Informacja Komitet Obywatelski

19 stycznia 2012 | admin

„Skąd nasz Ród ”…

Zwracamy się do Wszystkich Państwa, którym bliski jest OPATOWIEC jego dzieje, tradycja, przyroda – nasza Mała Ojczyzna „bujnym lasem i Wisłą”  pachnąca –o finansowe wsparcie nadbudowy wieży Hejnałowo-Zegarowej nad wieżą strażacką. W tym celu w dniu 18 stycznia 2012r. powołany z inicjatywy mieszkańców został Komitet Obywatelski pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Opatowiec. Dla pozyskania środków finansowych  założono w Banku Spółdzielczym Kielce – filia Opatowiec konto bankowe nr: 78-8493-0004-0171-0161-7140-0001. Organizatorzy przedsięwzięcia z góry dziękują  OFIARODAWCOM za wsparcie. Planowany termin oddania wieży lipiec 2012 na które serdecznie zapraszamy.

Komitet Obywatelski

Nr Konta:78-8493-0004-0171-0161-7140-0001
tytułem: nadbudowa wieży hejnałowo-zegarowej
szkic- koncepcja

Osoba do kontaktu: Jan Charzewski tel. 667-263-873

Dodaj komentarz

Zapraszamy na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w dniu 19 stycznia 2012r.

17 stycznia 2012 | admin

Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy na uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka,
która odbędzie się 19 stycznia 2012 r. o godz.10:00
w Domu Kultury w Opatowcu

 

Organizatorzy:

Wójt Gminy Opatowiec
Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu
Koło Gospodyń Wiejskich w Opatowcu
Dyrektor Instytucji Kultury w Opatowcu

Dodaj komentarz

Dopłaty do materiału siewnego w 2012 roku

17 stycznia 2012 | admin

Od 15 stycznia 2012 r. w Agencji Rynku Rolnego można ubiegać się  o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie (zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych).

Dopłaty do materiału siewnego-informacja

Dodaj komentarz

Spotkania w sprawie uproszczonego planu urządzania lasu

17 stycznia 2012 | admin

W dniu 15 stycznia 2012r. w Opatowcu, Chwalibogowicach i Krzczonowie odbyły się spotkania w sprawie uproszczonego planu urządzania lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa dla poszczególnych miejscowości gminy oraz dotacji z Unii Europejskiej przy zalesianiu gruntów.Zostały omówione szczegółowo warunki zalesiania gruntów i wycinka drzew.W spotkaniu uczestniczył Pan Henryk Pargieła z firmy Z.U.H.P „Dereń” z Końskich oraz mieszkańcy wsi Opatowiec, Ksany i Podskale.

Dodaj komentarz

PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK W KOSZYCACH

13 stycznia 2012 | admin

12 stycznia 2012 roku w Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach odbył się V Przegląd Kolęd i Pastorałek. W konkursie wzięły udział uczennice Zespołu Szkół w Opatowcu przygotowane przez p. Wiesława Tomala.
Jury, po wysłuchaniu utworów przygotowanych przez uczestników zmagań konkursowych, postanowiło – w kategorii soliści ze szkół podstawowych – przyznać równorzędnie II miejsce Nikoli Kozioł i Emilii Kozioł oraz III miejsce Wiktorii Maj.
Jury przyznało też I miejsce młodzieży z Gimnazjum Opatowiec w kategorii zespoły. Ponadto, równorzędnie I miejsce – zajęły duety: Klaudia Kozioł i Natalia Bątkowska oraz Natalia Cabaj i Natalia Kurzyńska.

Dodaj komentarz

Komputerowe badanie wzroku

12 stycznia 2012 | admin

Dodaj komentarz

Szkolenie – Rejestracja działalności gospodarczej

10 stycznia 2012 | admin

Informujemy, że w dniu 16 stycznia (poniedziałek) 2012r.o godz.9:00 w sali nr 108 (I piętro) Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej  odbędzie się szkolenie dla podatników na temat:
Rejestracja działalności gospodarczej„.
Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby.

