turniej rozpocznie się 24 lutego 2012 roku o godzinie 15-tej.
Dla zwycięzców i uczestników przewidziane są: puchary, medale i nagrody.

Serdecznie zapraszamy, życząc Państwu niezapomnianych wrażeń i miłego spędzenia czasu.

Organizacja turnieju związana jest z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok na terenie Gminy Opatowiec.

Dodaj komentarz

Zapraszamy na naukę gry na instrumentach muzycznych

6 lutego 2012 | admin

Gminny Ośrodek Kultury w Opatowcu zaprasza na naukę gry na instrumentach muzycznych.

Zaproszenie

Dodaj komentarz

IV PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

3 lutego 2012 | admin

26 stycznia 2012r. (czwartek) o godzinie 10.00 w szkole Centrum Edukacji Ustawicznej w Piotrkowicach odbył się IV PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK. W przeglądzie tym brały udział szkoły podstawowe i gimnazja z powiatu kazimierskiego. Szkołę Podstawową w Krzczonowie reprezentowały uczennice klasy V: Klaudia Adamczyk, Wiktoria Jedynak i Gabriela Leśniak. Zespół Szkół  w Opatowcu reprezentowały Nikola Kozioł z klasy I,  Wiktoria Maj, Emilia Kozioł i Nikola Wróbel z klasy III oraz gimnazjalistki Natalia Cabaj i Natalia Kurzyńska.

Uczennice do występów przygotowali nauczyciele muzyki – w Szkole Podstawowej w Krzczonowie – Pani Małgorzata Woźniak, a w Zespole Szkół w Opatowcu – Pan Wiesław Tomal.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników Przeglądu, jury przyznało pierwsze  miejsce uczennicom Szkoły Podstawowej w Opatowcu,  drugie miejsce uczennicom Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, a trzecie miejsce uczennicom gimnazjum.

Dziewczętom  serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy!

Dodaj komentarz

Zamarznięta Wisła w Opatowcu -zdjęcia

2 lutego 2012 | admin

Zdjęcia wykonane w dniu 2 i 10 lutego 2012r.Zdjęcia wykonał J.Charzewski i W.Włosowicz.

Dodaj komentarz

Babciu, dziadku kochamy was!

26 stycznia 2012 | admin

BABCIU, DZIADKU KOCHAMY WAS!
Pod takim hasłem 24 stycznia 2012 roku w Szkole Podstawowej w Krzczonowie odbyło się bardzo sympatyczne spotkanie z Babciami i Dziadkami.
Uroczysta akademia zaczęła się o godzinie 10:40. Licznie zgromadzone Babcie i Dziadkowie zajęli przygotowane wcześniej miejsca i czekali na występy swoich pociech. Spotkanie rozpoczął Pan Dyrektor, który powitał zgromadzonych gości i złożył im najlepsze życzenia z okazji Ich święta. Następnie uczniowie z klasy III zaprosili Babcie i Dziadków do obejrzenia i wysłuchania programu artystycznego. Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie z klasy I z przepięknymi wierszami, następnie wszystkie dzieciaki zaśpiewały piosenkę, a najmłodsi uczniowie z klasy 0, przepięknie recytowali zabawne życzenia. Miłym akcentem kończącym pierwszą część spotkania było gromkie odśpiewanie „Sto lat” oraz upominki dla Babć i Dziadków – własnoręcznie wykonane przez dzieci.
Drugą część uroczystości przygotowali uczniowie z klas IV – VI, którzy zaprezentowali się w Jasełkach.
Występy wszystkich dzieci bardzo się Babciom i Dziadkom podobały czego wyrazem były uśmiechy na twarzach, momentami łzy wzruszenia, a na koniec wielkie brawa. Dzieci bardzo się ucieszyły, że sprawiły swoimi występami tak wielką radość, a Dziadkowie nie posiadali się z dumy patrząc na kochane wnuki. Potem Babcie i Dziadkowie przy kawie i ciastku mogli porozmawiać i podzielić się wrażeniami z występów.
Spotkanie wypadło znakomicie. Warto podkreślić nie tylko świetne przygotowanie dzieci, ale również współpracę Rodziców z Dyrekcją i Nauczycielami. Rodzice(szczególnie Mamy), jak zawsze chętnie, zaangażowały się w przygotowania.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

25 stycznia 2012 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 1 lutego 2012 roku (środa) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek Sesji:
1.Otwarcie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2011r.
4.Złożenie ślubowania przez Radnego.
5.Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Rady Gminy Opatowiec.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Opatowiec na 2012 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr VI/27/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.
11.Sprawy różne.
12.Zapytania i interpelacje.
13.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu

Michał Szczerba

Dodaj komentarz

Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej

25 stycznia 2012 | admin

W przypadku zauważenia wycieku wody lub innej awarii na sieci lub przyłączu wodociągowym
prosimy o pilne zgłoszenie do Związku Międzygminnego NIDA2000:

Tel: 509-287-922 – dyżur całodobowy

w dni robocze w godz. od 8:00 do 16:00
bezpośrednio do Związku Międzygminnego NIDA 2000, Stary Korczyn
tel. 41-379-91-26;