Urząd Skarbowy
ul. Kościuszki 16
28-520 Kazimierza Wielka
tel: 41 350-11-30

Dodaj komentarz

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Opatowiec

8 stycznia 2012 | admin

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Opatowiec przeprowadzonych w dniu 8 stycznia 2012r. w okręgu wyborczym nr 3.

Lista nr 1 — KWW ZIEMIA KOCINY
CABAJ Janusz Antoni – 81 głosów.

Lista nr 2 — KWW „PRZYSZŁOŚĆ”
BĄTKOWSKI Rafał Stanisław – 38 głosów.

Lista nr 3 — KWW ANDRZEJA PIOTROWSKIEGO
PIOTROWSKI Andrzej – 58 głosów.

Liczba głosujących:177

protokół

Dodaj komentarz

UWAGA ROLNICY!!! ZMIANY W UBIEGANIU SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

3 stycznia 2012 | admin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 – 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku 2012

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2011 r.

Dodaj komentarz

INFORMACJA WÓJTA GMINY OPATOWIEC

3 stycznia 2012 | admin

Od dnia 1 stycznia 2012 roku  wchodzi w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw  z dnia 1 lipca 2011 roku  (Dz. U. Nr 152 poz.897).
W związku z tym przedsiębiorca który zamierza zarejestrować działalność gospodarczą w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości musi dokonać wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Gminę, wypełniając obowiązujący wniosek. Dotychczasowe zezwolenia zachowują swoją ważność do 31.12.2012 roku. Przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenia  na podstawie dotychczasowych uregulowań prawnych zobowiązani są do uzyskania wpisu do rejestracji regulowanej w  terminie do dnia 01 stycznia 2013 roku.

Dodaj komentarz

Fotorelacja ze spotkania Noworocznego

2 stycznia 2012 | admin

Fotorelacja ze spotkania Noworocznego Wójta Gminy  Opatowiec z radnymi  gminy,radnymi powiatu sołtysami gminy,  kierownikami jednostek organizacyjnych gminy i mieszkańcami. Występy artystyczne zostały przygotowane przez uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół w Opatowcu. Za ich przygotowanie Wójt Gminy składa podziękowanie dzieciom, młodzieży oraz nauczycielom Zespołu.

Dodaj komentarz

JASEŁKA W ZESPOLE SZKÓŁ W OPATOWCU

23 grudnia 2011 | admin

W dniu 21 grudnia 2011 roku, w Zespole Szkół w Opatowcu odbyło się uroczyste spotkanie uczniów klasy „O”, ich rodziców oraz emerytowanych nauczycieli. Najmłodsi członkowie społeczności szkolnej wraz ze swoją wychowawczynią Małgorzatą Gwóźdź i katechetką Katarzyną Szczerba prezentując bożonarodzeniową inscenizację przypomnieli przybyłym gościom wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat i dostarczyli wielu niesamowitych przeżyć i wzruszeń.
W przedświątecznym spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk oraz radny powiatu kazimierskiego Marek Pluta.
Przedświąteczne spotkanie dopełnił niezwykle wzruszający koncert uczennic Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Opatowcu, które przy akompaniamencie nauczyciela muzyki – Wiesława Tomala – wykonały wiązankę kolęd.Całość uroczystości została zwieńczona brawurowym wykonaniem na saksofonie pieśni bożonarodzeniowej „Dzisiaj w Betlejem” przez Krystiana Leksa – ucznia klasy IV.
Za wspaniale przygotowaną ucztę duchową młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami i koszem słodyczy ufundowanym przez Wójta i emerytowanych nauczycieli.
W dniu 22 grudnia 2011 r. jasełka przygotowane przez zerówkowiczów oraz koncert kolęd wraz z uczniami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum obejrzeli: ks. Ireneusz Zych – proboszcz miejscowej parafii, Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec, Bożena Zbertek – Sekretarz Gminy Opatowiec oraz Oktawiusz Cugowski – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu.

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

22 grudnia 2011 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 30 grudnia 2011 roku (piątek) o godz. 12:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek Sesji:
1.Otwarcie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 30 listopada 2011r.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2011-2024.
6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/89/2011 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
9.Podjęcie uchwały upoważniającej Wójta do nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Opatowiec.
10.Sprawy różne.
11.Zapytania i interpelacje.
12.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec

Michał Szczerba

Dodaj komentarz

Fotorelacja z Jasełek

20 grudnia 2011 | admin

W dniu 20 grudnia 2011r. w Domu Kultury w Opatowcu odbyły się  Jasełka, które  zostały przygotowane  przez uczniów Szkoły Podstawowej z Krzczonowa. Na sali widowiskowej licznie zgromadzili się uczniowie z nauczycielami z Zespołu Szkół w Opatowcu,Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, dzieci z przedszkola i mieszkańcy Gminy. Na widowni nie zabrakło Elżbiety Szczęsnej-Kusak – dyrektora  Zespołu Szkół w Opatowcu, Oktawiusza Cugowskiego – dyrektora Gminnej Instytucji Kultury w Opatowcu oraz Michała Szczerby Przewodniczącego Rady Gminy w Opatowcu. Po pięknie przygotowanej inscenizacji  Michał Szczerba podziękował uczniom, nauczycielom oraz dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Krzczonowie Tomaszowi Paluchowi za przygotowanie przedstawienia a w imieniu Sławomira Kowalczyka Wójta Gminy Opatowiec i własnym wręczył dzieciom słodycze oraz przekazał dla wszystkich zgromadzonych życzenia świąteczne.

Organizatorzy:
Wójt Gminy Opatowiec
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie
Dyrektor Instytucji Kultury w Opatowcu

Dodaj komentarz

Akcyza za paliwo 2011 – podsumowanie roku

16 grudnia 2011 | admin

W drugiej połowie listopada br. na konta bankowe rolników z terenu Gminy Opatowiec trafiły pieniądze z drugiego naboru wniosków dt. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Zwrot akcyzy płaconej przez rolników przy zakupie oleju napędowego w 2011 roku wynosił 85 groszy za litr paliwa, co zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2010 r. ustaliło zwrot podatku, który wyniósł 73,10 zł x ilość ha użytków rolnych.

Podczas dwóch kolejnych naborów wniosków tj. w marcu i wrześniu 2011 r. – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenię oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Wójt Gminy Opatowiec wydał 666 decyzji, przyznając tym samym zwrot części ww. podatku, na łączną kwotę 252 547,65 zł.

Łączne dane wniosków złożonych w 2011 roku:

  • powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach – 3.802,56 ha
  • ilość oleju napędowego do uznania zwrotu – 297 114,88 l
  • kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego – 277 967,14 zł
  • kwota do wypłaty wg wniosków – 252 547,65zł

Dodaj komentarz

Harmonogram dyżurów całodobowych aptek w Kazimierzy Wielkiej na 2012 rok

16 grudnia 2011 | admin

Dodaj komentarz

VIII Przegląd Twórczości Jacka Kaczmarskiego

12 grudnia 2011 | admin

10 grudnia 2011r. w Kazimierzy Wielkiej odbył się VIII Przegląd Twórczości Jacka Kaczmarskiego. W kategorii „piosenka” Zespół Szkół w Opatowcu reprezentowały uczennice: Karolina Biesaga – solistka i zespół w składzie:
- Natalia Bątkowska,
- Natalia Kurzyńska,
- Klaudia Kozioł,
- Natalia Cabaj.
Zespół wokalny zajął III miejsce. Uczennice przygotował Wiesław Tomal.