Dodaj komentarz

Kanalizacja w Krzczonowie oddana do użytku

20 stycznia 2012 | admin

W dniu 20 grudnia 2011 roku w Krzczonowie nastąpiło oddanie do użytku nowej sieci  sanitarnej  wraz z przykanalikami i przepompowniami. Zadanie to realizowane było  w latach 2006 – 2011. Całkowity koszt tej inwestycji planowany w budżecie na 2006 rok jako wydatek na wieloletnie programy inwestycyjne wynosił 7.800.000,00 zł. W roku 2006 na to zadanie wydatkowano kwotę 6.058,00 zł.  W sumie do 31.12.2009 roku wydatkowano kwotę 85.711,00 zł. Z uwagi na fakt, że budżet Gminy jest ograniczony, a wartość zadania przewyższała możliwości finansowe Gminy 28 maja 2009 roku złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Odnowa i Rozwój Wsi –Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie. Gminie przyznano dofinansowanie  w wysokości 75 % kosztów netto, 25 % i podatek VAT stanowią środki własne Gminy. 22 marca 2010 roku  Gmina ogłosiła przetarg  na wykonanie  budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów. Wartość zamówienia  ustalona została na kwotę 5.940 451,21 zł netto co stanowiło 1.547.395,47 euro.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie  kosztorysu inwestorskiego. Do przetargu zgłosiły swoje oferty 4 firmy. W wyniku oceny tych ofert na wykonawcę zadania wybrano Zakład Ogólnobudowlany i Inst. Elektrycznych Stanisław Kozieł, Orłów, który wykonanie zadania wycenił na kwotę  2 314 340,00 złotych brutto. Po podpisaniu umowy wykonawca przystąpił do realizacji inwestycji. Zadanie to stanowiło jedną z największych inwestycji w Gminie i jak się później okazało jedną z najtrudniejszych. Kłopoty z wykonawcą, brak jego płynności finansowej a tym samym możliwości terminowej realizacji  zadania spowodowały wstrzymanie  prac na wiele miesięcy. Gmina stanęła przed bardzo trudnym wyborem. Albo przerwanie realizacji zadania i kontynuacja przez innego wykonawcę wyłonionego w ponownym przetargu albo poszukiwanie innych dróg rozwiązań które nie spowodowałyby zwiększenia wydatków. Gdyby nastąpiło podrożenie  inwestycji Gmina musiałaby różnicę dopłacić z własnych środków bowiem kwota przyznanego dofinansowania pozostałaby na pierwotnym poziomie. Liczne konsultacje prawne i uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego pozwoliły na pozytywne rozwiązanie tej sprawy i choć z opóźnieniem ale inwestycję mogliśmy kontynuować. 1 grudnia 2011 roku podwykonawca działający na podstawie umowy  z wykonawcą zgłosił zakończenie zadania. Fakt ten potwierdził Inspektor Nadzoru.

Długość wybudowanej sieci  kanalizacyjnej wynosi 6 392 mb. Do sieci ma możliwość podłączenia się 111 gospodarstw. Z  wykonanej inwestycji wynikają korzyści, których nie sposób przecenić. Przede wszystkim mieszkańcy uzyskali możliwość podłączenia  się do nowoczesnej sieci kanalizacyjnej, dzięki czemu poprawi się jakość ich życia i jakość funkcjonowania ich gospodarstw domowych. W trakcie realizacji robót zostały odtworzone drogi gminne wraz poboczami z czego  3 odcinki dróg w asfalcie łącznej długości ok. 1 kilometra.

Gmina Opatowiec współfinansowała w 2010 roku również inną inwestycję na terenie Krzczonowa, mianowicie modernizację drogi powiatowej wraz z chodnikami z Krzczonowa do skrzyżowania w Charbinowicach  . Inwestorem był Powiat Kazimierski, który uzyskał dofinansowanie na realizację zadania, wkład Gminy w budowę drogi wyniósł 293.260,00 zł.

Dodaj komentarz

Fotorelacja z uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka

19 stycznia 2012 | admin

W dniu 19 stycznia 2012 roku w Domu Kultury w Opatowcu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci  z przedszkola i Zespołu Szkół w Opatowcu zaprezentowali Jasełka, kolędy i tańce .Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Opatowcu przygotowały ciekawą scenerię przyjęcia. Przy pięknie ozdobionych stołach zasiadło ok. 140 babci i dziadków. Różnorodne, pyszne słodkości oraz owoce znalazły się na stołach dzięki rodzicom dzieci uczestniczących w tej wspaniałej uroczystości. Serdeczne podziękowania za organizację i przygotowanie składamy:
- Sławomirowi Kowalczykowi –Wójtowi Gminy  Opatowiec,
- Elżbiecie Szczęsnej-Kusak – Dyrektorowi Zespołu Szkół w Opatowcu,
- Oktawiuszowi Cugowskiemu – Dyrektorowi Instytucji Kultury w Opatowcu,
- Nauczycielom: Małgorzacie Gwóźdź, Katarzynie Szczerbie, Ewie Cabaj, Aleksandrze Cugowskiej,
- Prowadzącemu uroczystość  Radosławowi Kornasiowi,
- Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Opatowca,
- Rodzicom,
Za miłe spędzenie czasu i możliwość uczestniczenia w tym pięknym widowisku-kolędzie, babcie i dziadkowie nagrodzili dzieci jak każe tradycja ludowa „za kolędę wynagradzamy”.

Dodaj komentarz