Dodaj komentarz

Szkolenie strażaków ze śmigłowcem

12 grudnia 2011 | admin

W dniu 10 grudnia 2011r. na lądowisku helikopterów w Masłowie pod Kielcami odbyły się praktyczne ćwiczenia sprowadzania lekkiego śmigłowca wielozadaniowego przez strażaków. W ćwiczeniu udział wzięło 20 strażaków z Kociny i Opatowca wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Celem ćwiczeń było zapoznanie strażaków z praktycznym wyznaczaniem miejsca lądowania śmigłowca oraz doskonalenie metod pomocy pilotowi w bezpiecznym lądowaniu przy użyciu radiotelefonu i znaków gestowych. Strażacy mieli możliwość bezpośredniej współpracy z pilotem Eurocoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w trakcie jego lądowania. Bezpośrednio przed ćwiczeniami każdy z uczestników miał możliwość zasiąść za sterami śmigłowca, a także poznać parametry techniczne maszyny. Wskazane i omówione zostały najbardziej niebezpieczne punkty w śmigłowcu, jak umiejscowienie zbiornika paliwa, akumulatora czy butli ze sprężonym tlenem. Szczególną uwagę zwrócono na drogi dotarcia, w razie nieszczęśliwego upadku Eurocoptera, do osób uwięzionych w śmigłowcu. Każdy ze strażaków miał możliwość praktycznego przećwiczenia otwarcia drzwi czy wyjęcia noszy, a także odblokowania pasów bezpieczeństwa pilota. Instruktor bardzo dokładnie omówił wszystkie niebezpieczeństwa związane z lądowaniem śmigłowca w ciągu dnia i w nocy.

Dodaj komentarz

ZAPRASZAMY NA JASEŁKA

10 grudnia 2011 | informatyk

Dodaj komentarz

Fotorelacja ze spotkania z Mikołajem

6 grudnia 2011 | informatyk

Dodaj komentarz

Uzależnieniom powiedz NIE

1 grudnia 2011 | admin

DOŁĄCZ DO NAS – „Uzależnieniom powiedz NIE”

W dniu 25 listopada i 1 grudnia 2011r. w obecności Wójta Gminy – Sławomira Kowalczyka, uroczyście zakończono konkurs plastyczny, który został ogłoszony w sierpniu i przedłużony na wrzesień dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Opatowiec na plakat dotyczący profilaktyki uzależnień pod nazwą „Uzależnieniom powiedz nie”. Na konkurs wpłynęły 62 prace, a uczestnicy bardzo poważnie podeszli do problemu uzależnień i w swych pracach zaprezentowali wiele ich form. Okazało się, że młodzież i dzieci doskonale wiedzą, iż uzależnia nie tylko alkohol, nikotyna czy narkotyki lecz także telewizja, Internet, gry komputerowe, jedzenie i hazard. Podczas uroczystych apeli zorganizowanych przez dyrektorów szkół Wójt Gminy – Sławomir Kowalczyk przychylając się do decyzji Komisji Konkursowej osobiście wręczył laureatom:
- za zajęcie I miejsca – Karolinie Bątkowskiej, Dominikowi Kocińskiemu, Emilii Woźniak – dyplomy i nagrody ( plecaki, kalkulatory, piórniki, komplety długopisów, pisaki, farby, przyborniki biurowe z wyposażeniem itp.)
- za zajęcie II miejsca – Klaudii Kmiecik, Maciejowi Selwitowi, Patrycji Tomal – dyplomy i nagrody (kalkulatory, komplety długopisów, pisaki, farby, przyborniki biurowe, zestawy kredek 3 w 1 itp.),
- za zajęcie III miejsca – Wiktorii Maj, Kacprowi Markowskiemu, Agnieszce Wojas- dyplomy i nagrody (komplety długopisów, pisaki żelowe, farby do płótna, itp.),
- za wyróżnienie – Darii Gruszce – dyplom i nagrodę ( kredki akwarelowe, kredki ołówkowe, farby plakatowe, pisaki dwustronne itp.), a pozostałym uczestnikom za udział w konkursie wręczył dyplomy i drobne upominki.
Gmina dla uczestników konkursu zakupiła nagrody za kwotę 1 447,60 zł. z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Organizator i koordynator konkursu : p. Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec

Koordynatorzy programu ds. uzależnień:
p. Stanisław Tomal – pracownik Urzędu Gminy
p. Oktawiusz Cugowski – Dyrektor Instytucji Kultury
p. Elżbieta Szczęsna-Kusak – Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu
p. Tomasz Paluch – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie

Rozstrzygnięcie konkursu „uzależnieniom powiedz nie”

Dodaj komentarz

Nie pal przy mnie, proszę

1 grudnia 2011 | admin

„Nie pal przy mnie, proszę” – Uzależnieniom powiedz Nie

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Opatowcu  kierowana przez  Dyrektor Elżbietę Szczęsną-Kusak została zgłoszona do udziału w II edycji programu profilaktyki antynikotynowej pod tytułem „Nie pal przy mnie, proszę.”

Program realizowany jest w ramach Krajowego Programu Ograniczania Zdrowotnych następstw Palenia Tytoniu w Polsce i przeznaczony dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Ma on na celu kształtowanie postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich, usystematyzowanie i poszerzanie informacji na temat zdrowia oraz wykształcenia w dzieciach postaw asertywnych w sytuacji, gdy narażone są na bierne palenie.

W ramach tego programu zorganizowany został Wojewódzki Konkurs Plastyczny na Plakietkę   pod hasłem „Nie pal przy mnie, proszę.”

Organizatorami konkursu byli:
- Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny,
- Świętokrzyskie Centrum Onkologii.

Celem konkursu było:
- promowanie wśród dzieci zachowań korzystnych dla zdrowia,
- propagowanie mody na niepalenie,
- kształtowanie prawidłowych zachowań wobec palenia tytoniu,
- promowanie postaw odpowiedzialności za życie własne i innych.

Na konkurs ten zostały wysłane prace uczniów klasy II:
Julii Jachny, Dawida Majki, Jakuba Kłosa i Wiktora Bobera
 
Praca ucznia – Jakuba Kłosa - została wyróżniona. Dnia 17 listopada 2011r. odbyło się uroczyste podsumowanie  konkursu w Kielcach i w tym dniu autor wyróżnionej pracy  otrzymał dyplom    oraz nagrody ( maskotka, przybory szkolne, komiks o zdrowym odżywianiu i słodycze).
 
Szkolnym koordynatorem programu i konkursu jest:
p. Irena Kłos –nauczycielka Szkoły Podstawowej

Dodaj komentarz

WYBIERAM ZDROWIE

1 grudnia 2011 | admin

„WYBIERAM ZDROWIE” – Uzależnieniom mówię NIE

 W akcję dotyczącą profilaktyki uzależnień dla Gminy Opatowiec zainicjowaną przez Wójta Gminy –  Sławomira Kowalczyka  w szczególny sposób zaangażowała się Szkoła Podstawowa  w Krzczonowie kierowana przez  Dyrektora -Tomasza Palucha.  W  konkursie ogłoszonym  na plakat pn. „Uzależnieniom powiedz NIE” udział wzięło ponad 80%  uczniów tej szkoły i wykonali prace stosując różne techniki plastyczne na temat uzależnień od : alkoholu, narkotyków, przemocy w rodzinie i bójek – przemocy rówieśniczych.   W dniu 1 grudnia 2011r. w Szkole Podstawowej w Krzczonowie zorganizowano uroczysty apel poświęcony propagowaniu programów profilaktycznych stosowanych w placówkach oświatowych, mających na celu zmniejszenie ilości dzieci sięgających po papierosy, alkohol czy narkotyki.

Uczniowie klas młodszych przygotowali przedstawienie propagujące zdrowy styl  życia,   a mali artyści wcielili się w role : Czarownicy Agatki i Niesfornego Józia będącego na bakier z czystością. Witaminki z pełnym zaangażowaniem zachęcały wszystkich do zdrowego odżywiania. Uczniowie klas starszych w pełni świadomi, że palenie papierosów nie tylko uzależnia ale jest także zabójcze dla zdrowia, zaprezentowali inscenizację na temat szkodliwości palenia papierosów pt. „TATO, TATO, NIE  PAL  TYLE” i wymyślili hasło,  które obowiązywać będzie do końca stulecia „Chcesz być trendy – nie jaraj!”

Na zakończenie apelu uczennice ze starszych klas zaśpiewały piosenkę „Abstynencki blues”

Przedstawienie  wspólnie z uczniami i nauczycielami obejrzał szczególny gość – Wójt Gminy Opatowiec – Pan Sławomir Kowalczyk , który odwiedził szkołę aby wręczyć nagrody   i wyróżnienia zwycięzcom konkursu plastycznego.

Szkolny koordynator programu profilaktyki uzależnień – Pan Tomasz Paluch – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie.

Osoby zaangażowane w przygotowanie apelu: p.Kazimiera Widłak i p. Małgorzata Woźniak

Dodaj komentarz

Wybierz młodość bez papierosa

1 grudnia 2011 | admin

„Wybierz młodość bez papierosa- Uzależnieniom powiedz Nie

 W dniu 29 listopada 2011r. w Gimnazjum przy Zespole Szkół w Opatowcu  kierowanym  przez  Dyrektor – Elżbietę Szczęsną-Kusak odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu dla gimnazjalistów z zakresu profilaktyki palenia tytoniu pn. „Dym z papierosa szkodzi, kiedy się do szkoły chodzi. Wybierz młodość bez papierosa” zorganizowanego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku – Zdroju.

Głównym celem konkursu było upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy dotyczącej profilaktyki nikotynizmu oraz zachęcanie uczniów do wzajemnej edukacji na temat szkodliwości palenia tytoniu.

W konkursie  wzięło udział 9 uczniów Gimnazjum, a zadanie konkursowe polegało na wykonaniu  przez młodzież  grafiki  komputerowej mającej zachęcić młodych ludzi do zainteresowania się profilaktyką antynikotynową, promującą  zdrowy styl życia jako alternatywę dla palenia tytoniu. Komisja  Konkursowa składzie:

organizatorzy -  Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny i zaproszeni specjaliści – wytypowali, a ich przedstawiciele obecni na uroczystości wręczyli nagrody następującym laureatom:
I miejsce – Szymon Szczęsny – dyplom i drukarka
II miejsce – Patrycja Tomal – dyplom i słuchawki komputerowe
III miejsce – Maria Gruchała – dyplom i kamerka internetowa + pendrive
Pozostałym uczestnikom  wręczono dyplomy i szaliki z logo konkursu.

Podczas uroczystego apelu uczniowie I klasy zaprezentowali swoje aktorskie umiejętności                 w przedstawieniu pod tytułem „Stop paleniu papierosów”

W uroczystym podsumowaniu konkursu Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku- Zdroju reprezentowali:
- p. Barbara Polak
- p. Tomasz Wojtys
- p. Ewelina Dąbrowska

Urząd Gminy w Opatowcu reprezentował:
- p. Stanisław Tomal
Szkolnym koordynatorem konkursu był p. Mirosław Gajda.Uroczysty apel przygotowały: p. Barbara Niedziela, p. Alicja Witkoś- Kłos.

 

 

Dodaj komentarz

Profilaktyka uzależnień w szkołach – „Uzależnieniom powiedz NIE”

1 grudnia 2011 | admin

            Profilaktyka uzależnień w szkołach – „Uzależnieniom powiedz NIE”

 W dniu 28 października 2011r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzczonowie i 1 grudnia 2011r. uczniowie Zespołu Szkół w Opatowcu wysłuchali prelekcji  Pani Małgorzaty Polaskiej – pedagoga, specjalisty w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej, terapeuty rodzinnego Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Krakowie, na temat „Medyczne skutki zachowań”. Najwięcej uwagi poświęcono wadom postawy spowodowanym długotrwałym siedzeniem przed komputerem, zagrożeniom płynącym z Internetu, szkodliwym działaniom tatuażu oraz noszenia kolczyków   w różnych częściach ciała. Podkreślono, że do najważniejszych zadań w profilaktyce uzależnień należy  rzetelne i fachowe przekazywanie informacji o środkach uzależniających i ryzykach ich przyjmowania.

Pani pedagog uświadomiła uczniom jak rozległy może być świat wartości człowieka i  co potrzebne jest do osiągnięcia sukcesu życiowego. Uczniowie  podczas prelekcji uzyskali fachowe  i wyczerpujące odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Spotkania w obu szkołach przebiegły  w bardzo sympatycznej atmosferze.  Organizatorem był Stanisław Tomal pracownik Urzędu Gminy w Opatowcu.

Dodaj komentarz

I Małopolski Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej

30 listopada 2011 | admin

29 listopada 2011 roku odbył się w Krakowie w Zespole Szkół Gastronomicznych Nr 1 im.Mjr. Henryka Sucharskiego  I Małopolski Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej . W konkursie udział wzięły  szkoły z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, łącznie ponad 100 wykonawców. W kategorii pieśni patriotycznej Zespół Szkół w Opatowcu reprezentowały:
- Karolina Biesaga I kl. Gimnazjum,
- Natalia Cabaj III kl. Gimnazjum,
- Natalia Kurzyńska II kl. Gimnazjum,
Karolina Biesaga zaprezentowała pieśń pt. „Biały krzyż” za którą otrzymała VI miejsce. Natalia Kurzyńska i Natalia Cabaj wystąpiły jako duet z pieśnią pt. „Na strażnicy”. Spośród tak licznej grupy wykonawców jury przyznało im I miejsce. Tym osiągnięciem zapewniły sobie udział w Gali Konkursu, która odbędzie się 30 stycznia 2012 roku w Krakowie. Oprócz dyplomów uczennice otrzymały nagrody rzeczowe (książki i wieżę CD). Do konkursu wykonawców przygotowywał Wiesław Tomal.

Dodaj komentarz

Konkurs „Wasze talenty”

28 listopada 2011 | admin

18 listopada 2011r. w Muzeum Ziemi Koszyckiej im, Stanisława Boducha w Koszycach odbył się konkurs pt. „Wasze talenty” w kategoriach;
- słowo mówione – formy kabaretowe, monologi, dialogi
- śpiew – soliści, duety., zespoły wokalne,
- taniec – ludowy, współczesny

W konkursie udział wzięła młodzież z 11 szkół.
Jury w składzie:
1.p. Emilia Molska – przewodnicząca
2.p.Julia Drążkiewicz
3.Krystyna Majewska-Szymańska
4.Ireneusz Górski
5.Ryszard Stójek

po wysłuchaniu i obejrzeniu prezentacji uczestników konkursu przyznało w kategorii śpiewu tytuł „Talent” następującym osobom i zespołom:
1.Nikola Kozioł – Szkoła Podstawowa Opatowiec
2.Wiktoria Maj – Szkoła Podstawowa Opatowiec
3.Jakub Sowa – Szkoła Podstawowa Koczanów
4.Nikola Wróbel – Szkoła Podstawowa Opatowiec
5.Zespół szkolny „Ave Maryja” – Szkoła Podstawowa Książnice Wielkie

Tytułem ‚Talent” zostały też uhonorowane następujące duety:
- Klaudia Kozioł i Natalia Bątkowska – duet – Gimnazjum Opatowiec,
- Natalia Kurzyńska i Natalia Cabaj – duet – Gimnazjum Opatowiec

Wśród solistów tytułem ‚Talent” zostały wyróżnione:
- Klaudia Kozioł – Gimnazjum Opatowiec
- Karolina Leśniak- Liceum Ogólnokształcące Proszowice

W konkursie „Wasze Talenty” udział wzięło 137 osób, co należy uznać za duży sukces i trafioną firmę działalności kulturalnej Muzeum.

W podsumowaniu przewodnicząca jury p. Emilia Molska zwróciła uwagę na wysoki poziom prezentacji utworów w poszczególnych kategoriach, duże zaangażowanie młodzieży i nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów do konkursu.

Dodaj komentarz

Zapraszamy na spotkanie z Mikołajem

25 listopada 2011 | informatykWszystkie dzieci, te duże i te małe
zapraszamy na spotkanie z Mikołajem.

Rodziców prosimy o przygotowanie prezentów
dla swoich pociech i dostarczenie podpisanych paczek
do Dyrektora Biblioteki Publicznej
w terminie do 3 grudnia 2011roku.

 We wtorek 6 grudnia o godzinie 1000
do Domu Kultury w Opatowcu przybędzie Mikołaj.

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
pod numerem tel.: 41 35 18 026 ; kom. 507 564 388,
bezpośrednio w Bibliotece lub drogą e-mailową

ZAPRASZAMY!!
ORGANIZATORZY:
WÓJT GMINY OPATOWIEC
DYREKTOR INSTYTUCJI KULTURY

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W OPATOWCU

 

Dodaj komentarz

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

25 listopada 2011 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Opatowcu, która odbędzie się 30 listopada 2011 roku (środa) o godz. 13:00 (zmiana z godziny 9:00) w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek Sesji:
1.Otwarcie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 18 listopada 2011r.
4.Przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych na terenie Gminy Opatowiec.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
6.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
9.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Opatowiec i jej jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilno-prawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia stosownych działań pozwalających zabezpieczyć środki na poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach (hipoteka).
11.Sprawy różne.
12.Zapytania i interpelacje.
13.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu
Michał Szczerba

Dodaj komentarz

Stypendia i zasiłki szkolne 2011/12 rozdzielone

22 listopada 2011 | admin

Stypendia i zasiłki szkolne 2011/12

rozdzielone

     Komisja Stypendialna powołana przez Wójta Gminy Opatowiec – Pana Sławomira Kowalczyka na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2011r. pozytywnie zaopiniowała 52 wnioski stypendialne  i 3 wnioski o zasiłek szkolny (losowy) dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Opatowiec.Mając do dyspozycji pierwszą transze funduszy stypendialnych na okres wrzesień – grudzień 2011roku w kwocie 11.183,00 zł. dotacji rządowej i  2.237,00 zł. środków własnych Wójta Gminy,

Komisja przeznaczyła:
- 12.760,00 zł. na stypendia szkolne,
- 660,00 zł. na zasiłki szkolne.

Kierując się celem zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów, których dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza 351 złotych, ustalono dwa progi dochodowe:

- do I progu dochodowego od  0 – 200 zł. zakwalifikowano 11 uczniów i przyznano

po 264,00 zł. stypendium dla każdego ucznia,

- do II progu dochodowego od  201 – 351 zł. zakwalifikowano 41 uczniów i przyznano

po 240,30 zł. stypendium dla każdego ucznia.

- dla 3 uczniów przyznano po 220,00 zł. na zasiłek szkolny (losowy).

Ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych,  pomoc materialną o charakterze socjalnym

w formie stypendiów szkolnych przyznano od września do listopada 2011 roku.

Stypendia i zasiłki szkolne  wypłacone zostaną 14 grudnia 2011r. w kasie Urzędu Gminy   w Opatowcu.

Dodaj komentarz